Pien-Liikkalantien kunnossapidon lopetuksesta valittaneiden oikaisuvaatimukset hylättiin — ”Jos yhdelle tielle tehtäisiin poikkeus, yksityisteitä olisi jonossa pyytämässä samaa”

Kouvolan kaupunginhallitus piti voimassa päätöksensä, että Pien-Liikkalantien kunnossapito kaupungin kustannuksella loppuu. Taustalla on kaupungin tarve löytää säästöjä.

Jyri Turunen

Pohjoispäässä Pien-Liikkalantie lähtee Sippolan kirkon kohdalta kohti Liikkalaa.
Pohjoispäässä Pien-Liikkalantie lähtee Sippolan kirkon kohdalta kohti Liikkalaa.

Kouvolan kaupunginhallitus hylkäsi maanantai-iltana kaikki yli 50 Pien-Liikkalantietä koskevat oikaisuvaatimukset. Vaatimukset koskivat kaupunginhallituksen huhtikuista päätöstä lopettaa Pien-Liikkalantien yksityistien kunnossapito kaupungin kustannuksella.

Kunnossapito Pien-Liikkalantiellä päättyy, kun kaupunginhallituksen päätös on lainvoimainen.

Lisäksi kaupunginhallitus velvoitti teknisen lautakunnan irtisanomaan vuonna 1982 tiekunnan kanssa tehdyn kunnossapitosopimuksen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) oli otto-oikeudellaan ottanut teknisen lautakunnan tammikuisen päätöksen hallituksen käsittelyyn. Lautakunta oli päättänyt lopettaa 25 yksityistien kunnossapidon kaupungin kustannuksella ja päättänyt noin paristakymmenestä tiestä, joissa kunnossapito jatkuu.

”Pandoran lipasta ei voi avata”

Muutoksen taustalla on kaupungin säästötarve. Viime syyskuussa kaupunginhallitus vaati toimialoja esittämään säästötoimenpiteitä maaliskuun 2019 loppuun mennessä. Kaupunki teki viime vuonna 26 miljoonaa euroa alijäämäisen tuloksen. Kaupunginhallitus etsii nyt keinoja säästää 20 miljoonaa euroa vuositasolla.

Kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Ville Kaunisto (kok.) on Liikkalan ja Ruotilan kyläkummi.

— Alueelle tämä on äärimmäisen kurja tilanne.

Kauniston mukaan tekninen lautakunta on tehnyt työnsä hyvin ja asettanut yksityisteiden kunnossapidolle perusteet.

— Tämä on tietyllä tavalla Pandoran lipas, jota ei voi avata. Jos yksittäisiä teitä nostetaan sovittujen raamien ulkopuolelle, sen jälkeen meillä olisi yksityisteitä jonossa pyytämässä samaa.

2 000 kilometristä 40 kilometriä ollut kaupungin kunnossapidossa

Kouvolassa on yksityisteitä yhteensä noin 2 000 kilometriä. Noin 40 kilometriä yksityisteitä on pidetty toukokuun alkuun asti kunnossa kaupungin kustannuksella. Vapusta lähtien kaupunki on huolehtinut vain niistä yksityisteistä, joilla on maankäytöllistä merkitystä, jotka asemakaavoitetaan kaduiksi lähivuosina ja joilla on merkittävää läpikulkuliikennettä asemakaava-alueelle.

Jyri Turunen

Pien-Liikkalantiellä aikoinaan tehty asvaltointi on päästetty pahoin rapistumaan ja on kallista korjausta vailla.
Pien-Liikkalantiellä aikoinaan tehty asvaltointi on päästetty pahoin rapistumaan ja on kallista korjausta vailla.

Pien-Liikkalantien pohjoisosa on jo asemakaavoitettu. Muualla tie sijaitsee haja-asutusalueella, jossa asutus on vähäistä eikä asemakaavoituskynnys ylity.

Oikaisuvaatimuksissa monia perusteluja

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden mielestä vapaapalokunnan ja Liikkalan linnakkeen sijainti Pien-Liikkalan tien varrella, tien käyttö koulukuljetuksiin, sen historiallinen merkitys ja kuntalaisten tasa-arvoinen kohtelu ovat perusteita, joiden vuoksi kaupungin pitäisi jatkaa yksityistien kunnossapitoa.

Kaupunki muistuttaa vastauksessaan, ettei sillä ole lakisääteistä velvollisuutta hoitaa ja kunnossapitää yksityisteitä. Tekninen lautakunta on käyttänyt sille kuuluvaan harkintavaltaa päättäessään kriteerit, joiden perusteella kaupunki ottaa hoitaakseen osan yksityisteistä.

Lautakunta muun muassa linjasi, että merkittävän läpikulkutien keskimääräinen vuorokausiliikenne on yli 400 ajoneuvola. Viidessä eri mittauksessa vuosina 2011—2019 Pien-Liikkalantiellä mitattiin 150—262 ajoneuvoa vuorokaudessa. Mittauksia on tehty sekä tien päässä että keskivaiheilla.

Kaupungin mielestä oikaisuvaatimuksen tekijöitä ei ole syrjitty eivätkä lautakunnan valitsemat kriteerit yksityisteiden kunnossapidosta ole olleet syrjiviä eivätkä puolueellisia. Myöskään kaupunginhallituksen huhtikuinen päätös ei ole lainvastainen eikä asiallisesti väärä, kaupunki perustelee oikaisuvaatimusten hylkäystä.

Luetuimmat