Kymenlaakso on siirtynyt maanantaina koronaviruksen leviämisvaiheeseen, viikonlopun aikana 40 uutta tartuntaa – Luvassa merkittäviä rajoituksia keskiviikosta alkaen

Vaikka suositukset ja rajoitukset astuvat virallisesti voimaan vasta keskiviikkona, kannustaa johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa noudattamaan niitä mahdollisuuksien mukaan jo nyt.

Katja Juurikko

Tartuntojen lisääntyminen ikääntyneiden joukossa nostaa riskiä, että sairaalahoidon tarve kasvaa Kymenlaaksossa.
Tartuntojen lisääntyminen ikääntyneiden joukossa nostaa riskiä, että sairaalahoidon tarve kasvaa Kymenlaaksossa.

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on tänään maanantaina todennut, että Kymenlaakso on koronaviruksen leviämisvaiheessa.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kymsote, Kymenlaakson kunnat ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelevat parhaillaan uusia rajoitustoimenpiteitä epidemian leviämisen hillitsemiseksi.

Niitä valmistellaan koskemaan tapahtumia ja yleisiä kokoontumisia, julkisten tilojen käyttöä, opetuksen järjestämistä ja ryhmäharrastustoimintaa.

Ohjeet astuvat voimaan koko Kymenlaaksossa. Niitä ei eritellä alueittain.

Rajoitukset voimaan kolmen viikon ajaksi

Tarkemmat tiedot rajoituksista ja uusista suosituksista julkaistaan tiistaina 1. joulukuuta, ja ovat voimassa kolmen viikon ajan keskiviikosta alkaen. Rajoitukset tehdään sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen perusteella. Löydät ne jutun lopusta.

Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa suosittelee erilaisiin tilaisuuksiin ennen keskiviikkoa osallistuvia ja niitä järjestäviä tarkistamaan jo nyt, sopiiko tapahtuma leviämisvaiheen ohjeisiin.

– STM:n ohjeet kannattaa omaksua jo nyt. Tilanne Kymenlaaksossa on vakava ja tartuntoja tulee ympäri maakuntaa, Mäntymaa sanoo.

Merkittävillä rajoituksilla pyritään vähentämään ihmisten välisiä fyysisiä kontakteja. Kymsote painottaa, että rajoitusten lisäksi jokaisen tulee omassa arjessaan vähentää kaikkea ei-välttämätöntä liikkumista ja fyysisiä sosiaalisia kontakteja.

Kymsote kehotti jo perjantaina kymenlaaksolaisia olemaan matkustamatta koronaviruksen leviämisalueille Päijät-Hämeeseen ja Uudellemaalle. Lisäksi Kymsote pyytää välttämään matkustelua hiihtokeskuksiin ja itärajan yli.

Pääkaupunkiseutu on Kymsoten mukaan selkeä suunta, josta tartuntoja käydään hakemassa.Lisäksi vierailut hoidossa olevien potilaiden luona Kymenlaakson keskussairaalassa, Pohjois-Kymen sairaalassa, Haminan ja Karhulan sairaaloissa sekä kuntoutusyksikkö Hoikussa on kielletty vuoden loppuun saakka.

Uusia tartuntoja maanantaina neljä

Perjantain ja maanantain välisenä aikana Kymenlaaksossa todettiin 40 uutta koronavirustartuntaa. Kymenlaaksossa on todettu maanantaina neljä uutta koronavirustartuntaa.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kuntakohtaisen tilaston mukaan Kouvolassa on maanantaina todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Kouvolassa on todettu epidemian alusta alkaen 220 tartuntaa.

Sairaalahoidossa on kaksi koronaviruspotilasta. Viimeisen kahden viikon ajalta ilmaantuvuus on 52 tartuntaa 100 000 asukasta kohti.

Positiivisten tartuntojen osuus kaikista tutkituista näytteistä on noussut viimeisen viikon aikana 3,1 prosenttiin. Kymsote on tutkinut 1 778 näytettä 23.–30. marraskuuta.

Kymsoten tiedotteen mukaan tällä hetkellä kolmannes tartunnoista jää Kymenlaaksossa selvittämättä.

Edelleen merkittävä osa, eli puolet uusista tapauksista, on viime aikoina ollut henkilöillä, jotka ovat olleet jo karanteenissa altistumisen takia. Suomessa on raportoitu maanantaina 283 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Vanhemman väestön osuus tapauksissa on lisääntynyt

Sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden määrä on pysynyt vähäisenä, mutta tartuntojen lisääntyminen ikääntyneiden joukossa nostaa riskiä, että sairaalahoidon kasvaa.

Etelä-Suomen aluehallintovirastolta kokoontumisrajoitus

Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa 20. joulukuuta saakka.

Tiukat rajoitukset harrastustoimintaan

Keskiviikon rajoitukset tehdään STM:n ohjeistuksen perusteella. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi torstaina ohjeet leviämisvaiheessa ja sen uhassa oleville alueille. Kouvolassa valmistellaan julkisiin tiloihin ja opetukseen liittyviä muutoksia toimintaan. Turvallisuuspäällikkö Franzén muistuttaa, että yksin kaupungin toimenpiteillä koronavirus ei ole pysäytettävissä. Kaupunki voi näyttää toimillaan lähinnä esimerkkiä.

– Suurempi asia on, mitä ihmiset tekevät vapaa-ajallaan.

