Kouvolan kaupunginvaltuusto jakautui kahtia – Täpärät äänestykset: nykyisen kokoinen 59 jäsenen valtuusto ja 13 jäsenen kaupunginhallitus jatkavat, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle mahdollisuus täysipäiväiseen tehtävään

Valtuutettujen enemmistö äänesti niin, että useimmat nykyiset luottamushenkilöpaikat säilyvät eikä säästöjä tule.

Katja Juurikko

Kaupunginvaltuusto piti maanantai-iltana etäkokouksen kuten aiemmin syyskuussa.
Kaupunginvaltuusto piti maanantai-iltana etäkokouksen kuten aiemmin syyskuussa.

Kouvolan kaupunginvaltuusto äänesti maanantai-iltana äärimmäisen niukasti siitä, pienennetäänkö kaupunginvaltuuston jäsenmäärä nykyisestä 51:een. 51 oli kaupunginhallituksen pohjaesitys.

Kaikkiaan valtuusto äänesti viisi kertaa toimielin- ja toimialaorganisaation uudistuksesta. Äänestyksissä kaikki euroja säästävät esitykset kaatuivat.

Keskustan Janne Wall teki muutosesityksen, että valtuuston koko säilyy 59:ssä. Samanlaisen esityksen teki myös SDP:n Outi Kasurinen. Wallin esitystä kannattivat Vesa Vainio (kd.) ja Jouni Suninen (s-ks.)

Muutosesityksen puolesta äänesti 30 valtuutettua. Kaupunginhallituksen esitys nykyistä pienemmästä valtuustosta sai 29 ääntä.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen (kok.) totesi, että valtuuston päätös 59 valtuutetusta valmistellaan 1.6.2021 voimaan tulevaan hallintosääntöön. Valtuuston on tarkoitus hyväksyä uusi hallintosääntö joulukuussa.

Ryhmät lähes ehjiä äänestyksissä

Suuremman valtuuston puolesta äänestivät yhtenäisesti keskusta, kristillisdemokraatit ja yhden hengen suur-Kouvolan sitoutumattomat. SDP:ssä ainoastaan Maria Eloranta kannatti pienempää valtuustoa, muut äänestivät 59 valtuutetun puolesta. Vasemmistoliitossa Jorma Liukkonen kannatti isompaa, Mika Byman pienempää valtuustoa.

Pienemmän valtuuston kannalla olivat yksimielisesti kokoomus, vihreät, perussuomalaiset, sitoutumattomat ja yhden hengen ryhmä siniset.

"Valtuusto antaa tärkeän viestin"

Valtuutetut puhuivat paljon demokratian toteutumisesta ja siitä, minkälaisen viestin valtuusto päätöksillään antaa.

– Tiedämme kaikki, että pärjäämme pienillä, tehokkailla ja toimivilla toimielimillä. Muutos ei ole taloudellisesti käänteen tekevä, mutta samalla annamme tärkeän viestin ulospäin, kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Matti Lindholm sanoi.

Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenjohtaja Sakari Smeds muistutti, ettei demokratia ole vain tehokasta kokoustyöskentelyä, vaan se on myös toisten, erilaistenkin mielipiteiden kuuntelemista ja yhteisen linjan löytämistä.

– Kd-ryhmä pitää perusteltuna valtuuston, hallituksen ja lautakuntien koon säilymistä nykytasoisena erityisesti juuri monien kaupunginosien Kouvolassa. Se turvaa monipuolisuuden päätöksenteossa paremmin kuin pienet toimielimet.

SDP:n Maria Eloranta piti näennäisdemokratiana sitä, että 59 valtuutettua takaisi syrjäkylien merkityksen.

– Suurempi merkitys on sillä, miten luottamuspaikkoja jaetaan sitten, kun vaalit ovat ohi. Meidänkin ryhmässämme saatetaan jakaa paikkoja henkilöille, vaikka he eivät olisi olleet vaaleissa lainkaan mukana.

"Asukasmäärä pienenee"

Vasemmistoliiton Mika Byman piti perusteltuna valtuuston koon pienentämistä, koska kaupungin väkiluku pienenee tuhannella vuodessa ja sosiaali- ja terveyspalvelut on siirretty Kymsotelle.

– Pahoin pelkään, että perimmäisenä syynä siihen, että jotkut ryhmät nyt haluavat pitää valtuuston koon 59 jäsenessä voi olla se, että puolueiden kunnallisjärjestöjen taloudet ovat aika riippuvaisia kokouspalkkioista. Ja mitä enemmän valtuutettuja on, niin sitä enemmän puolueet keräävät puolueveroa palkkioista.

