MTBE-kemikaalia päätynyt jo Vuohijärven eteläosaan — veden käyttöä rajoitetaan edelleen järven koillisosassa

Edellisellä mittauskierroksella huhti-toukokuun vaihteessa kemikaalia ei löytynyt järven eteläosasta. Pitoisuudet ovat niin pieniä, ettei Ely-keskus ole asettanut järven eteläosaan rajoituksia veden käytölle.

Jussi Lopperi

Ramboll oy on ottanut vesinäytteitä muun muassa ilmatyynyaluksella. Kuva huhtikuulta.
Ramboll oy on ottanut vesinäytteitä muun muassa ilmatyynyaluksella. Kuva huhtikuulta.

Tuoreimpien mittaustulosten mukaan Vuohijärven eteläosassa on pieniä määriä MTBE-kemikaalia. Edellisellä mittauskierroksella huhti-toukokuun vaihteessa kemikaalia ei löytynyt järven eteläosasta.

Uusimmat mittaukset tehtiin viime viikolla. Vuohijärven pohjoisosassa pitoisuudet olivat edellisten tulosten tasolla tai hieman alentuneet.

Sarkavedessä ja Pajulammessa pitoisuudet jatkavat alenemista.

Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon Ely-keskukset tiedottivat tuloksista viime perjantaina.

Vedenkäyttöä ei rajoiteta Vuohijärven eteläosassa

Ely-keskus on asettanut rajoituksia veden käytölle Vuohijärven koillisosassa. Rajoitukset eivät koske Vuohijärven eteläosia, koska MTBE-pitoisuudet ovat hyvin pieniä.

Pintaveden ja rantojen välittömässä läheisyydessä olevien kaivojen veden käyttöä ei suositella talous-, pesu- tai löylyvetenä Voikosken ja Kinansaaren välisellä alueella. Veden käyttöä rajoitetaan myös Kinansaaren itäpuolella Penttiniemeen saakka.

Rajoitukset koskevat myös Pajulampea ja osaa Sarkavedestä.

Mitään vettä ei tule käyttää talous-, pesu- tai löylyvetenä, jos haju- tai makuhaittaa esiintyy, Ely-keskuksen tiedotteessa todetaan.

Veden jakelua laajennettu

Puhtaan veden jakelua on nyt laajennettu. Vettä voi hakea Orilammelta osoitteesta Voikoskentie 198 joka päivä kello 8—16.

Vedenjakelupisteitä on myös Voikoskella, Kuvalassa ja Pajulammella.

Uusien vesi- ja maaperänäytteiden tulokset julki tällä viikolla

Mäntyharjun Kinnissä onnettomuuspaikalla toteutettiin maaperätutkimus toukokuun alussa. Tulokset valmistuvat tällä viikolla. Niiden perusteella arvioidaan onnettomuusalueen maaperän nykytilaa ja alueella edelleen olevan MTBE:n määrää.

Onnettomuus tapahtui 7. huhtikuuta. Rikkoutuneesta säiliövaunusta valui ympäristöön 35 tonnia MTBE-kemikaalia.

Vesinäytteitä otetaan jälleen tänään maanantaina. Tuloksista tiedotetaan tällä viikolla.

Näytteenottopisteiden sijainti ja valmistuneet tutkimustulokset on esitetty VR Groupin verkkosivuilla löytyvillä kartoilla. Kartat päivitetään, kun uusia tuloksia saadaan.

Järvien rannoilla ole todettu hajuhaittoja eikä kalakuolemia

Järvien rannoilla ole todettu hajuhaittoja eikä kalakuolemia, mutta onnettomuuspaikan lähellä ojissa haju on vielä havaittavissa. MTBE:n haju muistuttaa kynsilakan poistoaineen hajua.

MTBE ei kerry kaloihin eikä vesieliöihin, eikä Sarkaveden pitoisuuksilla ole vaikutusta kaloihin. Mikäli aistinvaraisissa ominaisuuksissa on kuitenkin jotain poikkeavaa, ei kalaa kannata käyttää ravinnoksi. MTBE ei kerry myöskään kasveihin, joten ranta-alueilla voidaan puutarhanhoitoa ja viljelyä jatkaa normaalisti.

Kemikaalia on todennäköisesti Vuohijärvessä heinäkuulle asti.