Kouvola rahoittaa jatkossakin LUTin toimintaa 400 000 eurolla

Kouvola solmii Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston kanssa uuden yhteistyösopimuksen, jossa on apulaiskaupunginjohtajan mukaan kaupungin toivomia painotuksia.

Jussi Lopperi

Kouvolan apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell on käynyt Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston kanssa neuvotteluja uudesta yhteistyö- ja rahoitussopimuksesta.
Kouvolan apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell on käynyt Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston kanssa neuvotteluja uudesta yhteistyö- ja rahoitussopimuksesta.

Kouvolan kaupunki irtisanoo yli viisi vuotta voimassa olleen yhteistyösopimuksen Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTin kanssa ja solmii uuden sopimuksen ensi vuoden alusta lähtien. Kouvola rahoittaa nykyistä Lappeenrannan-Lahden teknillistä yliopistoa vuosittain 400 000 eurolla.

Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen maanantaina.

Sopimuksessa esitetään nyt selkeästi toivomamme painopistealueet. — Tuukka Forsell

Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsellin mukaan Kouvola mietti hankalassa taloustilanteessa ylipäänsä korkeakoulusopimusten mielekkyyttä. Kouvola lähti neuvottelemaan uutta sopimusta, jotta kaupunki sai muutettua sopimuksen painotuksia osittain haluamaansa suuntaan.

— Sopimuksessa esitetään nyt selkeästi toivomamme painopistealueet. Konkreettiset tavoitteet muodostetaan alkuvuodesta käytävässä toimintasuunnitelmassa, Forsell sanoo.

Kaupunki on jo alustavasti keskustellut siitä, millaisilla mittareilla LUTin toiminnan vaikuttavuutta seurataan.

LUT lupaa edistää lopputöiden tekemistä kouvolalaisille yrityksille

Sopimuksessa LUT profiloituu Kouvolassa kansainvälisen kaupan ja logistiikan osaajana. LUT lupaa viestiä aktiivisesti Kouvolan talousalueella kouluttautumismahdollisuuksista, muun muassa etäopiskelusta.

LUT myös sitoutuu edistämään sitä, että opiskelijat tekevät lopputöitä Kouvolan talousalueen yrityksille. LUT lupaa antaa yrityksille markkinointikanavan lopputöiden tarjoamiseen opiskelijoille. Lisäksi yritykset voivat käyttää LUTin tutkijoita apuna siinä, että yrityksen liiketoimintaan liittyvä tutkimusongelma voidaan jalostaa opinnäytekelpoiseksi.

Sopimuksen mukaan LUT viestii Kouvolan alueen yrityksille EU-komission puiteohjelmarahoituksesta ja tarjoaa kasvuhakuisille pk-yrityksille mahdollisuutta osallistua tutkimusprojekteihin.

Kaupunki ja LUT myös järjestävät yhteistyössä koulutuksia, seminaareja ja konferensseja.

— Toiminnan yksityiskohdista ja määrällisistä sekä laadullisista tavoitteista sovitaan vuosittain toimintasuunnitelmista, Forsell sanoo.

Forsellin mukaan sopimus ei suoraan mahdollista uusien opiskelijoiden saamista Kouvolaan.