Kemikaali haihtuu, mutta huoli kiinteistöjen arvosta jatkuu Vuohijärvellä — Mäntyharjun säiliövaunuonnettomuuden haittakorvaukset ovat vielä monelta nostamatta

Rambollin mukaan Vuohijärven ja Sarkaveden vesi kelpaa talousvedeksi.

Silja Viitala

Helsinkiläiset mökkiasukkaat Ulla ja Pekka (oik.) Markkula sekä poikansa Mikko kantoivat huolta seudun kiinteistöjen arvosta.
Helsinkiläiset mökkiasukkaat Ulla ja Pekka (oik.) Markkula sekä poikansa Mikko kantoivat huolta seudun kiinteistöjen arvosta.

Mäntyharjun vuoden takaisen säiliövaunuonnettomuuden ympäristöhaitat ovat pitkälti jo liuenneet vesistöihin ja taivaalle.

VR:n perjantaina Mäntyharjussa järjestämässä tilaisuudessa epäiltiin kuitenkin mainehaittojen pitkittymistä.

Vuohijärven pohjoispäässä Leppäniemessä mökkeilevä helsinkiläinen Pekka Markkula väitti vapaa-ajan asuntojen hintojen laskeneen seudulla jopa 50 prosenttia ja tonttikaupan hyytyneen.

— Vaikka hajuja ei enää olekaan, eikä niitä omalla kesäasunnolla ollutkaan, niin ihmiset toimivat mielikuvien perusteella, arveli Markkula.

Mäntyharjun valtuustosalissa pidettyyn yleisötilaisuuteen osallistui noin 30 henkeä. Tilaisuus lähetettiin kaikelle kansalle netissä.
Mäntyharjun valtuustosalissa pidettyyn yleisötilaisuuteen osallistui noin 30 henkeä. Tilaisuus lähetettiin kaikelle kansalle netissä.

VR:n riskienhallintajohtaja Anna Melleri piti valitettavana, jos vaikutusta kysyntään ilmenee.

— Vaikea kuitenkin sanoa, mikä vaikutus tapauksella voi olla.

Haittakorvauksina maksettu tuhansia

VR on korvannut ympäristöonnettomuuden vuoksi vapaa-ajan asukkaille virkityskäyttöhaittoja muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen euroon vaihtelevia summia. Melleri kertoo korvausten perustuvan Rambollin määrittelemään laskentakaavaan ja haittavyöhykkeisiin.

Yrittäjien liiketoiminnan menetyksistä esitettyjä korvauksia käsitellään tapauskohtaisesti, ja niitä on Mellerin mukaan myös jo maksettu.

VR:n riskienhallintajohtaja Anna Melleri.
VR:n riskienhallintajohtaja Anna Melleri.

Osa kiinteistönomistajista on pitänyt tarjottuja korvaussummia liian pieninä.

Myös se on paikallisia VR:n kirjeissä ihmetyttänyt, että vaikka vahinkojen tarkkailu jatkuu, kiinteistönomistaja korvauksen hyväksyessään sitoutuu vastedes olemaan esittämättä muita vaatimuksia onnettomuuteen perustuen. Tämä on kuitenkin Mellerin mukaan normaali juridinen menettely.

Muutenkin hän sanoo yhtiön kantaneen asiassa yhteiskuntavastuuta.

— Olemme kohtuullistaneet esimerkiksi virkistyskäyttöhaitasta maksettavia summia ylös päin.

Haittakorvauksista VR on kirjelmöinyt 300 kiinteistönomistajalle. Maaliskuussa korvauksia oli maksettu yli sadalle. Miksi vain runsas kolmannes on ottanut kantaa esitettyyn korvaukseen, sitä Melleri ei osaa sanoa. VR on jatkanut käsittelyaikaa.

Kaloja voi syödä

Perjantaisessa tilannekatsauksessa keskityttiin pääosin vesistön tilaan. Ramboll Finlandin Kimmo Järvinen kertoi, että MTBE-kemikaalipitoisuudet ovat alentuneet odotetusti.

Sarkavedellä ja Vuohijärvellä vesi kelpaa talousvedeksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokset THL:n raja-arvot alittuvat selvästi. 

Vahinkoalueen läheisillä kolmella lammella vettä ei vielä suositella käytettäväksi pesuun tai löylyvedeksi. Suositus koskee varotoimena myös lammista Sarkaveteen laskevan ojan suun lähialuetta. Kesän mittauksilla suositus saattaa poistua koko Sarkavedeltä.

Mikko Kontti

Kemikaalia on puhdistettu lähimmistä lammista patoaltaan ja pumppausten avulla.
Kemikaalia on puhdistettu lähimmistä lammista patoaltaan ja pumppausten avulla.

Yleisö tenttasi, ja Järvinen kertasi ohjeita. Kaloja voi syödä sekä marjastaa ja sienestää kuten ennenkin.

Pohjavedestä MTBE poistuu hitaasti, mutta kemikaali ei kuitenkaan leviä vahinkoaluetta laajemmin pohjavesiin.

Järvisen esitys havainnollisti sen, että säiliövaunuista vuotanut 47 000 litraa tuntui vahinkoalueen lammissa, mutta määrä on toisaalta pieni kymmenien miljoonien kuutiometrien järvialtaissa.

— Kokonaismäärä pintavesissä on vähentynyt, koska kemikaali on kulkeutunut Kymijokeen ja Suomenlahteen ja koska sitä on sulien vesien aikana haihtunut ja valon vaikutuksesta hajonnut.

Puhdistustuloksia ja ennusteita kemikaalipitoisuuksista esitteli Rambollin Kimmo Järvinen käyttäen sähkövälineiden lisäksi tussia.
Puhdistustuloksia ja ennusteita kemikaalipitoisuuksista esitteli Rambollin Kimmo Järvinen käyttäen sähkövälineiden lisäksi tussia.

Patoaltaaseen ja pumppauksiin perustuvat ja yhä jatkuvat torjuntatoimet ovat Järvisen mukaan tuottaneet pienen pettymyksen. Hän epäili, että kylmissä lämpötiloissa haihtuminen on odotettua heikompaa.

Kinnin onnettomuus

Mäntyharjun Kinnin seisakkeella 7. huhtikuuta 2018 vaunuletka lähti valumaan, ja kaksi vaunua suistui raiteilta.

Vaunuista toinen rikkoutui, ja maahan valui 35 tonnia MTBE-kemikaalia.

MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) on polttoaineen lisäaine.
Kemikaali levisi ojien ja lampien kautta Mäntyharjun Sarkaveteen ja Voikosken kautta Vuohijärveen.

Kemikaali ei ole ympäristölle erityisen haitallinen. Haitta perustuu hajuun. Hyvin liukeneva, erittäin kulkeutuva, erittäin haihtuva.
Vesistöjen tarkkailu jatkuu vielä vuosien ajan.

Lähde: VR, Ramboll Finland.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset