Poksista kannellaan aluehallintovirastoon useammin kuin keskussairaalasta — hoito, diagnoosit ja potilasmerkinnät aiheuttavat kanteluita

Jussi Lopperi

Etelä-Suomen aluehallintaviraston terveydenhuollon yksikön päällikkö Anne Hiiri kertoo, että potilaat kantelevat esimerkiksi väärästä diagnoosista tai sen viivästymisestä.
Etelä-Suomen aluehallintaviraston terveydenhuollon yksikön päällikkö Anne Hiiri kertoo, että potilaat kantelevat esimerkiksi väärästä diagnoosista tai sen viivästymisestä.

Pohjois-Kymen sairaalan toiminnasta kannellaan Etelä-Suomen aluehallintovirastoon selvästi useammin kuin Kymenlaakson keskussairaalan toiminnasta. Tämä käy ilmi aluehallintoviraston (AVI) vuosien 2011—2016 tilastoista.

AVI:in tuli kuudessa vuodessa vireille yhteensä 60 Poksia koskevaa kantelua tai valvontakäyntiä. Samaan aikaan Koksia koskevia kanteluja tai valvontakäyntejä oli yhteensä 35.

— On vaikea sanoa, mistä näinkin iso ero johtuu, sanoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri.

Hiiri huomauttaa, että Poksissa ja Koksissa käy osittain samoja potilaita.

Kymenlaaksolaiset kantelevat Hiiren mukaan saamastaan hoidosta ja siitä, onko hoitoon päästy lain mukaisesti kuudessa kuukaudessa.

— Suurin osa molempien sairaaloiden kanteluasioista liittyy hoitoon. Potilaat ovat ehkä kokeneet saaneensa väärän diagnoosin tai diagnoosi on viivästynyt. Kantelijat myös pitävät hoitoa vääränlaisena tai se ei ole muuten onnistunut.

Myös potilasasiakirjamerkinnöistä kannellaan. AVI on myös kiinnittänyt huomiota ja ohjannut sekä Poksia että Koksia parantamaan merkintöjään.

— Merkinnät voivat olla puutteellisia tai niukkoja tai niissä on ollut virheitä. Olemme myös ohjanneet sairaaloita vastaamaan potilaiden tekemiin muistutuksiin noin kuukauden kuluessa.

Kansalaiset valittavat yhä useammin aluehallintovirastoon terveydenhuollon toiminnasta.

— Viime vuonna meille tuli 15 prosenttia enemmän kanteluja kuin vuonna 2015. Näyttää siltä, että tänä vuonna tulee vielä enemmän kuin viime vuonna.

Suuntaus näkyy Hiiren mukaan koko Etelä-Suomen AVI:n alueella, jossa asuu noin 40 prosenttia Suomen väestöstä. Alueeseen kuuluvat Uusimaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Päijät-Häme ja Kanta-Häme.

Johanna Värjä