Kaikissa Kouvolan peruskouluissa opiskellaan ensi vuonna englantia jo ensimmäisellä luokalla

Kieltä opiskellaan ensimmäisellä ja toisella luokalla yksi tunti viikossa.

Olli-Pekka Härmä

Kaikissa Kouvolan peruskouluissa opiskellaan ensi vuonna englantia jo ensimmäisellä luokalla

Kaikissa Kouvolan peruskouluissa aloitetaan ensi vuonna englannin kielen opetus jo ensimmäiseltä luokalta lähtien. Taustalla on Opetushallituksen keväällä antama määräys, jonka mukaan A1-kielten opetus koskee kaikkia ensimmäisen vuosiluokan oppilaita vuoden 2020 alusta alkaen.

Opetuksen järjestäjä saa päättää, mitä kieltä tai kieliä oppilaille tarjotaan. Kouvolan kouluissa tehtiin elokuussa kysely, jonka perusteella A1-kieleksi valittiin englanti.
Kieltä opiskellaan ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla yksi tunti viikossa.

Parhaillaan ensimmäistä luokkaa käyvät oppilaat aloittavat kieliopinnot kevätlukukaudella. Syksyllä 2020 kouluun menevät aloittavat ne jo syyslukukaudella.

Kieliopetuksen aikaistamisesta koituvat kustannukset korvataan kunnille osana kuntien peruspalveluiden valtionosuutta. Tarkoitukseen on varattu pysyväksi määrärahaksi 7 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 12 miljoonaa vuodesta 2021 alkaen.

Muutos vaikuttaa myös 3.—6. luokkien viikkotuntimääriin. Kouvolan kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee uutta opetussuunnitelmaa keskiviikkona.