Kymenlaakson Esperin hoivakoteihin tehdään valvontakäynnit heti — Kymsote ostaa ikääntyneiden asumispalveluista hieman yli puolet yrityksiltä ja yhdistyksiltä

Kuntayhtymän uuteen ohjaus- ja valvontayksikköön on tullut tammikuussa useita yhteydenottoja. Huolia on esitetty niin henkilökunnan määrästä, viriketoiminnasta kuin ruoan laadusta.

Katja Juurikko

Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen selvitti yksityisten palvelutuottajien valvontakuvioita kuntayhtymän hallituksessa perjantaina. Arkistokuva on marraskuulta 2016.
Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen selvitti yksityisten palvelutuottajien valvontakuvioita kuntayhtymän hallituksessa perjantaina. Arkistokuva on marraskuulta 2016.

Kymsotelle on tullut tammikuussa yksi valitus, joka on koskenut Attendon Kankaron hoivakotia Kouvolassa. Lisäksi muistutuksia on tullut Kouvolan palvelukotiyhdistyksen Käpylän palvelukeskuksesta ja Mehiläisen Mainiokoti Otsolasta Kotkassa.

Kymsoten toimitusjohtajan Annikki Niirasen mukaan saadut palautteet käsitellään ja ryhdytään niiden vaatimiin toimenpiteisiin.

On haluttu puhua yleisistä huolista. On esimerkiksi sanottu, että voisitteko käydä tarkastamassa, onko ruoka laadukasta. — Anna Sihvola

”On haluttu puhua yleisistä huolista”

Kuntayhtymän tammikuussa aloittaneen ohjaus- ja valvontayksikön yhteyspäällikkö Anna Sihvola kertoo, että Kankaron hoivakodista tehty valitus koskee hoitajapalvelusuunnitelman laadukkuutta.

— Omaisella on ollut huolta siitä, ovatko esimerkiksi viriketoiminta ja hygienia olleet ajan tasalla.

Käpylän palvelukeskuksen muistutus liittyy puolestaan lääkehoidosta tyytymättömyyteen.

— Muitakin yhteydenottoja on tullut jonkin verran, kaikkiaan ehkä kymmenkunta. Vaikka varsinaisia laiminlyöntiepäilyjä ei ole ollutkaan, on haluttu puhua yleisistä huolista. On esimerkiksi sanottu, että voisitteko käydä tarkastamassa, onko ruoka laadukasta.

Kymsote tuottaa itse vajaat puolet

Yksityiset hoivakodit ja ikääntyneiden asumispalvelut nousivat odotetusti pöydälle myös Kymsoten hallituksen kokouksessa perjantaina.

Toimitusjohtaja Niiranen selvitti hallitukselle, miten yksityisten palvelutuottajien valvonta on Kymenlaakson sote-kuntayhtymässä järjestetty. Kymsoten ikääntyneiden asumispalvelut ovat jakaantuneet siten, että 48 prosenttia on omana tuotantona ja 52 prosenttia ostopalveluna.

Suurimmat Kymsoten käyttämät yksityiset palveluntuottajat ovat Attendo, Mehiläinen ja Esperi Care. Ostopalveluja tuottaa Kymsotelle kaikkiaan 15 yritystä tai yhdistystä.

Ohjaus- ja valvontayksikkö aloitti

Aiemmin Carean aikoina palvelutuottajien valvonta on tehty osana ikääntyneiden palvelua. Kymsoten aloittaessa tämän vuoden alussa valvonta eriytettiin omaan yksikköönsä.

Ohjaus- ja valvontayksikössä työskentelee yhteyspäällikkö Sihvolan lisäksi viisi yhteyskoordinaattoria. Yksikkö toimii valvontaviranomaisena kuntayhtymän alueella.

Niirasen hallitukselle antaman selvityksen mukaan uuden yksikön työntekijät ovat osin aloittaneet uusissa tehtävissään.

— Ohjaus- ja valvontayksikön rooli terveyspalvelujen valvonnassa vaatii vielä tarkennusta ja yhteistä keskustelua, Niiranen toteaa hallitukselle annetussa selvityksessä.

