Kolarinmäkeä rauhoitetaan raskaalta liikenteeltä, läpiajokielto Kuusaantien ja Kyminkadun välillä tulee voimaan syksyllä — Liikennettä hillitään myös Kouvolassa, Valkealassa ja Inkeroisissa liikennemerkeillä, nopeusnäytöillä ja suojatiesaarekkeella

Kaupunkilaisten liikenneturvallisuutta parantavista aloitteista viisi lähtee liikkeelle tänä vuonna.

Lukas Pearsall

Salpausselänkadun ja Kalevankadun risteyksessä on sattunut 12 onnettomuutta neljän vuoden aikana.
Salpausselänkadun ja Kalevankadun risteyksessä on sattunut 12 onnettomuutta neljän vuoden aikana.

Kouvolassa tehdään tänä vuonna erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla yritetään estää liikenneonnettomuuksia ja hillitä liikennettä. Aloitteet ovat lähtöisin kouvolalaisilta asukkailta. Liikenneturvallisuutta parannetaan viidessä kohdassa eri puolilla kaupunkia tänä vuonna.

Merkittävin muutos koskee Kuusankoskella Kolarinmäen kielto läpiajoa. Alueella saa kulkea jatkossakin kuorma- ja pakettiautolla, mutta läpiajo Kolarintiellä Kuusaantien ja Kyminkadun välillä kielletään.

Liikenteen toivotaan siirtyvän käyttämään Kuusaantien ja Kyminkadun risteystä. Kolarinmäen liikennejärjestelyjä on tarkoitus muuttaa tämän vuoden syksyllä. Syynä muutoksiin ovat korkeat ajonopeudet, päiväkodin läheisyys ja raskaiden ajoneuvojen läpiajoliikenne.

Nopeusvalvontakamera saattaa tulla Palomäkeen

Palomäenkadulle Saumaväylän ja Metsolantien välille on tulossa nopeusnäyttötaulut. Kaupunki selvittää myös mahdollisuutta sijoittaa nopeusvalvontakamera samalle tieosuudelle. Korkeiden ajonopeuksien lisäksi tieosuudella sattui neljä kevyenliikenteen onnettomuutta neljän vuoden aikana.

Valkealaan Töyrytien eteläpäähän on tarkoitus asentaa nopeusnäyttötaulut.

Muutostöistä kallein on suunnitteilla Inkeroisiin. Valtatien ja Pihtojantien risteykseen on tulossa suojatiesaareke. Sen lisäksi tarkastellaan mahdollisuutta liittymähaaran kaventamiselle ja muotoilulle sekä suojatien parantamiselle. Hintaa niille kertyy yhteensä 60 000 eurolla.

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa toimenpiteitä on esitetty tehtäväksi vuonna 2023.

Salpausselänkadun risteyksessä 12 onnettomuutta

Keskustassa Salpausselänkadun ja Kalevankadun risteyksen liikenneturvallisuutta parannetaan ydinkeskustan kehityssuunnitelman yhteydessä. Kevyen liikenteen onnettomuuksia risteyksessä sattui 12 vuosina 2013—2017.

Kouvolalaiset ovat tehneet aloitteita liikenteen rauhoittamiseksi kohteissa, jotka he ovat kokeneet vaarallisiksi.

Aloitteita saapuu vuosittain kaupungille runsaasti. Teknisen lautakunnan hyväksymän käytännön mukaisesti saapuneet aloitteet käsitellään kerran vuodessa. Käytäntö on jatkuva. Se on ollut käytössä vuodesta 2009.

Saapuneet aloitteet tutkitaan ja pisteytetään kolmiportaisella arviointijärjestelmällä. Tarkoituksena on selvittää liikenteen rauhoittamisen tarve ja kiireellisyysjärjestys.

Eniten pisteitä saaneissa kohdissa liikenteen rauhoittaminen on tarpeellisinta. Pisteytyksessä tarkastellaan lisäksi toissavuonna Kouvolan kaupungille laaditun liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteitä ja aikatauluja.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset