Huoltajilta hyvä arvosana Kouvolan varhaiskasvatukselle — Kritiikkiä esitettiin muun muassa tiedottamisen puutteista ja huoltajien vaikutusmahdollisuuksista

Kyselyn tulokset eivät juuri poikenneet viimevuotisista.

Jussi Lopperi

Lasten huoltajat ovat Kouvolassa pääosin tyytyväisiä varhaiskasvatuksen palveluihin. Syyskuussa tehdyssä asiakaslupauskyselyssä palvelut saivat keskiarvosanan 4,2 asteikolla 1—5.

Parhaiten toimivana pidettiin perheen kohtaamista tasa-arvoisesti, arvostavasti ja ystävällisesti. Huoltajat antoivat sille arvosanan 4,4. Tiedonsaanti eri yhteydenpitotavoista arvioitiin 4,2:n arvoiseksi.

Myös luottamus varhaiskasvatushenkilöstöön, lapsen tukeminen kaverisuhteissa ja ryhmään osallistumisessa sekä huoltajan omien näkemyksien kuulluksi tuleminen saivat keskiarvoksi 4,0 tai enemmän.

Kriittisempää palautetta vastaajat antoivat perhekohtaisen vastuuhenkilön nimeämisestä, siitä, miten muista lapsiperhepalveluista saa tietoa, ja vaikuttamismahdollisuuksista varhaiskasvatuksen toimintaan.

Esiin nousivat myös tiedottamisen puutteet, hoitoaikaperusteisen asiakasmaksun epäselvyydet sekä sähköisen hoitoaikojen ilmoittamisen vaikeus.

Asiakaslupauskyselyjä tehdään vuosittain syys- ja toukokuussa. Vastauksia tuli tällä kertaa 420.

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Helena Kuusisto sanoo, että tulokset eivät juuri poikenneet viimevuotisista.

— Samantapaisia kehittämistarpeita nousi esiin. Viime vuonnakin puhuttiin vastuuhoitajan tai -opettajan nimeämisestä lapselle. Se johtuu siitä, että kyselyä tehtäessä syksyn toiminta on vasta alkanut, eikä kaikkien vanhempien kanssa ole ehditty keskustella asiasta.

Hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu on uusi asia. Se on Kuusiston mukaan aiheuttanut hämminkiä molemmin puolin.

— Hyvä uutinen on, että vanhemmat ovat kiinnittäneet huomiota omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa ja osallisuuteensa varhaiskasvatuksessa. Siinä on vielä kehitettävää.

Uusimmat uutiset