Jouni Suninen (s-ks.) puolusti voimakkaasti nykyisen kokoista valtuustoa.

– Demokraattinen edustavuus vähenee, jos valtuutettujen määrä pienenee. Kulut voidaan korvata pudottamalla valtuutettujen kokouspalkkioita parilla kympillä.

Sheikki Laakso (ps.) muistutti, että luottamushenkilöorganisaatiosta tulee muitakin kuluja kuin kokouspalkkiot. Näitä ovat esimerkiksi matkakorvaukset ja menetetyn työajan korvaukset.

– Joudumme hakemaan säästöjä pienistä puroista.

"Palkkioita nostettiin enemmän kuin laskettiin"

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) nosti esiin sen, että nyt on meneillään jo toinen kausi, jolloin valtuutetut ovat päättäneet alentaa omia palkkioitaan.

– Tosin vain 10 prosenttia.

Matti Lindholm (kok.) vastasi Helmiselle ja muistutti, että on helppo sanoa, että lasketaan palkkioita, kun niitä ensin nostettiin.

– Eikä palkkioita ole laskettu niin paljon kuin niitä nostettiin.

Samaa mieltä oli myös vihreiden Jenni Aikio.

Hallitus jatkaa 13-jäsenisenä

Myös kaupunginhallituksen koko säilyy ennallaan. Kaupunginhallitus esitti kahden jäsenen vähentämistä 11:een.

Janne Wall teki muutosesityksen, jonka mukaan hallituksessa on 13 jäsentä. Wallin esitystä kannattivat Mika Byman (vas.) ja Outi Kasurinen (sd.). Muutosesitys voitti äänin 31–28.

Tulevaisuusvaliokunta jatkaa

Kaupunginhallitus esitti, että kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston toimintaa jatketaan. Kokoomuksen Matti Lindholm teki muutosesityksen, että jaosto lakkautetaan ja sen toiminnot siirretään kaupunginhallitukselle. Tapio Karvonen (kok.) kannatti esitystä.

Äänestyksessä tulevaisuusjaoston jatko sai 34 ääntä ja lakkauttaminen 25 ääntä.

Kaksi lautakuntaa lakkaa, yksi uusi jaosto

Valtuusto päätti yksimielisesti, että maaseutulautakunta lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään muille toimielimille ja viranhaltijoille. Myös rakennus- ja ympäristölautakunta lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään teknisen lautakunnan alaisuuteen perustettavalle lupajaostolle.

Markku Pakkanen (kesk.) muistutti, että valtuusto on pienentämässä merkittävästi lautakuntapaikkoja.

– Lautakunnissa tehdään tärkeintä työtä kuntapäättämisessä. Näkisin, että lautakuntien lukumäärän pienentäminen riittää valtuutettujen näytöksi, että olemme säästöissä mukana.

Lautakuntien koko ennallaan

Kasvatus- ja opetuslautakunta, liikunta- ja kulttuurilautakunta sekä tekninen lautakunta säilyvät 13-jäsenisinä.

Matti Lindholm esitti Tapio Karvosen (kok.) ja Birgit Koskelan (kok.) kannattamana, että lautakuntien jäsenmäärät vähenevät 11:een. Lindholmin muutosesitys hävisi äänin 37–22.

Mahdollisuus kokoaikaiseen puheenjohtajuuteen

Valtuusto kävi erittäin pitkän ja railakkaan keskustelun siitä, voiko kaupungissa toimia päätoiminen tai osa-aikainen kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja osa-aikainen valtuuston puheenjohtaja. Kaupunginhallituksen pohjaesitys mahdollisti nämä kaikki vaihtoehdot.

Matti Lindholm teki muutosesityksen, joka rajaisi kaupunginhallituksen puheenjohtajalta pois mahdollisuuden päätoimiseen tehtävään. Lindholm esitti, että kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat voivat olla osa-aikaisia.

Lindholmin esitys hävisi äänin 32–27.

Kossilan esitys pöyristytti

Keskustelun kuluessa SDP:n Päivi Kossila esitti, että lisäksi kolmen ison asiantuntijalautakunnan puheenjohtaja voisi toimia ainakin osa-aikaisena luottamushenkilönä. Hän perusteli sitä muun muassa työmäärän kasvulla.

Entinen aikuisväestön lautakunnan ja nykyisen liikunta- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Sinikka Rouvari (kok.) sanoi, että aiemmin aikuisväestön lautakunnassa oli enemmän töitä. Lautakunta käsitteli liikunta- ja kulttuuriasioiden lisäksi sote-asioita.

