Kymi Ringin liittymän lisälasku teknisen lautakunnan käsittelyyn — Kouvolan maksuosuus on nousemassa 445 000 euroon

Osuuden nousun syynä on kaupungin aloittama Miehonkankaan kaavahanke.

Kymi Ringin liittymän lisälasku teknisen lautakunnan käsittelyyn — Kouvolan maksuosuus on nousemassa 445 000 euroon

Kouvolan tekninen lautakunta päättää ensi tiistain kokouksessaan, nostaako Kouvola maksuosuuttaan valtatie 12:n tieremontissa.

Kyse on Kymi Ringin vieressä tehtävästä Tillola—Keltti-välin parannuksesta. Kouvola on aiemmin sitoutunut maksamaan noin 190 000 euroa tiejärjestelyjen 17,2 miljoonan euron kokonaiskustannuksista. Uudessa kustannustenjakosopimuksessa osuus nousee 445 000 euroon.

Syy muutokseen on Kouvolan kaavahanke Miehonkankaan kehittämiseksi. Alue sijaitsee valtatie 12:n varrella Kymi Ringiä vastapäätä. Kaavahanke pantiin vireille alkuperäisen kustannustenjakosopimuksen solmimisen jälkeen.

Nykytilanteessa Kymi Ringin liittymän rakentamisesta arvioidaan olevan kaupungille enemmän hyötyä kuin ennen kaavahanketta.

Uudessa sopimuksessa valtio maksaisi eritasoliittymästä 50 prosenttia, Iitti 38,5 prosenttia ja Kouvola 11,5 prosenttia. Iitin maksuosuus on 1, 9 miljoonaa euroa, mutta Iitti on sopinut laskuttavansa kustannukset suoraan Kymi Ring oy:ltä.

Miehonkankaan osayleiskaavaluonnoksen on tarkoitus valmistua kuluvan vuoden alkupuolella. Kaupungin teettämän markkinaselvityksen mukaan Miehonkangas soveltuisi Kymi Ringin testaus- ja koulutusmahdollisuuksia soveltavaan yritystoimintaan. Alue voisi sopia esimerkiksi ajoneuvojen ja renkaiden valmistukseen.

Luetuimmat

Kommentoidut