Kaupunginhallitus esittää: Kouvolan luottamushenkilöille palkkiokorotukset — Helminen ja Leppänen voivat hoitaa puheenjohtajan tehtävää puolipäiväisesti 3400 euron kuukausipalkkiolla

Kouvolan kaupunginhallitus äänesti maanantai-iltana seitsemän kertaa hallintosäännön uudistuksesta. Valtuusto päättää asiasta maaliskuussa.

Jos Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esityksen uudesta hallintosäännöstä, hallituksen puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) ja valtuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen (kok.) voivat ryhtyä kuukausipalkkiolla osa-aikaisiksi puheenjohtajiksi.
Jos Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esityksen uudesta hallintosäännöstä, hallituksen puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) ja valtuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen (kok.) voivat ryhtyä kuukausipalkkiolla osa-aikaisiksi puheenjohtajiksi.

Kouvolan kaupunginhallitus esittää valtuustolle uuden hallintosäännön hyväksymistä huhtikuun alusta alkaen. Hallintosäännön hyväksyminen vaati seitsemän äänestystä kaupunginhallituksen maanantai-illan kokouksessa.

Ainoa äänestyksessä hyväksytty muutos kaupunginjohtajan pohjaesitykseen oli puheenjohtaja Harri Helmisen (sd.) muutosesitys, että valtuuston varapuheenjohtajien vuosipalkkiota korotetaan 2 700:sta 3 000 euroon.

Esityksen puolesta äänestivät Helmisen ohella SDP:n Maria Eloranta, Sanna Tähtinen ja Jukka Nyberg sekä keskustan Jenny Hasu ja Kimmo Jokiranta, Kaisa Spies (vihr.) ja Jari Käki (ps.). Sitä vastustivat kokoomus ja kristillisdemokraatit.

Kokoomuksen muutosesitykset eri palkkioiden pitämisestä ennallaan kaatuivat yksitellen äänin 8—5. Kokoomuksen Tapio Karvosen, Ville Kauniston, Birgit Koskelan ja Mia Wittingin lisäksi palkkioiden korotuksia vastusti Vesa Vainio (kd.).

Myös Tapio Karvosen esitys hallintosäännön muutosten voimaantulosta vasta seuraavan valtuustokauden aikana kaatui äänin 8—5.

Kokous- ja vuosipalkkioihin korotukset

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsenten kokouspalkkiot nousevat esityksen mukaan 120 eurosta 140 euroon.

Lautakuntien, niiden jaostojen ja johtokuntien sekä muiden toimielinten jäsenten kokouspalkkiot nousevat 80:stä 100 euroon.

Puheenjohtajalle maksetaan jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna.

Nyt päätetyn esityksen mukaan lautakuntien puheenjohtajien ja kaupunginhallituksen jäsenten vuosipalkkiot nousevat 1 600:sta 2 500 euroon.

Korotusten jälkeen Kouvolan palkkiot ovat kaupungin selvityksen mukaan keskimääräisellä tasolla muihin samankokoisiin kaupunkeihin verrattuna. Luottamushenkilöiden kokouspalkkioita ei ole muutettu vuoden 2009 jälkeen. Vuonna 2013 nostettiin puheenjohtajien vuosipalkkioita.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajalle mahdollisuus kuukausipalkkioon

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtaja voi jatkossa hoitaa tehtäväänsä osa-aikaisena ja saada säännöllistä kuukausipalkkiota. Palkkio olisi 50 prosentin työajalla 3 400 euroa kuukaudesa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helminen on kertonut aiemmin aikovansa siirtyä heti puolipäiväiseksi puheenjohtajaksi, jos hallintosääntö sen mahdollistaa.

Tähän asti hallituksen puheenjohtaja on saanut 6 000 euron ja valtuuston puheenjohtaja 5 500 euron vuosipalkkion. Sen lisäksi he ovat saaneet kokous- ja erillispalkkioita.

Osa-aikaisena toimiessaan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalla ei ole oikeutta vuosipalkkioon eikä erillispalkkioihin, mutta kokouspalkkiot hänelle maksetaan.

Kouvolaan perustetaan uudestaan apulaiskaupunginjohtajan virka

Apulaiskaupunginjohtajan virka korvaa nykyisen talous- ja rahoitusjohtajan viran. Apulaiskaupunginjohtaja toimii konsernipalvelujen toimialajohtajana ja kuuluu kaupungin johtoryhmään. Tehtävä painottuu nykyistä enemmän kaupungin edunvalvontaan ja edustamiseen.

Birgit Koskela (kok.) teki Miia Wittingin (kok.) kannattamana muutosesityksen, että talous- ja rahoitusjohtajan nimikettä ei korvata apulaiskaupunginjohtajan nimikkeellä. Esitys kaatui äänin 11—2.

Kouvolassa oli aiemmin apulaiskaupunginjohtaja. Virka lakkautettiin loppuvuonna 2015, kun apulaiskaupunginjohtaja Annikki Niiranen oli siirtynyt Carean toimitusjohtajaksi.

Tulevaisuusjaosto aloittaa toimintansa

Kaupunginhallituksen alaisuuteen perustetaan tulevaisuusjaosto, joka seuraa ja ennakoi Kouvolan toimintaympäristön muutoksia pitkällä aikavälillä. Jaostossa on jäsenenä edustaja jokaisesta kuntavaaleissa ehdolla olleesta ryhmästä, joka on saanut edustuksen valtuustoon.

Jaosto vastaa Palvelumalli 2030 -hankkeen ohjaamisesta ja tekee kaupunginvaltuustolle ehdotuksen kaupunginosia edustavien aluetoimikuntien jäsenistä ja puheenjohtajista.

Kouvolan kaupungivaltuusto päättää hallintosäännöstä maaliskuun kokouksessaan.

Uusimmat uutiset