Kouluun pääsee Kouvolassa kaupungin kyydillä yli 1 500 oppilasta — Kilometrien lisäksi perusteeksi kelpaa reitin vaarallisuus tai lääkärinlausunto

Koulumatka lasketaan ohjelmistolla, joka kertoo lyhimmän kävelymatkan kilometrit kotoa kouluun. Valittaa saa hallinto-oikeuteen, mutta se maksaa.

Johannes Suutari

Kouluun pääsee kyydillä, jos koulumatkan kilometriraja ylittyy tai on muuten hyväksyttävästi perusteltu syy.

Koulujen alkaessa käynnistyvät myös Kouvolan alueen koulukuljetukset.

Tänä lukuvuonna kyyditettäviä perusopetuksen oppilaita on kaikkiaan noin 1 550, palvelupäällikkö Kim Strömmer kertoo.

— Peruskoulun ensimmäisen luokan aloittavien oppilaiden kotiin lähetetyssä kirjeessä on ilmoitettu koulukuljetuksen järjestämisestä, jos oppilas on siihen oikeutettu.

Strömmerin mukaan koulukyytiin on oikeus, jos koulumatkan rajaksi asetettu kilometrimäärä ylittyy. Kuljetusta ei tarvitse siinä tapauksessa hakea.

— Ensimmäisen ja toisen luokan oppilailla raja on kolme kilometriä. Kolmannesta yhdeksänteen luokkaan se on viisi kilometriä.

Kilometrit eivät ole ainoa peruste

Hän sanoo, että Kouvolan koulutoimistossa matka mitataan tarkoitusta varten kehitetyllä ReittiGIS-ohjelmistolla.

— Se antaa lyhimmän mahdollisen kävelyreitin kotiosoitteesta lähikoululle ja ilmoittaa matkan pituuden.

Koulumatkan pituus ei ole ainoa peruste päästä bussilla tai taksilla koulun pihaan.

Strömmerin mukaan Kouvolassa tehdään vuosittain noin 450 päätöstä harkinnanvaraisesta koulukuljetuksesta.

— Syy myöntää harkinnanvarainen koulukuljetus on esimerkiksi koulumatkan vaarallisuus tai rasittavuus, joka arvioidaan tapauskohtaisesti. Lisäksi voi hakea koulukuljetusta asiantuntijan, kuten lääkärin, lausunnon perusteella.

Harkinnanvaraista koulukuljetusta haetaan seuraavalle lukuvuodelle kevätlukukauden lopulla.

Joitain valituksia tulee

Kouvolassa tehdään valituksia koulukuljetuspäätöksistä 5—10 kappaletta vuodessa, Strömmer sanoo.

— Valitukset lähetetään hallinto-oikeudelle ja niiden käsittely maksaa. Asia kerrotaan toki kaupungin lähettämässä koulukuljetuspäätöksessä.

Juhannuksen jälkeen alkava kuljetusreittien ja aikataulujen suunnittelu vie kahdelta työntekijältä työntäyteiset neljä viikkoa.

— Koteihin lähetetään tieto kyydeistä noin viikkoa ennen koulun alkua. Syyslukukauden parin kolmen ensimmäisen viikon aikana suunnitelmiin tulee muutoksia ja täsmennyksiä.

Ensisijainen kuljetusmuoto perusopetuksen oppilailla on linja-auto. Jos linja-autoja ei kulje kohtuullisen kävelymatkan etäisyydellä kotiosoitteesta, järjestetään koulukuljetus taksilla.

Luetuimmat