Juha Huhtala (vihr. sit.) piti Kossilan esitystä pöyristyttävänä.

– Haluan muistuttaa, että melkein puolet kaupungin henkilöstöstä on siirtynyt Kymsoteen. Kun kuntalaisilta leikataan, pitää myös luottamushenkilöiden kuluista leikata.

Kiivaan keskustelun päätteeksi Kossila veti Henna Hovin (sd.) kannattaman esityksen pois.

Hyvinvointijohtajan virka lakkautetaan

Valtuusto päätti yksimielisesti, että kaupungin ammatillinen organisaatio muodostuu kolmesta toimialasta. Toimialojen tehtävät otetaan syksyn aikana uuteen tarkasteluun ja tarkastelun suorittavan työryhmän nimeää kaupunginhallitus. Työryhmän tehtäviin kuuluu kaikkien kolmen toimialan tehtävien ja virkojen tehtäväkuvaukset.

Lisäksi valtuusto päätti yksimielisesti lakkauttaa hyvinvointijohtajan viran. Kymsote-asioita varten perustetaan uusi virka tai toimi 1.6.2021 alkaen. Valittavan henkilön keskeisin tehtävä on valmistella vuosittain Kymsoten palvelusopimus ja seurata sen toteutumista ja raportoida asiasta.

Päätös apulaiskaupunginjohtajasta siirtyy

Valtuusto päätti yksimielisesti jättää pöydälle esityksen apulaiskaupunginjohtajan viran lakkauttamisesta ja uuden konsernipalvelujohtaja viran perustamisesta.

Päätös perustui SDP:n valtuutetun ja juristin Risto Kuisman kysymykseen. Hän tiedusteli, onko viran lakkauttamisessa kyse kiusaamisesta ja onko asiasta tehty työoikeudellinen selvitys.

– Työoikeudellinen selvitys pitäisi tehdä, jos apulaiskaupunginjohtajalta ei ole kysytty suostumusta siirtyä konsernipalvelujohtajan virkaan.

Vasemmistoliiton Mika Byman totesi, että yt-prosessi pitäisi käydä läpi ennen päätöstä.

Ennen päätöstä Sheikki Laakso (ps.) kutsui apulaiskaupunginjohtajan virkanimikkeen muuttamista hämäykseksi.

– Tässä yritetään kaupunkilaisia hämätä luulemaan, että lopetetaan kallispalkkainen virka. Kyllä suoraselkäisyyttä pitää olla: ei tässä pystytä mitään säästöä tekemään vaikka lakkautettaisiin virkanimike.

Juha Huhtala (vihr. sit.) kutsui muutosta silmänkääntötempuksi.

Vihreiden ryhmäpuheenjohtaja Sari Hyytiäisen mielestä virkanimikkeen muuttaminen parin vuoden jälkeen konsernipalvelujohtajaksi osoittaisi pelkästään päättäjien tuuliviirimäisyyttä, eikä se olisi hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

Kinnon tehtävät käydään läpi

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen kaupungin ja Kinnon tehtävien läpikäynnistä. Lisäksi konsernipalveluiden tilapalvelut-yksikön sekä asumisen ja ympäristön toimialan kiinteistönhoitopalveluiden tehtävät tarkastellaan syksyn 2020 aikana.

Valtuusto päätti myös, että konserniohjeet pitää päivittää ennen seuraavan valtuustokauden alkua.

Juttua on päivitetty klo 23.49. Korjattu väliotsikko: Kaksi lautakuntaa lakkaa, yksi uusi jaosto

Näin valtuusto päätti

Luottamushenkilöiden määrä vähenee

Kouvolan toimielinten jäsenmäärät valtuuston päätöksen mukaan 1.6.2021 alkaen. Suluissa nykytilanne.

Kaupunginvaltuusto: 59 (59)

Kaupunginhallitus: 13 (13)

Konsernijaosto: 7 (7)

Tulevaisuusjaosto: 9 (9)

Tarkastuslautakunta: 9 (9)

Kasvatus- ja opetuslautakunta: 13 (13)

Liikunta- ja kulttuurilautakunta: 13 (13)

Tekninen lautakunta: 13 (13)

Teknisen lautakunnan alainen lupajaosto: 5 (ei vielä olemassa)

Keskusvaalilautakunta: 5 (5)

Kymen jätelautakunta: 13 (13, yhdeksän kunnan yhteinen toimielin)