Kouvola kartoitti koronakevään etäopetuksen sujumista: "Koulujen ja jopa opettajien välillä oli paljon eroja – Kaupungilla tekeillä kouluille yhtenäinen ohjeistus etäopetukseen"

Eriarvoistuminen lisääntyi osalla oppilaista, koska etäopetus ei ollut heille oikea keino oppimiseen.

Jussi Lopperi

Kouvola on kartoittanut etäopetuksen toteutumista. Arkistokuva.
Kouvola on kartoittanut etäopetuksen toteutumista. Arkistokuva.

Kouvolan kaupunki on kartoittanut maaliskuussa alkaneen koulujen etäopetusjakson sujuvuutta.

Kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroisen mukaan etäopetus ei ole sujunut samalla tavalla kaikkialla kaupungissa.

– Kartoituksesta selvisi, että koulujen ja jopa opettajien välillä oli paljon eroja. Tulevaa varten Kouvolassa on suunnitelmana tehdä kouluille yhteinen ohjeistus etäopetusta varten, tietynlainen minimitasovaatimus, Piiroinen kuvailee.

Suurin osa oppilaista otti hyvin vastuuta opinnoissa, mutta osalle oppilaista etäopetus ei ollut toimiva muoto.

– Heidän osaltaan eriarvoistuminen näin ollen lisääntyi.

– Jatkossa on käytettävä aikaa erityisesti niihin oppilaisiin, joilla opinnot eivät etene suunnitellusti, Piiroinen sanoo.

Koronakevät toi etäopetuksen kouluihin yllättäen

Etäopetus alkoi Suomessa keväällä melko lailla yllättäen.

– Emme osanneet hyödyntää heti kaikkea osaamista ja työpanosta, mitä oli olemassa. Opettajat ottivat tilanteen haltuun ensimmäisenä, mutta koulunkäynninohjaajien työpanos saatiin mukaan vasta viikon viiveellä. Jatkossa koko henkilökunta on otettava mukaan etäopetukseen heti välittömästi, Pirjo Piirainen kertoo kartoituksen tuloksista.

Kouvolan kaupunki teki kartoituksen omana työnä. Tarvittava tietoa saatiin opettajilta, koulunkäynninohjaajilta ja psykososiaalisen oppilashuollon edustajilta.

– Mikään ulkopuolinen taho ei voinut tehdä tätä kartoitustyötä, koska oli tärkeää tietää oppilaan lähtökohtatilanne ennen etäopetusjakson alkamista, Kouvolan kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi sanoo.

Osaa oppilaista ei tavoitettu kartoitusta varten, koska he kuuluivat riskiryhmään tai olivat anoneet lomaa.

– Ei katsottu välttämättömäksi tavoittaa oppilasta kartoitusta varten, jos opinnot ovat edenneet hyvin, Piiroinen kertoo.

Tarvetta laitteiston uusimiseen on

Kartoituksesta selvisi myös se, että tarvetta laitteiston uusimiseen on. Veikko Niemen mukaan Kouvolan kaupunki kartoittaa koulujen olemassa olevaa ICT-laitekantaa ja tekee tämän jälkeen investointisuunnitelman.

Niemi uskoo, että etäopetusta voidaan jatkaa tulevaisuudessa myös muulloin kuin poikkeusaikana.

– Etäopetusta voidaan hyödyntää muun muassa vieraiden uskontojen ja harvinaisten kielten opetuksessa, kun oppilaat ovat eri kouluissa lähiopetuksessa.

Suurin osa edistyi etäkoulussa kotonaan

Kartoituksen mukaan 87 prosenttia alakoulun oppilaista ja 81 prosenttia yläkoululaisista edistyi opinnoissaan koronakevään etäopetusjakson aikana.

Neljäsosalla oppilaista ilmeni oppimisen tuen tarpeen lisääntymistä. Oppilashuollon tarvetta oli 12 prosentilla oppilaista.

Kouvolassa kartoitettiin esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaan tilanne. Kartoitukseen saatiin vastaus yli 7 000 oppilaan tilanteesta.

Kartoituksessa selvitettiin oppimisen etenemistä, oppilashuollon ja oppimisen tuen tarvetta ja säännöllistä osallistumista etäopetukseen. Kartoituksessa saatiin myös tietoa resurssien kohdentamisesta eniten tukea tarvitseville. Kartoituksesta on hyötyä myös syksyllä, mikäli etäopetukseen on tarvetta palata.

Joka kymmenes oli koko kevään lähiopetuksessa koululla

Kouvolan peruskouluissa siirryttiin etäopetukseen 16. maaliskuuta koronatilanteen vuoksi. Arviolta noin 10 prosenttia kaupungin 1.–3. luokan oppilaista ja erityisopetuksen oppilaat jäivät lähiopetukseen kouluille. Lähipetukseen palattiin 14. toukokuuta.

Noin joka viides perusopetuksen oppilas eli 1 500 kouvolalaista lasta ja nuorta jäi loppukevääksi kotiin. Kotiin jäämisen suurin syy oli koronapelko ja lähipiirissä oleva riskiryhmään kuuluva henkilö.

Resursseja voidaan kohdentaa eniten tukea tarvitseville

Kartoituksen tuloksia hyödynnetään syksyn opetuksen suunnittelussa. Toimenpiteet voidaan käynnistää heti lukuvuoden alussa.

– Voimme tarvittaessa kohdentaa resursseja tehokkaasti ja joustavasti eniten tukea tarvitseville. Koulut tekevät suunnitelmat toimenpiteistä ennen koulun alkua, jotta toimenpiteet aloitetaan viipymättä, kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen kertoo kaupungin tiedotteessa.

– Selvityksen perusteella tulevaisuuden painopisteitä ovat muun muassa työn rauhoittaminen perusasioihin, laaja-alaisten erityisopettajien työpanoksen siirtäminen yksilötyöstä ryhmiin ja ohjaajien työpanoksen tehokas hyödyntäminen työnjohdon avulla.

Kartoituksesta on hyötyä tulevaisuudessa

Kouvola kaupunki teki kartoituksen Opetushallituksen velvoittamana. Kaupunki suunnittelee tekevänsä seurantakartoituksen ensi keväänä.

Valtio tukee koronan aiheuttamia opetuksen ongelmia myöntämällä lisätukea. Kyselyn tuloksia voidaan käyttää hyödyksi haettaessa lisätukia.

– Selvityksen tulokset mahdollistavat resurssien kohdentamisen pedagogisella johtamisella. Meillä on nyt olemassa seurantatieto jatkoa varten. Mahdollisessa uudessa etäopetustilanteessa tiedämme paremmin, miten toimia, Veikko Niemi kertoo.

Kartoituksen tulosten perusteella toimiala ei esitä lomautusten peruuttamista tai siirtämistä. Lisäksi kaupungin talousarviossa sisällä olevat lomautussäästöt ovat tärkeät kuluvan vuoden tulokselle.