Pien-Liikkalantien puolesta on tehty lukuisia oikaisuvaatimuksia — Taistelu tien kunnossapidosta jatkuu tarvittaessa hallinto-oikeudessa, sanoo Sippolasta kotoisin oleva juristi Riikka Vitakoski: ”Päätös on niin kohtuuton, että olemme valmiita taistelemaan”

Tienvarren vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat vaativat yksityistiensä hoidon jatkumista kaupungin kustannuksella. Perusteluina ovat muun muassa koululaiskyytien turvallisuus ja VPK:n pelastustehtävien ajoajat.

Jyri Turunen

Pohjoispäässä Pien-Liikkalantie lähtee Sippolan kirkon kohdalta kohti Liikkalaa.
Pohjoispäässä Pien-Liikkalantie lähtee Sippolan kirkon kohdalta kohti Liikkalaa.

Takaraja yksityisteiden kunnossapidon oikaisuvaatimuksille on käsillä.

Kouvolan kaupungin kirjaamosta saadun arvion mukaan päivää ennen oikaisujen määräaikaa yksityisteiden hoidon lopettamispäätöksestä on toimitettu parikymmentä oikaisuvaatimusta.

— Kaikkia en vielä ole ehtinyt käsitellä, mutta tähän mennessä tulleet oikaisuvaatimukset ovat koskeneet lähinnä Pien-Liikkalantietä, kaupungin hallintosihteeri Arja Mikkola-Lehtinen arvioi maanantaina.

Kaupunginhallitus päätti huhtikuun alkupuolella lakkauttaa yli kahdenkymmenen yksityistien kunnossapidon ja siirtää sen tiehoitokuntien harteille.

Päätöksestä on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimukset pitää toimittaa Kouvolan kaupungin kirjaamoon sähköisesti tai viemällä se sinne viimeistään tiistaina 30. huhtikuuta kello 15 mennessä.

Jyri Turunen

Eteläpäässä neljän kilometrin mittainen Pien-Liikkalantie tulee Liikkalan VPK:n paloaseman ja Liikkalan vallien kohdalle.
Eteläpäässä neljän kilometrin mittainen Pien-Liikkalantie tulee Liikkalan VPK:n paloaseman ja Liikkalan vallien kohdalle.

Kylä jatkaa taistelua

Sippolassa syntynyt ja kylällä sijaitsevalla sukutilalla säännöllisesti käyvä Riikka Vitakoski on toiminut aktiivisesti Pien-Liikkalantien kunnossapidon jatkumiseksi.

Nykyään Tuusulassa asuva Vitakoski on koulutukseltaan juristi. Hän on laatinut Pien-Liikkalantien hoidon lopettamispäätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen ja kannustanut ihmisiä toimittamaan oman oikaisunsa kaupungille.

— Kyläläiset ovat pyytäneet minua lakiasiat tuntevana toimimaan eräänlaisena neuvonantajana tieasiassa.

Vitakoski ei pidä Pien-Liikkalantien hoidon lopettamisesta tehtyä päätöstä lainkaan kirkossa kuulutettuna.

— Päätös on niin kohtuuton, että olemme valmiita taistelemaan. Seuraavassa vaiheessa viemme asian tarvittaessa hallinto-oikeuteen.

Koulukyytien ja paloautojen käyttämä reitti

Hänen mukaansa tien säilyttämistä hoidettavana kaupungin kustannuksella puoltaa moni asia.

— Tie on liikennemäärältään aika suuri läpikulkutie riippuen liikennelaskennan ajankohdasta. Se on myös todettu koulukyydeille turvallisimmaksi reitiksi Liikkalasta Sippolaan, josta Sippolan koulun rehtorikin on ollut kaupunkiin yhteydessä.

Kaupunki mittasi liikennemäärää Pien-Liikkalantiellä viime vuoden toukokuussa. 400 päivittäisen ajoneuvon raja ei liikenteenlaskennan perusteella täyttynyt, sillä päivittäisiä kulkijoita oli 172. Kelirikkoaikaan tehty mittaus herätti tuolloin arvostelua.

Lisäksi tien varrella sijaitsee Liikkalan VPK:n paloasema ja muut tilat, joilla on paljon sosiaalista käyttöä. Palokunnassa toimivat kyläläiset ovat olleet Vitakoskeen yhteydessä tieasiasta.

— Olen saanut heiltä paljon palautetta siitä, että pelastustehtävissä lyhintä tietä käyttämällä säästetyt sekunnit saattavat olla kriittisen tärkeitä. Alaportintien kautta siihen suuntaan menisi paljon kauemmin.

Jyri Turunen

Pien-Liikkalantietä on paikoin vaikea erottaa ympäröivistä kynnöspelloista. Aikoinaan tehty asvaltointi on päästetty pahoin rapistumaan ja on kallista korjausta vailla.
Pien-Liikkalantietä on paikoin vaikea erottaa ympäröivistä kynnöspelloista. Aikoinaan tehty asvaltointi on päästetty pahoin rapistumaan ja on kallista korjausta vailla.

Tienvarsi historiaa täynnä

Kolmantena seikkana hän nostaa esiin Pien-Liikkalantien varren historiallisen merkityksen.

Tien varrelta löytyvät muun muassa Liikkalan linnakkeen maavallit. Linnake rakennettiin 1700-luvun lopulla, kun Ruotsin ja Venäjän raja sijaitsi alueen lähistöllä Kymijoella.

Kouvolassa on yksityisteitä yhteensä noin 2 000 kilometriä. Noin 40 kilometriä yksityisteistä on pidetty tähän asti kunnossa kaupungin kustannuksella.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan toukokuun alusta lähtien kaupunki huolehtii vain niistä yksityisteistä, joilla on maankäytöllistä merkitystä ja jotka asemakaavoitetaan kaduiksi lähivuosina.

Syynä kunnossapidon uusiin linjauksiin ovat yksityistielain muutokset sekä Kouvolan säästötarpeet.