Kouvolassa toimivan yrityksen toimitusjohtajaa vastaan nostetut syytteet kaatuivat — todisteena käytettyä sähköpostiviestiä oli muokattu

Kymenlaakson käräjäoikeus hylkäsi Kouvolassa toimivan yrityksen toimitusjohtajaa vastaan nostetut syytteet viestintäsalaisuuden loukkauksesta ja salassapitorikoksesta.

Syyttäjän mukaan toimitusjohtaja vaihdatti sairauslomalla olleen työntekijän sähköpostin salasanan, tunkeutui tämän postikansioon ja luki sieltä ainakin yhden viestin. Lisäksi syyttäjän mukaan toimitusjohtaja paljasti työntekijän salassa pidettäviä terveydellisiä tietoja poliisille esitutkinnan aikana.

 

Oikeuden mukaan syytteiden tueksi ei esitetty näyttöä. Jutun tärkeimmäksi kysymykseksi nousi, oliko toimitusjohtaja lukenut erään yksittäisen sähköpostiviestin työntekijän tililtä.

Todistajanlausunnot eivät tukeneet väitettä. Kyseisen viestin lähettäjä kertoi lähettäneensä viestin erikseen sekä työntekijälle että toimitusjohtajalle. Syytteen menestysmahdollisuuksia heikensi myös se, että oikeuden mukaan syyttäjän keskeisintä todistetta, otetta työntekijän sähköpostikeskustelusta, oli muokattu jälkikäteen. Muokkauksen takia viestistä ei näkynyt kaikkia vastaanottajatietoja.

Todistajien mukaan toimitusjohtaja oli kyllä yrittänyt saada muita työntekijöitä lukemaan sairauslomalla olleen henkilön viestejä, mutta oikeudessa ei selvinnyt, oliko joku todella tunkeutunut tämän tilille.

 

Syyte salassapitorikoksesta perustui siihen, että toimitusjohtaja olisi kertonut poliisille esitutkinnassa salassa pidettäviä terveystietoja työntekijästä. Oikeuden mukaan toimitusjohtajan kertomat tiedot työntekijän terveydestä eivät pitäneet paikkaansa, joten hän ei syyllistynyt salassa pidettävän tiedon kertomiseen. Lisäksi oikeus katsoi, että toimitusjohtajalla oli oikeus puolustautua, koska häntä syytettiin rikoksesta.

Tuomiosta voi valittaa, joten se ei ole lainvoimainen.

 

Hylätyt syytteet olivat sivuhaara suuremmassa kokonaisuudessa. Kymenlaakson käräjäoikeus käsittelee toista toimitusjohtajaan liittyvää rikostutkintaa alustavan aikataulun mukaan marraskuussa. Syyttäjä on nostanut syytteen muun muassa pahoinpitelystä.