Kohtuusliike pyrkii kohti kestävää elämäntapaa, Kouvolassa mukana kymmenkunta aktiivia

Jussi Lopperi

Abraham Sutela on Kymenlaakson kohtuusliikkeen aktiiveja.

Kohtuusliike herättelee keskustelua siitä, mikä olisi riittävästi, jottei esimerkiksi tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksia pilattaisi. Kouvolassa Kohtuus Kymenlaaksossa -verkostossa on mukana kymmenkunta ihmistä.

— Verkostossa on ihan tavallisia ihmisiä, joita huolettaa maailman meno ja jotka haluaisivat tehdä sille jotakin, luonnehtii Abraham Sutela Kymenlaakson verkostoa.

Kouvolasta mukana on kymmenkunta ihmistä. Verkosto kokoontuu kerran kuukaudessa.

— Tavoite on, että syntyisi monipuolista ja avointa keskustelua. Tiukkoja sääntöjä ei ole.

Samalla kohtuusliikkeen jäsenet verkostoituvat muiden toimijoiden, kuten eläinten- ja luonnonsuojelijoiden kanssa.

— Esimerkiksi metsien suojelu on taistelua ilmastonmuutosta vastaan, mutta myös biodiversiteetin suojelua ja ihmisten viihtyvyydestä huolehtimista, sanoo Pauliina Klemola.

Kouvolan kaupungillakin olisi mahdollisuus vaikuttaa, sanoo puolestaan Sutela.

— Lähiruoan käyttöä, ympäristökasvatusta koulussa ja joukkoliikenteen kehittämistä, hän luettelee keinoja, joilla kaupunki voisi edistää kohtuusliikkeen ajamia asioita.

Liike on listannut kymmenen teesiä, joiden toteutumista se pyrkii edistämään. Niihin kaikkiin ei Sutelan mukaan tarvitse kuitenkaan sitoutua, jos asiasta kiinnostuu.

Kohtuusliikkeen kymmenen teesiä

1. Elämäntavan syvällinen muutos on välttämätön. Pelkkä teknologia ei pelasta.

2. Tarvitaan yhteisiä sitovia rajoituksia kulutukseen. Tulevien sukupolvien pöydästä syöminen on lopetettava.

3. Energian käytön vähentäminen on ainoa mahdollisuus vastata riittävän nopeasti ilmastokriisin haasteeseen. Kulutusta on supistettava oikeudenmukaisesti ja hallitusti.

4. Ydinenergian ja uraanikaivosten tilalle kotimainen, hajautettu ja uusiutuva energiantuotanto.

5. Mainontaa on rajoitettava. Se luo keinotekoisia tarpeita.

6. Paikallisen tiedon tuhoaminen on lopetettava. Kokemusperäistä viisautta tarvitaan ekologisesti kriisiytyvässä maailmassa.

7. Luonnonvarojen kuluttamista on verotettava progressiivisesti.

8. Asevarustelu on lopetettava. Se vie ihmiskunnalta voimavarat ilmastokriisin torjunnasta.

9. Rajallisella maapallolla on luovuttava tavoittelemasta jatkuvaa kasvua.

10. Kohtuus arvoonsa. Se on vapautta kulutusriippuvuuksista.

Tapani Olkku

Tapani Olkku

Luetuimmat