Kouvola osallistuu Kymenlaakson sote-kuntayhtymään — valtuusto äänesti valinnanvapauskokeiluun lähdöstä

Kouvolan perusterveydenhuollon tuotantovastuu siirtyy loppuvuonna Carealle, jos eduskunta hyväksyy valinnanvapauslain ja Kymenlaakso valitaan mukaan valinnanvapauspilottiin.

Lukas Pearsall

Jos valinnanvapauskokeilu toteutuu, Kouvolan perusterveydenhoito on siirtymässä ensi kesänä Carean tuotantovastuulle.
Jos valinnanvapauskokeilu toteutuu, Kouvolan perusterveydenhoito on siirtymässä ensi kesänä Carean tuotantovastuulle.

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantai-iltana yksimielisesti Kymenlaakson sote-kuntayhtymän perussopimuksen. Sopimus tulee voimaan, kun kaikkien Kymenlaakson kuntien valtuustot ovat sen hyväksyneet.

Vapaaehtoisen kuntayhtymän on tarkoitus alkaa toimia 1. tammikuuta 2019 alkaen. Kuntayhtymä on välivaihe ennen valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloa.

Ei ole tarkoitusta muokata asiakasta palveluihin sopivaksi vaan palveluita asiakkaalle sopiviksi. — Paula Werning

Werning: Palvelut asiakkaalle sopiviksi

SDP:n Paula Werning piti perustamissopimusta koskevien neuvottelujen lopputulosta Kouvolalle tilanteeseen nähden parhaana mahdollisena.

— Kuntayhtymän perussopimukseen on saatu neuvoteltua olennaisia muutoksia: Kotipaikaksi tulee Kouvola. Lisäksi merkittävimpien päätösten yhteydessä vaaditaan kahden kolmasosan määräenemmistö ja perussopimuksen muuttamiseen myös 70 prosenttia jäsenkuntien asukasmäärästä.

Werningin mielestä sote-valmistelun visio on oikea: kymenlaaksolaisten hyvinvoinnin edistäminen ja terveyserojen kaventaminen, muun muassa digitaalisia ja sähköisiä palveluita lisäämällä.

— Ei ole tarkoitusta muokata asiakasta palveluihin sopivaksi vaan palveluita asiakkaalle sopiviksi.

Wall: Nopeasti työrauha

Keskustan Janne Wall sanoi, että pelottelua ja epävarmuutta ei tule ylläpitää. Hän harmitteli, että Kouvolan ja Kotkan välinen julkinen torailu on johtanut lukuisten terveyden- ja sairaanhoidon ammattilaisten hakeutumiseen muiden työnantajien palvelukseen.

— Meillä on nyt aito mahdollisuus rakentaa konseptimme kuntoon muita maakuntia ennen. Sosiaali- ja terveysalalla on jo nyt käytännössä työvoimapuola, joten on ensiarvoisen tärkeää saada nopeasti työrauha ja sadan prosentin tuki kuntayhtymän valmistelijoille.

Kokoomuksen Tapio Karvonen ilmoitti valtuustoryhmän hyväksyvän sopimuksen ja edellyttävän, että jatkovalmistelussa henkilöstön ja hallinnon sijoittumiseen haetaan kaikkia tyydyttävä ratkaisu.

Maakunnan etu edellä

Vihreiden Jenni Aikio totesi, että sujuva yhteistyö tasokkaiden ja kilpailukykyisten palveluiden järjestämiseksi on koko maakunnan etu, tulivatpa sote- ja maakuntauudistusta koskevat lait voimaan tai eivät.

Kristillisdemokraattien Vesa Vainio ilmoitti ryhmän hyväksyvän sopimuksen pitkin hampain.

Vasemmistoliiton Mika Bymanin mielestä Kouvola tarvitsee sote-palveluissa nykyistä leveämpiä hartioita.

— Kuntayhtymä todennäköisesti auttaa saamaan meille paremmat ja tasa-arvoisemmat palvelut, kun kuntarajat näissä asioissa poistetaan ja sote-palvelujen integraatio toteutetaan.

Valtuusto hyväksyi perusterveydenhuollon siirron äänin 56—2

Kouvola hakeutuu sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauspilottiin 1. heinäkuuta alkaen. Kaupunginvaltuusto päätti asiasta maanantai-iltana äänin 56—2. Yksi oli poissa.

Maakunnallisen kokeilun perusidea on, että asiakas voi itse valita, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalvelunsa valinnanvapauden piiriin kuuluvissa palveluissa. Asiakas maksaa saman maksun riippumatta siitä, käykö hän julkisessa vai yksityisessä sote-keskuksessa.

Kouvolan kaupungin palveluista kokeilussa on mukana ensisijaisesti terveysasemien avovastaanottotoiminta.

Vaikka pilotti alkaisi heinäkuussa, perusterveydenhuollon tuotantovastuu siirtyy Carealle todennäköisesti vasta loppuvuonna 2018, sanoo Carean toimitusjohtaja Annikki Niiranen.

Sosiaali- ja terveysministeriön on tarkoitus päättää toukokuun alkuun mennessä siitä, mitkä 18 maakunnasta pääsevät mukaan valinnanvapauspilottiin. Kokeilun alkaminen edellyttää sitä, että eduskunta hyväksyy valinnanvapauslain kesäkuussa.

Vasemmistoliitto vastusti pilottia valtuustossa

Valtuustossa vasemmistoliiton Mika Byman ja Jorma Liukkonen vastustivat pilottiin osallistumista.

— Suomen oikeistohallitus yksityistää palveluja puhtaan ideologisesti ja verhoaa tämän valinnanvapauteen. Nyt hallitus yrittää rahan kanssa houkutella kuntia lähtemään yksityistämään palveluita, Byman sanoi.

94 prosenttia väestöstä mukaan kokeiluun

Kymenlaaksossa valinnanvapauskokeilu koskee aluksi Careaa, Kouvolaa, Haminaa ja Kotkaa eli noin 94:ää prosenttia maakunnan väestöstä. Kymenlaakso hakee kokeiluun vajaan 17,3 miljoonan euron valtionavustusta vuosille 2018—2020.

Pilottia hallinnoi Carea vuoden 2019 loppuun asti, ja se siirtyy maakunnan hallinnoitavaksi vuoden 2020 alussa.

Kokeiluun kuuluvissa palveluissa Kouvolan kaupungilla työskentelee henkilöstöä noin 80 henkilötyövuoden verran. Henkilöstö siirtyy perustettavan julkisen sote-yhtiön palvelukseen kokeilun käynnistyessä.

Juttua muokattu kello 10.33: Kouvolan perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminta siirtyy Carean vastuulle todennäköisesti vasta loppuvuonna 2018 eikä heinäkuun alussa. Lisätty myös tieto siitä, että sosiaali- ja terveysministeriön on tarkoitus valita pilottimaakunnat toukokuun alkuun mennessä.