Myös Kouvolalla aihetta 100-vuotisjuhlaan — ensimmäinen askel itsenäistymiseen senaatin päätöksellä

Kouvolan Sanomat arkisto

Vaikka oheisen kuvan tarkka ajankohta on hämärän peitossa, Kouvolan taajaväkisen yhdyskunnan maamerkkeihin kuuluneet Kouvolan Hotellin rakennus (vasemmalla) ja Pohjoismaiden Osakepankin konttori (oikealla)olivat olemassa sata vuotta sitten. Etualalla Seitsemän männyn puisto.
Vaikka oheisen kuvan tarkka ajankohta on hämärän peitossa, Kouvolan taajaväkisen yhdyskunnan maamerkkeihin kuuluneet Kouvolan Hotellin rakennus (vasemmalla) ja Pohjoismaiden Osakepankin konttori (oikealla)olivat olemassa sata vuotta sitten. Etualalla Seitsemän männyn puisto.

Kouvolakin voisi juhlia 100-vuotista historiaansa vuonna 2017.

Kouvolan itsenäistymisen ensimmäinen askel otettiin sata vuotta sitten, kun asemakylä sai taajaväkisen yhdyskunnan aseman vuonna 1917. Sellaisella tarkoitettiin maalaiskuntaan kuuluvaa asutuskeskusta, jolla oli rajoitettu itsehallinto-oikeus. Taajaväkisen yhdyskunnan perustamisesta päätti Suomen senaatti.

Virallisesti päätös oli tehty jo vuonna 1915, mutta käytännössä muutos astui voimaan vuonna 1917.

Asemakylän itsehallinnosta oli tuolloin riidelty jo kymmenen vuotta, kertoo Veikko Talvi kirjoittamassaan Kouvolan historiassa.

Taajaväkinen yhdyskunta oli erityiskunta, joka hoiti tiheämmästä asutuksesta aiheutuneet erityistehtävät. Yhdyskunnalla oli oma valtuusto. Taajaväkinen yhdyskunta sai tulonsa toimitus- ja sakkomaksuista sekä verotuloina. Verot kerättiin Valkealan kunnallisverotuksen yhteydessä.

Myös Kouvolan rajat määriteltiin: alue oli alle viisi neliökilometriä.

Taajaväkiselle yhdyskunnalle kuuluivat rakennusjärjestys sekä katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito. Muut kunnalliset tehtävät, kuten kansakoulujen ylläpito ja sosiaalihuolto, kuuluivat emokunnalle, tässä tapauksessa Valkealalle.

Osa kouvolalaisista, käytännössä liikemiehet, harvalukuiset säätyläiset ja Kouvolan kylän talolliset halusivat Kouvolasta kauppalan jo vuonna 1906. Kauppala-hanke tyrmättiin lopulta pitkän ja perinpohjaisen riitelyn jälkeen. Lopulta hanke kaatui senaatissa siihen, ettei valtiolla katsottu olevan varoja kauppalaksi ehdotetun maa-alueen lunastamiseen.

Kauppala Kouvolasta tuli vuonna 1922 ja kaupunki vuonna 1960. Nykyinen Kouvolan kaupunki syntyi kuntaliitosten myötä vuonna 2009.

(Lähde: Veikko Talvi: Kouvolan historia II osa: 1880-luvulta Talvisodan syttymiseen (1984).

Annamari Haimi

Annamari Haimi

Kommentoidut