Kymsoten hallitukselle uusi esitys yt-neuvotteluista — Mitään henkilöstöryhmiä ei nyt rajata neuvottelujen ulkopuolelle

Kymsoten hallitus käsittelee yt-neuvottelujen aloittamista toistamiseen perjantaina. Tavoitteena on yhä, että esimerkiksi lääkäreitä ja asiakastyötä tekeviä sosiaalityöntekijöitä ei vähennettäisi.

Noora Vilamaa

Kymosten toimitusjohtaja Annikki Niiranen esittää perjantaina kokoontuvalle kuntayhtymän hallitukselle, että jos yt-neuvottelut aloitetaan, koskevat ne koko kuntayhtymän organisaatiota. Arkistokuva on tämän vuoden huhtikuulta.
Kymosten toimitusjohtaja Annikki Niiranen esittää perjantaina kokoontuvalle kuntayhtymän hallitukselle, että jos yt-neuvottelut aloitetaan, koskevat ne koko kuntayhtymän organisaatiota. Arkistokuva on tämän vuoden huhtikuulta.

Kymsoten hallitus käsittelee perjantaina uudelleen yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista.

Jos hallitus päättää käynnistää yt-neuvottelut, koskevat neuvottelut Kymsoten koko organisaatiota. Neuvotteluissa on määrä käsitellä organisaatiorakennetta, johtamisjärjestelmää ja toimintaprosesseja sekä mahdollisia henkilöstövähennyksiä. Käsittelyssä olisivat myös eläköitymiset ja määräaikaisuudet.

Hallitus käsitteli asiaa jo huhtikuun 26. päivän kokouksessaan. Tuolloin asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun.

Vajaat kolme viikkoa sitten hallitukselle esitettiin, että lääkärit ja sosiaalityöntekijät jäisivät mahdollisten henkilöstövähennysten ulkopuolelle. Rajausta perusteltiin näiden toimintojen kriittisyydellä ja rekrytointivaikeuksilla.

25 miljoonan sopeutustoimet edessä

Toimitusjohtaja Annikki Niiranen esittää nyt, että yt-neuvottelut aloitettaisiin osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Neuvotteluissa käytäisiin laajasti läpi muutoksia ja tarvittavia toimenpiteitä, jotta kuntayhtymän alijäämäiseksi ennustettu talouskehitys saataisiin mahdollisimman pian kuriin.

Kymsotessa on arvioitu, että että toimintaedellytysten turvaaminen vaatii yhteensä noin 25 miljoonan euron sopeutustoimia ensi ja sitä seuraavalle vuodelle.

— Jos emme reagoi asiaan tässä vaiheessa, mahdollisuutemme tuottaa kymenlaaksolaisille heidän tarvitsemiaan sote-palveluita vaikeutuu merkittävästi, toimitusjohtaja Niiranen sanoo.

Kymsoten jäsenkunnat ovat asettaneet kuntayhtymälle jo tälle vuodelle 4,6 miljoonan euron tehostamis- ja tasapainottamistavoitteet.

Asiakastyötä tekevät pyritään turvaamaan

Mitään henkilöstöryhmiä ei Niirasen uudessa esityksessä rajata neuvottelujen ulkopuolelle. Kymsoten tiedotteen mukaan pyrkimyksenä kuitenkin on, että vähentämistarve ei kohdistuisi välitöntä asiakas- tai potilastyötä tekevään vakituiseen henkilöstöön.

Tällaisia henkilöstöryhmiä olisivat lääkärit, asiakastyötä tekevät sosiaalityöntekijät ja välitöntä asiakastyötä tekevät hoitohenkilöt.

— Vaikka tulisimme neuvottelemaan henkilöstövähennyksistä, on tärkeää, että meillä on asiakas- ja potilastyöhön tarpeeksi osaavia ammattilaisia. On varmasti itsestään selvää, että henkilöstöä ei vähennetä sieltä, missä siitä on valmiiksi pulaa tai mikä on meidän ydintoimintaamme, Niiranen sanoo.

Hän jatkaa, että tarkoituksena on käydä kaikki toiminnot läpi. Mitään ei rajata ulkopuolelle.

Niirasen mukaan kaikki ovat samalla viivalla siinä mielessä, että vaikka henkilöstövähennyksiä ei kaikkiin ammattiryhmiin tulisikaan, esimerkiksi toimintamalleihin voi tulla muutoksia.

—Kaikki mahdolliset keinot ovat käytössä.

Henkilöstövähennysten määrästä ei tässä vaiheessa ole arviota. Vähennystarve täsmentyy Kymsoten mukaan ennen neuvotteluiden alkua ja niiden kuluessa.

Kello 11.58: Juttua täydennetty Niirasen kommenteilla.