Vuohijärvessä voi uida ja kaloja syödä — Häiritsevää hajua saattaa esiintyä, jos vettä lämmitetään pesuvedeksi

ELY-keskus on jatkanut vesinäytteiden ottoa Mäntyharjun onnettomuusalueella tällä viikolla.

Mari Koukkula

Lammista, laskuojista ja järvistä otetaan seuraavia näytteitä maanantaina.
Lammista, laskuojista ja järvistä otetaan seuraavia näytteitä maanantaina.

Tuoreiden vesinäytteiden mukaan Vuohijärvessä voi uida, järvien vesiä voi käyttää kasvien kasteluun ja kaloja voi syödä. Veden käytössä talous-, pesu- ja löylyvetenä on rajoituksia.

ELY-keskus on jatkanut vesinäytteiden ottoa tällä viikolla Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä.

Näytteitä otettiin maanantaina 14. ja keskiviikkona 16. toukokuuta.

Ely-keskuksen tiedotteen mukaan Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat jo pieniä ja jatkavat edelleen alenemista. Pajulammessa pitoisuudet ovat pysyneet edellisen viikon tasolla.

Vuohijärven pohjoisosan pitoisuuksissa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia viimeisen parin viikon aikana. Vuohijärven eteläosassa pitoisuudet eivät ole kasvaneet edellisestä viikosta.

Seuraavan kerran näytteitä otetaan maanantaina 21. toukokuuta ja niiden tuloksista kerrotaan loppuviikolla.

Ennusteiden mukaan Vuohijärven vesi palautuu käyttökelpoiseksi kesän aikana

Onnettomuuspaikan läheltä otetuissa pohjavesinäytteissä ja maanäytteissä on todettu selvästi kohonneita MTBE-pitoisuuksia.
Suomen ympäristökeskus on mallintanut MTBE:n leviämistä pintavesissä. Ennusteiden perusteella sekä Sarkaveden että Vuohijärven vesi palautuisi käyttökelpoiseksi kesän aikana.
Onnettomuuspaikan lähellä ja sinne rakennetussa patoaltaassa MTBE:tä on edelleen runsaasti. Patoaltaan puhdistus on alkanut ja veden ilmastus Ojantauksenlammessa sekä lampien välisissä ojissa jatkuu.

Sarkaveden käyttökielto on purettu itärantaa lukuun ottamatta. Vuohijärven eteläosassa pitoisuudet ovat pysyneet alhaisina eivätkä ole nousseet, joten vettä voi käyttää normaalisti.

Veden käyttöä ei suositella talous-, pesu- tai löylyvetenä Pajulammessa, Sarkaveden itärannalla noin Pajulammen purkuojien läheisyydessä, Vuohijärvellä Voikosken ja Kinanselän välisellä alueella sekä Kinansaaren itäpuolella Penttiniemeen asti.

Pajulammessa uimista ei suositella

Vaikka kylmässä järvivedessä ei esiintyisi hajuhaittaa, häiritsevää hajua saattaa esiintyä, jos vettä lämmitetään esimerkiksi pesuvedeksi. MTBE:n haju muistuttaa kynsilakan poistoainetta.

Sarkaveden ja Vuohijärven MTBE-pitoisuudet ovat niin pieniä, että vedessä voi uida ja sitä voi käyttää kasvien kasteluun, jos hajuhaittaa ei esiinny. Myös Sarkaveden ja Vuohijärven kaloja voi syödä. Terveyshaittoja tällä hetkellä todetut MTBE-pitoisuudet eivät aiheuta.

Pajulammessa uimista ei suositella.

Rantojen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien kaivojen veden käyttöä ei suositella talous-, pesu- tai löylyvetenä Pajulammella ja Sarkaveden eteläosassa sekä Vuohijärvessä Voikosken ja Kinansaaren välisellä alueella ja Kinansaaren itäpuolella Penttiniemeen asti.

Kaivovesiä tarkkaillaan onnettomuusalueen lähialueilla. Jos kaivovedessä on vieras haju tai maku, voi havainnosta ilmoittaa Rambolliin sähköpostitse iiro.kiukas@ramboll.fi tai tekstiviestillä numeroon 0445182898.

Talousvettä voi hakea seuraavista paikoista:

1. Pajulampi: Mouhuntie 647, päivittäin kello 16—18
2. Kuvala: Kuvalanranta 5, kello 18—19, viikonloppuisin 11—12
3. Voikoski: Virrasalmentie 1988, kello 17—19, viikonloppuisin 14 – 16
4. Orilampi: Voikoskentie 198 (Kouvola), päivittäin kello 8—16

Tästä on kyse

Kemikaalivuoto tapahtui 7. huhtikuuta, kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle. Yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia bensiinissä lyijyä korvaavaa MTBE:tä, jota valui maahan 35 tonnia.

Luetuimmat