Koirapuistojen lakkautukset peruuntuivat Kouvolassa – Kuutta matonpesupaikkaa ehdotetaan lakkautettaviksi

Matonpesupaikkojen lakkautukset toteutuisivat aikaisintaan ensi vuonna.

Katja Juurikko

Kaupunki esittää kuuden matonpesupaikan lakkauttamista.
Kaupunki esittää kuuden matonpesupaikan lakkauttamista.

Kouvolan tekninen lautakunta päätyi tiistaina perumaan suunnitelman kuuden koira-aitauksen lakkauttamisesta. Vastaesityksen jälkeen lautakunta päätti, että aitausten ylläpitoa jatketaan.

Lautakunnan esityslistalla oli Eskolanmäen, Palomäen, Rekolan, Valkealan ja Kasarminmäen koira-aitausten purkaminen säästösyistä. Lisäksi Mäyräkorven aitauksesta olisi luovuttu, kun se saavuttaa käyttöikänsä pään.

Jäljelle olisi jäänyt vain Käyrälammen rannassa oleva aitaus. Lakkautuksia esitettiin säästösyistä. Aitausten vuosittaisiksi kunnossa- ja puhtaanapitokustannuksiksi on arvioitu noin 10 000 euroa.

Lautakunta esittää Valkealan kirkonkylän, Vekaranjärven, Utin, Tirvan, Savistenpellon ja Väkkärän matonpesupaikkoja lakkautettaviksi.

Valkealan kirkonkylän matonpesupaikka on huonossa kunnossa ja Vekaranjärven ja Utin paikat vähällä käytöllä. Tirvan paikan sähköt eivät täytä nykyvaatimuksia. Savistenpellon ja Väkkärän paikat lakkautetaan tasavertaisuuden nimissä, koska Kuusankosken alueella on nykyisellään neljä matonpesupaikkaa.

Lakkauttaminen tarkoittaa, ettei kaupunki enää ylläpidä matonpesupaikkoja omalla kustannuksellaan. Paikat puretaan, mikäli kyläyhdistykset tai vastaavat tahot eivät ota niitä hoitoonsa.

Lakkautusten jälkeen kaupungin hoitoon jäisi 13 matonpesupaikkaa. Viime vuonna matonpesupaikkojen ylläpito maksoi noin 46 000 euroa. Kustannuksia nosti ilkivalta.

Ehdotukset lakkautuksista tullaan laittamaan nähtäville, ja asianosaisilla on mahdollisuus esittää niistä mielipiteensä. Lakkautukset toteutuvat aikaisintaan vuonna 2021.

Lautakunta asettaa nähtäville myös kaksi vaihtoehtoista sijaintia Jaalan matonpesupaikalle. Nykyään se sijaitsee pitkän ja huonokuntoisen yksityistien päässä.

Lautakunta esittää joko paikan siirtämistä parempien kulkuyhteyksien varrelle tai säilyttämistä nykyisellä paikallaan. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa kyläyhdistyksen tai vastaavan tahon pitäisi ottaa se hoitaakseen ja vastata kustannuksista.