Kouvolan talousahdinko syveni ja muuttotappio jatkui viime vuonna — Tilikauden ennustetaan päätyvän lähes 31 miljoonaa euroa tappiolle

Kouvolan henkilöstön palkattomat talkoovapaat kesä—marraskuussa toivat noin 164 000 euron säästöt.

Katja Juurikko

Kouvola hiljenee yhä: marraskuussa asukkaita oli 921 vähemmän kuin vuoden 2018 lopussa.
Kouvola hiljenee yhä: marraskuussa asukkaita oli 921 vähemmän kuin vuoden 2018 lopussa.

Tämänhetkisen arvion mukaan Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2019 päätyy noin 30,7 miljoonaa euroa miinukselle. Taseessa on kertynyttä alijäämää 20,5 miljoonaa euroa. Kaupungin tilinpäätösennuste oli vielä viime syksynä noin miljoona euroa heikompi kuin nyt.

Kouvolan kaupunginhallitus merkitsi maanantaina tiedoksi tammi—marraskuun talouden ja henkilöstön kuukausikatsauksen. Siinä todetaan, että kaupungin asukasluku laskee edelleen. Kouvolalaisia oli marraskuussa 82 256 eli 921 vähemmän kuin vuoden 2018 lopussa.

Parannusta on työllisyydessä: työttömyysaste oli marraskuussa 10,6 prosenttia, kun se oli vuotta aiemmin 11.

Verotuloja aiempaa vähemmän

Kaupungin vuosikate painui viime vuonna toista kertaa peräkkäin negatiiviseksi. Silloin kun vuosikate on negatiivinen, kaupungin säännöllinen rahoitus ei riitä investointeihin eikä käyttömenoihin.

Kouvola lainaakin rahaa maksaakseen juoksevia kuluja. Tämä näkyy jo lainakannan kasvuna: Kouvolalla on 2019 tilinpäätösennusteen mukaan 56 miljoonaa euroa enemmän lainaa kuin vuonna 2018. Lainanhoitokate eli Kouvolan kyky hoitaa lainaa oli heikko.

Kaupungin kustannukset vuosilta 2018—2019 osoittavat, että talouden sopeuttamistarve on vuositasolla 20 miljoonaa euroa. Sopeuttamistarve saattaa jopa kasvaa tästä, jos verotulot heikentyvät, talouskatsauksessa arvioidaan. Ennusteen mukaan kaupungin verotulot pienenevät 8—10 miljoonalla eurolla vuotta aiemmasta.

Verotulojen alenemaan on kaksi pääsyytä, ja ongelma koskee koko Suomea: tekniset ongelmat uudessa kansallisessa tuloverorekisterissä ja verokorttiuudistus. Kouvola ja muut kunnat saavat osan vuoden 2019 verotilityksistä vasta vuoden 2020 alussa. Kuntien saamat verotulot jäivät viime vuonna arviolta 600 miljoonaa euroa vajaiksi.

Arvio Kouvolan valtionosuuksien lisäyksestä on noin 3,6 miljoonaa euroa.

Kymsoten menot ylittyvät

Kouvola arvioi nyt, että kaupungin maksuosuus Kymenlaakson sote-kuntayhtymässä Kymsotessa ylittyy 9,6 miljoonalla eurolla ja on 320,5 miljoonaa euroa vuonna 2019. Viime marraskuussa ennuste ylityksestä oli 8,2 miljoonaa euroa.

Talouskatsauksen mukaan osa kasvaneista kustannuksista johtuu palvelujen käytön lisääntymisestä. Osa johtuu siitä, että Kymsoten talousarviovalmistelusta olivat jääneet pois erikoissairaanhoidon ostot maakunnan ulkopuolelta.

Kouvolan erikoissairaanhoidon palvelusopimukseen varaamista rahoista oli marraskuussa kulunut jo 99 prosenttia, Pohjois-Kymen sairaalan toiminnan rahoista lähes 96 prosenttia. Myös perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa rahaa paloi arvoitua enemmän.

Eläkkeelle 97 henkilöä

Henkilöstöä kaupungilla oli marraskuun lopussa 3 250, joista vakinaisia oli 2 600. Henkilöstä oli 2 316 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos johtuu Kymsotesta, jonka palvelukseen siirtyi kaupungilta 2 052 työntekijää viime vuoden alussa.

Pysyvästi eläkkeelle siirtyi marraskuun loppuun mennessä 97 viranhaltijaa tai työntekijää. Eläkkeelle siirtyneiden ja muusta syystä vapautuneista 182 tehtävästä jätettiin täyttämättä 51 eli 31 prosenttia.

287 henkilöä piti talkoovapaata kesä—marraskuussa yhteensä 1 445 päivää: kaupunki säästi sosiaalikuluineen noin 164 000 euroa.

Talkoovapaan idea on, että kuukausipalkkalaiselta pidätetään seitsemän päivän vapaalta viiden päivän palkka. Tuntipalkkaisten viikon vapaalla palkkaa vähennetään neljä viidesosaa viikkotuntimäärästä.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset