Valkealan koulukeskuksen alueelle kaavaehdotus – Vuorenrinteen talo suojellaan

Johanna Tenovirta

Valkealan koulukeskuksella jaettiin kouluruokaa kevään etäopetusjakson aikana.
Valkealan koulukeskuksella jaettiin kouluruokaa kevään etäopetusjakson aikana.

Valkealan kirkonkylän taajamassa sijaitsevan koulukeskuksen lähialueen asemakaavaa uudistetaan osana Kouvolan kouluverkkouudistusta.

Tekninen lautakunta hyväksyi tiistaina asemakaavan muutosesityksen. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa monipuolisten palvelujen, kuten koulun, päiväkodin, perhekeskuksen ja kirjaston sijoittuminen alueelle.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 8,6 hehtaaria. Keskeisin osa on vanhan kunnantalon ja nykyisen koulukeskuksen alue, jossa maankäyttömerkinnät muuttuvat opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta sekä hallinto- ja virastorakennusten korttelialueesta yleisten rakennusten korttelialueeksi.

Alueella sijaitseva 1860-luvulla rakennettu Vuorenrinteen talo talousrakennuksineen on merkitty kaavassa suojeltavaksi.

Likolampi on merkitty vesialueeksi ja puistoalueet on nimetty Likolammenpuistoksi ja Wikberginpuistoksi.

Lautakunta asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Jos muistutuksia tai merkittäviä muutoksia ei tule, sitä esitetään hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.