Kouvolan kaupungille yhdeksän uutta virkaa kasvatuksen ja opetuksen organisaatioon — Kaupunginhallitus päättää maanantaina

Virat eivät lisää kaupungin henkilöstömäärää.

Kouvolan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen organisaatioon on perusteilla yhdeksän uutta virkaa ensi vuoden alusta. Kysymyksessä ovat kaksi asiakasvastaavan, kaksi kehittämisvastaavan ja neljä hallintosihteerin virkaa sekä yksi nuorisopalvelujen koordinaattorin virka.

Virat eivät lisää kaupungin henkilöstömäärää eivätkä nosta henkilöstökustannuksia. Kaupunginhallituksen käsiin maanantaina tuleva virkapaketti liittyy organisaatiomuutokseen, josta valtuusto päätti viime kesäkuussa.

Asiakas- ja kehittämisvastaavat saavat hoitaakseen tehtävät, jotka aiemmin olivat palvelualueen esimiesten vastuulla heidän esimiestyönsä ohessa.

Hallintosihteereiden virat ovat kaupunginhallituksen mukaan välttämättömiä, jotta asiakaspäätöksiin liittyvää päätösvaltaa voidaan delegoida toimistosihteereille, jotka tällä hetkellä ovat työsopimussuhteessa.

Myös nuorisopalveluiden koordinaattori on tällä hetkellä työsopimussuhteessa. Nuorisopalvelujen koordinaattorin viran perustamisen yhteydessä on määrä lakkauttaa nuorisopalvelujen palveluvastaavan virka. Kyseinen virka vapautui lokakuun alussa, mutta sitä ei täytetty.