Uutisen takaa: Radan lainoittamisessa piilee riski

Uutisen takaa: Radan lainoittamisessa piilee riski

Kouvola saattaa liikkua harmaalla alueella, jos kaupunginvaltuusto päättää myöntää Kymi Ring Oy:lle kahden miljoonan euron pääomalainan.

Kaupunki ei ole pyytänyt ulkopuolista arviota siitä, onko pääomalainan antaminen yhtiölle kuntalain mukaista toimintaa. Lähtökohtaisesti kunnan toimialaan ei kuulu rahoituslaitoksena toimiminen.

Kymi Ring rakentaa Iitin Tillolaan ajokoulutus-, liikenneturvallisuus- ja moottoriurheilukeskusta. Keskuksen valmistuttua yhtiö vuokraa ratoja yrittäjille ja tapahtumajärjestäjille. Kouvolalta anottu pääomalaina käytettäisiin kuljettajakoulutus- ja testausratojen rakentamiseen.

Liikenneturvallisuuskeskus, jonka alaisuuteen radat sijoittuvat, on erillinen muttei juridinen liiketoimintayksikkö. Toisin sanoen Kouvola pääomalainoittasi osakeyhtiön yhden yksikön investointia.

Pääomalaina on yhtiölle täysin riskitöntä rahaa. Kouvolalle ei.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön pitää tehdä voittoa, ennen kuin se voi alkaa lyhentää pääomalainaa tai maksaa edes sen korkoja.

Jos yhtiö ajautuisi selvitystilaan tai konkurssiin, kaupunki olisi muita velkojia huonommassa asemassa. Pahimmillaan kävisi niin, että lainatut rahat eivät koskaan palautuisi Kouvolalle.

Pääomalainan avulla yhtiön kassaan saadaan lisää rahaa ilman, että sen tarvitsee ottaa uusia osakkeenomistajia jakamaan yhtiön mahdollista voittoa.

Kunta ei saa myöntää lainaa, jos lainanantoon sisältyy merkittävä riski, todetaan kuntalaissa. Kouvolan budjetti on vajaat 600 miljoonaa euroa, joten kovin merkittävästä riskistä ei ole kysymys.

Kaupunginhallitus tulee esittämään valtuustolle, että yhtiölle myönnetään pääomalaina. Silläkin riskillä, ettei olla varmoja, onko päätös lainopillisesti kestävällä pohjalla.

Kuljettajakoulutusradan hinta on 3,4 miljoonaa euroa. Hämeen Ely-keskus on myöntänyt sille puoli miljoonaa euroa yrityksen kehittämistukea ja Kouvolan pääomalaina olisi kaksi miljoonaa euroa.

Kouvolan ehtona on, että ennen lainan nostoa yhtiön on toimitettava luotettava selvitys siitä, miten hankkeen jäljelle jäävä 900 000 euron omarahoitusosuus hoidetaan.

Kaupunginhallitus käsitteli pääomalainaa kesäkuussa. Kymi Ring oli ylimääräisen kokouksen ainoa asiakohta.

Pyyntöjen jälkeen kaupunki sai kokoukseen mennessä selvityksen yhtiön tuloista. Selvitys on salainen.

Kymi Ringille alustavasti luvatut miljoonat ovat veronmaksajien rahoja. Elyn päätöksen lisäksi hanke on saanut yhteensä kolmen miljoonan euron avustuspäätöksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Hankkeen yksi ydinkysymyksistä onkin: löytyykö ajokoulutus-, liikenneturvallisuus- ja moottoriurheilukeskuskokonaisuuteen luottoa muiltakin kuin poliitikoilta.

Puuhamiesten keskeinen tehtävä on osoittaa, että yksityinen taho uskoo hankkeeseen niin vahvasti, että on valmis sijoittamaan rahojaan keskukseen. Toki valtion avustuspäätökset ja mahdollinen pääomalaina lisäävät hankkeen uskottavuutta sijoittajien silmissä. Yhtiön luottoluokitus on Suomen Asiakastiedon mukaan tyydyttävä.

Matkan varrella hankkeen kustannusarvio on noussut 22 miljoonasta 25 miljoonaan euroon. Matkaa maaliviivalle on siis vielä melkoisesti.

Kouvolan päätöksenteko nojaa luottamukseen, eli Kymi Ringin kaupungille toimittamaan tietoon.

Työllisyysselvityksen mukaan yksistään kuljettajakoulutusalue työllistää noin 60 henkilöä. Luvussa on mukana työntekijöitä, jotka työskentelevät jo nyt kuljettajakoulutusta alueella antavissa yrityksissä ja alueen organisaatioissa, muun muassa paikallisissa autokouluissa ja aikuiskoulutuskeskuksessa. Näin ollen lisätyöpaikkojen määrä tuosta 60:sta on pieni.

Selvitystyön ovat tehneet Timo Pohjola ja Pekka Sorvali työskennellessään Kouvolan kaupungin omistamassa seudun elinkeinoyhtiössä Kinnossa. Kaksivuotinen selvitys valmistui vuonna 2013. Nyt Pohjola on Kymi Ring -yhtiön hankejohtaja ja Sorvali asiantuntija.

