Kouvola aikoo muuttaa järjestöjen avustusten perusteita — Jatkossa järjestön saamaan tukeen vaikuttaisi toiminnan aktiivisuus

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää järjestöavustusten uudenlaisista myöntämiskriteereistä keskiviikkona.

Lumikki Haaja

Kouvolan Porukkatalo on monen yhdistyksen koti.
Kouvolan Porukkatalo on monen yhdistyksen koti.

Kouvolan kaupunki aikoo muuttaa järjestöavustusten myöntämisperusteet kaksiosaisiksi. Jatkossa avustukset myönnettäisiin perusosan ja aktiivisuusosan perusteella.

Perusosassa kaupunki tukisi yhdistysten perustoimintaa. Edellytyksenä olisi, että järjestö on avoin kaikille kouvolalaisille, työskentelee myös lasten ja nuorten hyväksi ja pyrkii itsekin rahoittamaan toimintaansa.

Aktiivisuusosassa otettaisiin huomioon esimerkiksi järjestön tekemän yhteistyön määrä, tapahtumien järjestäminen ja uudistaminen sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja kaupungin elinvoimaisuuden vahvistaminen.

Tähän saakka järjestöt ovat liittäneet avustushakemuksiinsa toimintakertomuksen ja -suunnitelman, tilinpäätöksen ja talousarvion. Tulevaisuudessa entistä suurempaan rooliin nousee aktiivisuus, jota kaupunki tarkastelee itse asettaminsa kriteerein.

— Haluamme kannustaa järjestöjä aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen. Kun kaupungin taloustilanne on tiukka, jokaiselle eurolle haetaan vaikuttavuutta, kaupungin yhteisöpalvelujen päällikkö Anne Eriksson sanoo.

Näkemykset menivät ristiin

Liikunta- ja kulttuurilautakunta pohti avustuskriteereitä seminaarissaan elokuun lopussa, ja järjestöt kutsuttiin keskustelemaan asiasta viime viikolla. Paikalla oli edustajia kymmenestä yhdistyksestä.

— Heidän näkemyksensä menivät melkoisesti ristiin, Eriksson sanoo.

Hänen mukaansa osan mielestä uudistus tulee liian nopeasti ja perustoiminnan osuus on liian pieni. Osan mielestä on hyvä, jos aktiivisuus nousee nykyistä paremmin esille.

— Yhdistyksissä on ollut sellaista kokemusta, että avustusten saajien joukossa toiset ovat selvästi aktiivisempia kuin toiset.

Käyttöön porrastetusti

Liikunta- ja kulttuurijohtajan esityksessä uudet myöntämiskriteerit tulisivat käyttöön porrastetusti ensi vuoden alussa niin, että perusosan osuus on 70 prosenttia ja aktiivisuusosan 30. Vuonna 2021 perusosa olisi 60 prosenttia ja aktiivisuusosa 40. Vuonna 2022 sekä perusosan että aktiivisuusosan osuus olisi 50 prosenttia.

Kaksiosainen rakenne koskisi aluksi kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjä. Liikuntaseurojen pisteytyksessä säilytetään urheilijoiden yksilö- ja ryhmäharjoittelun pisteytys ja lisätään tapahtumien vaikutus pisteisiin.

Tiedot kysytään järjestöiltä sähköisesti. Seurannassa on tarkoitus hyödyntää itsearviointia, kaupungin vaikuttavuusarviointia ja järjestöjen yhteisiä, vuotuisia arviointifoorumeita.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta myöntää vuosittain muun muassa toiminta-avustuksia, kohde- ja tapahtuma-avustuksia sekä tilavuokra-avustuksia. Kriteerien uudistaminen on määrä aloittaa toiminta-avustuksista.

Lautakunta päättää asiasta kokouksessaan keskiviikkona.