Moto raivaa tilaa maisemille Keltistä Tykkimäkeen — Puuta kaatuu kuutostien varrelta toista tuhatta mottia

Kouvolan kaupunki jatkaa myös taajamien metsänhakkuita. Parhaillaan on vuorossa Mielakka.

Katja Juurikko

Moto raivaa tienvarsia Kuutostien varrella Kouvolan kohdalla. Kuvassa puuta kaatuu Keltin kohdalla.
Moto raivaa tienvarsia Kuutostien varrella Kouvolan kohdalla. Kuvassa puuta kaatuu Keltin kohdalla.

Kuutostietä ympäröiviä metsiä ei ole Kouvolan kohdalla raivattu yli 20 vuoteen. Kouvolan kaupunki ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus raivaavat yhteistyönä parhaillaan Keltin ja Tykkimäen välillä tienlaitoja.

Puuta kertyy teiden varsilta Kouvolan kaupungin metsätalousinsinöörin Kirsi Hokkasen mukaan melko paljon, toista tuhatta mottia.

Metsänhoitoon liittyvien hakkuiden tavoitteena on lisätä turvallisuutta ja parantaa maisemia. Maisemointityöt alkoivat Keltistä ja etenivät Prisman kohdalle. Tällä hetkellä puita kaadetaan Tykkimäen kohdalla. Harvennus etenee Tykkimäestä kohti Prismaa.

Katseltavaa Kuutostietä ajaville

Maisemia aukeaa Hokkasen mukaan useissa kohdissa, esimerkiksi Tykkimäestä länteen avautuvalle pellolle. Metsää on tarkoitus säästää asutusten kohdalla. Puut suojaavat asutusta muun muassa melulta. Tarvittaessa urakoitsija on asukkaisiin yhteydessä.

Reunametsää hoitamalla pyritään Hokkasen mukaan tuomaan vaihtelua ja avaruutta valtatien etureunaan.

— Maisemia on haluttu avata, ettei koko kuutostien pätkä olisi yhtä ja samaa metsää koko matkalta, Hokkanen sanoo.

Maisemointia tehdään raivaamalla ja harventamalla valtatien reunametsien puustoa noin 5—30 metrin leveältä kaistalta. Samalla hoidetaan kaupungin omistamia tiehen rajoittuvia alueita. Korjattava puusto ajetaan kaupungin maiden kautta varastopaikoille.

Kuutostien maisemointityöt valmistuvat kevään aikana. Hokkanen arvelee, että siistimistä, raivausta ja puiden ajoa on luvassa vielä varsinaisten hakkuiden jälkeenkin.

Niinistö valmis, Mielakka vaiheessa

Kaupungin omat harvennustyöt taajamissa jatkuvat. Mielakassa on juuri äskettäin aloitettu puiden talvikaadot. Keväämmällä Mielakassa raivataan Hokkasen mukaan puustoa asutuksen läheltä ja pururadan varrelta.

Ennen joulua kaupunki sai päätökseen kuukauden mittaiset hakkuut Niinistössä Valkealassa. Kun kaupunki muutamia vuosia sitten aloitti hakkuut, ne aiheuttivat närää joiden alueiden asukkaissa. Niinistön asukkailta kaupunki sai Hokkasen mukaan hyvää palautetta.

— Harvennukset tehtiin asukkaiden toiveiden mukaan.

Luetuimmat

Kommentoidut