Pohjola ei halunnut antaa selvitystä nähtäväksi.

Kaupunginhallituksen esityslistassa sanotaan, että Kymi Ringin rata on ainutlaatuinen.

Suomessa on reilut 20 ajoharjoittelurataa, ne ovat lähinnä 1980-luvulla rakennettuja. Niihin verrattuna Kymi Ring on ainutlaatuinen ainakin nykytekniikkansa ja kokonsa puolesta.

Kymenlaakson ajoharjoittelurata sijaitsee Keltakankaalla. Sitä käyttävät muun muassa ammattiopisto ja kymenlaaksolaiset autokoulut.

Kymi Ringin radalla suoritettavasta liikennekoulutuksesta vastaavat pääasiassa Kouvolan kaupungin alueella toimivat koulutusyhtymät sekä yritykset, kaupunginhallituksen esityslistassa todetaan.

Lain mukaan henkilö- ja kuorma-autokorttia ajavan täytyy suorittaa ajorata-ajoa yhteensä kolme tuntia. Lisäksi on syytä muistaa, että yhdenkään toimijan kanssa ei ole tehty sopimuksia.

Hankejohtaja Timo Pohjolan mukaan neuvotteluja on kuitenkin käyty esimerkiksi puolustusvoimien kanssa.

Puolustusvoimia sitoo hankintalaki. Sama pätee kaikkiin muihinkin ajokoulutusta antaviin tahoihin: yleensä ostetaan sieltä, mistä halvimmalla saadaan.

Vastikään Kouvolan aikuiskoulutuskeskus hävisi varusmiesten kuljettajakoulutuksen tarjouskilpailun. Ensi vuodesta Karjalan prikaatin ja Utin jääkärirykmentin varusmiesten kuljettajakoulutuksesta vastaa aikuiskoulutuskeskuksen sijasta hämeenlinnalainen CAP Group -autokouluyhtiö.

Koulutussopimus on vuoteen 2019. Sen jälkeen on mahdollisuus kahteen lisäkauteen, jotka jatkuvat vuoden 2024 loppuun asti.

Kouvolan aikuiskoulutuskeskus sai urakasta vaarallisten aineiden ADR-koulutuksen. Siitä huolimatta aikuiskoulutuskeskukselle hankintapäätös merkitsee miljoonan euron menetystä.

Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen tilat ovat Tykkimäessä.

Esityksen mukaan uusi koulutuskeskus on ainoa, joka täyttää EU-direktiivin vaatimukset. Direktiivi koskee tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perus- ja jatkokoulutusta. Kyseisessä direktiivissä ei ole mainintaa erityisistä vaatimuksista harjoitusradalle.

Myöskään ammattipätevyyden perus- tai jatkokoulutuksessa ei vaadita ajoharjoittelua radalla missään muodossa. Direktiivi velvoittaa vain osallistumaan jatkokoulutukseen viiden vuoden välein.

— En näe mitään syytä, miksi raskaan kaluston kuljettajia alettaisiin pakottaa radalle, kun simulaattorit kehittyvät koko ajan, asiantuntija Pasi Parviainen Trafista sanoo.

Uusien työpaikkojen ja matkailuvirtojen lisäksi Kouvola saa Kymi Ringistä "merkittävää kilpailuetua", kaupunginhallituksen esityslistan tekstissä luvataan. Hanke tukee seudun kansainvälistymistä ja luo mahdollisuudet kansainvälisten yritysten liiketoiminnan aloittamiseen sekä sijoittumiseen Kouvolan talousalueelle. Mitä nämä käytännössä tarkoittavat, sitä ei yksityiskohtaisemmin avata.

Onko nimenomaan pääomalainan myöntäminen ajoharjoitteluhankkeeseen taloudellisesti kannattavaa, kaupungin palveluiden kannalta tarpeellista tai salliiko kuntalaki lainoittamisen? Entä mikä olisi harjoitteluradan tai koko moottoriratakeskuksen ympärille syntyvien yritysten todellinen työllisyysvaikutus?

Olisiko markkinaehtoinen laina pääomalainaa turvallisempi vaihtoehto? Kuinka paljon alueen kuljettajakoulutusta tarjoavat tahot todellisuudessa käyttäisivät ratoja? Koska pääomalaina olisi korvamerkitty harjoitusradoille, ei koko Kymi Ring -hankkeelle, pitäisikö hankkeen vaikutusta arvioida pelkkien ratojen pohjalta?

Kaupunginvaltuutettujen olettaisi pohtivan ainakin näitä kysymyksiä päätöstä tehdessään. Asiaa käsiteltäneen valtuustossa syyskuussa.

Jos Kymi Ringin lupaukset jäisivät puheen tasolle, sananparsi yhdeksän hyvää ja kahdeksan kaunista kävisi valitettavan toteen.

Sen sijaan toteutuessaan ylenpalttiset lupaukset olisivat rakennemuutoksen runtelemalle kaupungille lottovoitto. Tuolloin kahden miljoonan euron pääomalaina tuntuisi mitättömältä summalta.

Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimituksen toimittaja.

Satumiia Masalin

Satumiia Masalin

Kommentoidut