Esperin valvontakäynnit ensimmäisinä

Valvontavirasto Valvira keskeytti Esperi Caren yhden hoivakodin toiminnan Kristiinankaupungissa viime viikolla. Tämän jälkeen uuden valvontayksikön yhteyspäällikkö Anna Sihvola keskusteli Esperi Caren aluepäällikön kanssa.

Tapaamisessa maanantaina 28. tammikuuta sovittiin, että valvontakäynnit tehdään Kymenlaaksossa sijaitseviin Esperin hoivakoteihin nopealla aikataululla.

Yhteyspäällikkö Sihvola sanoo, että valvontakäynnit tehdään ensi ja sitä seuraavan viikon aikana. Hänen mukaansa yksi syy Esperin nopeutettuun aikatauluun on yleisen huolen hälventäminen.

Esperillä on Kymenlaaksossa kuusi hoivakotia: Kouvolassa sijaitsevat Hirvelän, Haanojan, Vahteron ja Koskikaran hoivakodit. Koskikara on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu yksikkö. Haminassa Esperillä on Kolmisoinnun ja Vehkalahden hoivakodit.

Muiden yritysten ja yhdistysten pyörittämien hoivakotien valvontakäynnit tehdään siten, että vuosittainen käyntitavoite toteutuu. Tämän vuoden valvontasuunnitelma laaditaan, kun työnjako ohjaus- ja valvontayksikön sekä palvelutuotannon kanssa on tarkennettu.

Muutamia sijoitusrajoituksia

Aiempina vuosina valvonta on ollut vuosittaisia tarkastuskäyntejä, jolloin on tarkastettu muun muassa hoitohenkilöstön määrä ja rakenne suhteessa asiakasmäärään ja heidän hoivan tarpeeseensa.

Valvontakäyntien lisäksi kunnan valvontaviranomaiset ovat tehneet ennalta ilmoittamatta tarkastuskäyntejä.

Niirasen mukaan esille tulleiden puutteiden korjaamiseksi on lisätty muun muassa henkilömitoituksen seurantaa.

— Muutaman yksikön osalta on myös väliaikaisesti rajoitettu asiakkaiden sijoittamista. Sijoitusrajoituksia vuonna 2018 oli Kouvolassa kahdessa Attendon yksikössä sekä yhdessä Mehiläisen yksikössä.

Niiranen sanoo, että saatuun palautteeseen suhtaudutaan aina vakavasti.

Palautteet ovat koskeneet henkilöstön vaihtuvuutta ja määrää, viriketoimintaa, hygienian hoitoa, ruokaa ja ulkoilua. Valvonnassa on tehty yhteistyötä aluehallintoviraston AVI:n kanssa.

Vasemmistoliitolta aloite

Vasemmistoliitto teki Kymsoten hallitukselle aloitteen. Puolueen mielestä yksityisten hoivayksiköiden asukkaiden ja henkilökunnan hyvinvointi pitäisi selvittää. Lisäksi henkilöstön määrä ja riittävyys pitäisi arvioida uudelleen ja julkisen palvelutuotannon lisäämistä pitäisi selvittää.

Aloitteen allekirjoittajia olivat vasemmistoliiton Mika Byman, Antti Hyyryläinen ja Joona Mielonen.

Ikääntyneiden asumispalvelujen tuottajat Kymsotessa

Kymsoten oma tuotanto 991 asiakasta.

Attendo oy 353.

Mehiläinen oy 273.

Esperi oy 104.

Koskenrinne ry 63.

Vetrea oy 60.

Elimäen Puustelli ry 43.

Kouvolan dementia- ja kehitysvammaisten ryhmäkoti ry 40.

Kymijoen Hoiva ry 35.

Mäntyrinne ry 22.

Valkealan Iltatähti ry 20.

Kuusankosken vanhainhuoltoyhdistys ry 17.

A-klinikka oy 12.

Kouvolan palvelukotiyhdistys ry 11.

Coronaria oy 2.

Yrjö ja Hanna oy 1.