Kuusankosken lähes neljän miljoonan arvoiseksi arvioituun Rantapuistoon on tulossa tori ja leikkipaikka – Pohjatyöt alkavat vuodenvaihteessa

Kymijoki: Kymijoen rikkautta on tarkoitus hyödyntää paremmin. Joen itärannalle rakentuu ulkoilureitti Korialle asti ja Kuusaan puolelle Rantapuisto leikkipuistoineen ja toreineen.

Jussi Lopperi

Kuusankosken Rantapuistosta suunnitellaan arvoistaan virkistyskeidasta.
Kuusankosken Rantapuistosta suunnitellaan arvoistaan virkistyskeidasta.

Urakka odottaa alkuaan. Pusikoita on raivattu ja varsinaisiin töihin on tarkoitus päästä vuodenvaihteessa, Kouvolan kaupungin kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä kertoo.

Kysymys on Kuusankoskelle suunnitellusta Rantapuistosta. Se tulee sijaitsemaan Kymijoen pohjoispuolella Kuusaansillan tuntumasta alavirtaan Maunukselanpurolle asti.

Kaupungininsinööri Anne Ahtiaisen mukaan työt on määrä aloittaa loppuvuodesta. Urakoitsijaksi on valittu Erkkiheikkilä oy.

Ensin alkavat pohjatyöt, josta tehdyn hankintapäätöksen halvin hinta oli alle puoli miljoonaa euroa. Hankintapäätös ei vielä ole lainvoimainen.

Päivi Virta-Salo

6640924.jpg

Nyt kilpailutettu hankinta käsittää Ahtiaisen mukaan pohjatöitä, polkujen rakentamista ja alueen muotoilua. Urakan tämän vaiheen valmistumisaikataulu on ensi vuoden lokakuun lopulla.

Kouvolan kaupungin nettisivujen mukaan suunnittelualueen laajuus on noin kahdeksan hehtaaria.

Alueen rakentamisen kustannusarvio on Kouvolan kaupungin verkkosivun mukaan noin 3 860 000 euroa. Se sisältää myös suunnittelun ja rakennuttamisen.

Puistoon on tarkoitus rakentaa uusia kivituhkapintaisia käytäviä. Esteetön pääkäytävä rakennetaan neljän metrin leveyteen. Pääreitin lisäksi alueelle rakennetaan muita käyttäjiä palvelevia käytäviä. Kymijoen rantaan rakennetaan metrin leveä puuhakepintainen polku. Alueen on tarkoitus palvella useita eri käyttäjäryhmiä.

Jussi Lopperi

Kymijoki kutsuu vierailijoita läheltä ja kaukaa. Kuusankosken alueella on rakenteilla rantapuisto ja retkipolku.
Kymijoki kutsuu vierailijoita läheltä ja kaukaa. Kuusankosken alueella on rakenteilla rantapuisto ja retkipolku.

Virkistysalueelle, jotakuinkin entisen voimajohtolinjan kohdalle, on tarkoitus tehdä niittyalueita ja muun muassa leikkipuisto ja torialue, Niilo-Rämä sanoo. Aikataulu on koronan takia hieman viivästynyt alkuperäisestä.

Hän toivoo, että alueesta saataisiin sijaintiaan vastaava virkistyskohde.

– Kymijoki on Kouvolan seudulla merkittävä luontokohde. Se pitää ehdottomasti saada nykyistä paremmin virkistyskäyttöön.

Kaupungin suunnitelman mukaan alueen itäosaan rakennetaan uusi leikkialue sekä monitoimikenttä.

Reitin varrelle perustetaan ulkoliikunta-alueita. Matonpesupaikka kunnostetaan ja sen yhteyteen rakennetaan uusi oleskelualue, kaupungin tiedotteessa todetaan.

Veden ääreen pääsy on suunnitelmien mukaan tarkoitus mahdollistaa rakentamalla rantaan vieviä reittejä, portaita ja rannalle oleskelulaitureita.

Kaupungin kaavailujen mukaan alueen länsiosaan perustetaan uusia venepaikkoja. Lisäksi tarkoitus on rakentaa Maunukselanpuron yli uusi silta, jota pitkin käyttäjät pääsevät kulkemaan Maunukselanpuron yli Ellintielle.