1. Ohjeet ja suositukset viranomaisille

Yleisötilaisuudet

Ministeriö kehottaa aluehallintovirastoja ja kuntia rajaamaan yleisötilaisuuksien yleisömäärän enintään kymmeneen henkeen tai viime sijassa kieltämään tilaisuuksien järjestämisen.

Korkean tartuntariskin julkisten tilojen käyttö

Ministeriö kehottaa kuntia ja kuntayhtymiä harkitsemaan hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien korkean tartuntariskin julkisten tilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti kokonaan.

Näillä tarkoitetaan yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja, joissa tartuntariskiä lisääviä lähikontakteja tai muita tartunnan mahdollistavia kontakteja syntyy merkittävästi tai niitä on hankala välttää.

Erityisesti tällaisina tiloina voidaan pitää seuraavia tiloja: kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat; uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat; huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhat; sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat.

2. Suositukset väestölle, toiminnanharjoittajille sekä opetuksen järjestäjille

Ministeriö painottaa väestölle, että THL:n ajantasaista leviämisvaiheen kasvomaskisuositusta on ehdottomasti syytä noudattaa.

Ministeriö suosittaa väestölle ja tilaisuuksien järjestäjille, että yli kymmenen henkilön yleisötilaisuuksia ei järjestetä eikä niihin osallistuta.

Ryhmäharrastustoiminta

Ministeriö suosittaa, että ryhmäharrastustoiminta ja siihen osallistuminen tilapäisesti keskeytetään kokonaan ja toteutetaan etänä. Lasten ja nuorten harrastusten kohdalla on kuitenkin syytä käyttää erityistä harkintaa, kunhan lähikontakteilta vältytään.

Korkean tartuntariskin julkiset tilat

Ministeriö suosittaa toiminnanharjoittajia harkitsemaan hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien korkean tartuntariskin julkisten tilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti kokonaan.

Julkisilla tiloilla tarkoitetaan yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja, joissa tartuntariskiä lisääviä lähikontakteja tai muita tartunnan mahdollistavia kontakteja merkittävästi syntyy tai niitä on hankala välttää.

Erityisesti tällaisina tiloina voidaan pitää kuntosaleja ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettäviä tiloja; uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevia pukuhuonetiloja; huvi- ja teemapuistoja, tivoleita sekä eläintarhoja; sisäleikkipuistoja ja sisäleikkipaikkoja; kauppakeskusten yleisiä oleskelutiloja pois lukien liiketilat, palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat ja kulku niihin.

Ministeriö suosittelee väestölle tällaisten tilojen muusta kuin välttämättömästä käytöstä pidättymistä.

Korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen

Ministeriö suosittelee sosiaali- ja terveydenhuollon julkisille ja yksityisille palveluntuottajille, että ne omassa toiminnassaan ryhtyvät tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.

Toimenpiteissä kehotetaan noudattamaan voimassaolevaa THL:n ohjeistusta.

Ministeriö suosittelee väestöä pidättymään lähikontakteista tai sen riskistä korkean sairastumisriskin ryhmille tarkoitetuissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä.

Opetuksen järjestäminen

Ministeriö suosittelee julkisille ja yksityisille opetuksen järjestäjille, että korkeakouluissa ja toisen asteen opetuksessa siirrytään kokonaisuudessaan etäopetukseen.

Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta. Etäopetuksen järjestelyt toteutetaan siten, että niiden negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan minimoida.

Etätyösuositus aina, kun se on hetkellisestikin mahdollista

Työnantajia ja työntekijöitä suositellaan noudattamaan valtakunnallista etätyösuositusta kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.

Kuka päättää ja mistä?

Yksityisille henkilöille ja yksityistilaisuuksiin voidaan antaa suosituksia. Sen tekee kuntayhtymä, eli Kymenlaaksossa Kymsote. Lisäksi kuntayhtymä voi rajoittaa ja sulkea omia toimitilojaan tai palveluitaan.

Kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi määrätä karanteenin.

Kunnat ja kuntayhtymät voivat päättää vierailujen turvallisuudesta esimerkiksi asumispalveluyksiköihin ja osastoille.

Kunta, tässä tapauksessa Kouvola, voi rajoittaa ja sulkea omia julkisia palveluitaan sekä päättää poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä.

Aluehallintovirasto ja kunta voivat rajata yleisiä kokoontumisia.

Valtioneuvosto voi rajoittaa ravintoloiden aukioloaikoja.

Terveyden - ja hyvinvoinnin laitos voi antaa suosituksia esimerkiksi etätyöhön siirtymisestä tai kasvomaskien käyttämisestä.

Koronavirus

Kolme vaihetta leviämisessä

Koronavirusepidemialle on määritelty kolme tasoa. Perustaso vastaa tilannetta kesällä 2020.

Kiihtymisvaiheessa alueellinen ilmaantuvuus on kasvanut. Silloin tapauksia on 6–15 sataatuhatta asukasta kohden viikossa. Ja kahdessa viikossa 10–25 tapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Positiivisten näytteiden osuus on yli prosentin. Kiihtymisvaiheessa tartuntaketjut ovat vielä pääsääntöisesti jäljitettävissä.

Leviämisvaiheessa ilmaantuvuus on kiihtymisvaihetta suurempaa, positiivisia näytteitä on yli kaksi prosenttia näytteistä ja alle puolet tartunnanlähteistä on jäljitettävissä. Sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti leviämisvaiheessa.

Luetuimmat