Keskusta juhli 100-vuotista toimintaansa Kymenlaaksossa — Tilaisuudessa vieraillut kansanedustaja Antti Kaikkonen vaati ulkomaisille rekoille tiemaksuja

Kymenlaakson Keskustan 100-vuotisjuhlia vietettiin Liikkalassa. Kansanedustaja Antti Kaikkonen otti puheessaan kantaa ulkomaisen rekkaliikenteen tienkäyttömaksuihin ja metsäpolitiikkaan.

Lumikki Haaja, Lumikki Haaja

Veino Vakkari kertoi liittyneensä piirin toimintaan 50-luvulla. Hänen mukaansa asioiden eteneminen oli tuolloin sujuvaa, kun ihmiset tunsivat toisensa.
Veino Vakkari kertoi liittyneensä piirin toimintaan 50-luvulla. Hänen mukaansa asioiden eteneminen oli tuolloin sujuvaa, kun ihmiset tunsivat toisensa.

Täysi juhlasalillinen ihmisiä oli kokoontunut juhlimaan Keskustan Kymenlaakson piirin 100-vuotisjuhlaa Liikkalan VPK:n talolle.

Veino Vakkari, 85, liittyi 18-vuotiaana maakunnan Maalaisliiton toimintaan. Hän muistelee, että 50-luvun Kymenlaaksossa oli puolueen piirissä aikaansaava henki.

Tuolloin piirille keskeistä oli maaseudun asioiden ajaminen Kymenlaaksossa. Vakkari toteaa, että piirin aihekirjo on laajentunut, kun alueen maatalous on hiipunut.

Niilo Solavirta,79, muistelee, että puolue oli läsnä alueen ihmisten arjessa.

— Nykyään läsnä ollaan ehkä vähemmän.

Yhteisöllisyyttä ja kovaa henkeä kyläilloissa muistelee myös Vakkari.

— Siihen aikaan tunnettiin kylällä hyvin toisemme. Asioiden eteenpäin vieminen oli silloin kenties helpompaa.

Lumikki Haaja

Kansanedustaja Antti Kaikkonen tervehti Keskustan Kymenlaakson piirin 100-vuotisjuhlaan saapuneita vieraita Liikkalan VPK:n talolla.

Tilaisuudessa juhlapuheen pitänyt kansanedustaja Antti Kaikkonen kertasi ja kiitteli puolueen 100-vuotiasta historiaa Kymenlaaksossa.

Kaikkonen otti kantaa myös ajankohtaisiin ja valtakunnallisiin aiheisiin.

— Vetoan sen puolesta, että valtionvarainministeriö toisi ripeästi esitykset siitä, että miten ulkomainen rekkaliikenne saadaan maksamaan tienkäyttömaksuja.

Kaikkosen mukaan tilanne on epäreilu suomalaisen raskaan liikenteen kannalta, joka joutuu maksamaan teiden käytöstä Euroopassa.

Puheessaan Kaikkonen arvosteli myös SDP:n puheenjohtajaa Antti Rinnettä linjattomuudesta metsäpolitiikassa.

Lokakuussa Rinne sanoi Helsingin Sanomille, että hakkuita pitäisi vähentää.

— Opposition vaihtoehtobudjettien käsittelyssä Rinne taas sanoi, että hakkuumäärä saa kasvaa, kunhan hiilinieluja vahvistetaan.

Kaikkosen mielestä Rinne on selityksen velkaa. Hänen mukaansa Rinteen pitää saada selvyys kantaan, voiko metsiä hyödyntää entistä enemmän vai ei.

Kaikkosen mukaan metsiä voidaan käyttää nykyistä enemmän. Hän muistuttaa, että hallitus ei päätä hakkuumääristä vaan metsänomistajat.

— Taso määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Puuta Suomen metsissä on Luonnonvarakeskuksen inventoinnin mukaan enemmän kuin koskaan ja metsä kasvaa enemmän kuin sitä hakataan.

Uusimmat uutiset