Kouvolan talous painui viime vuonna 26 miljoonaa euroa miinukselle — Syynä olivat verotulojen notkahdus ja kalliit sote-palveluostot

Alijäämästä huolimatta Kouvola jatkoi investointeja viime vuonna.

Jussi Lopperi

Kouvola jatkoi kärkihankkeitaan, vaikka rahat ovat tiukassa. Kimolan kanavan on määrä valmistua tämän vuoden lopussa.
Kouvola jatkoi kärkihankkeitaan, vaikka rahat ovat tiukassa. Kimolan kanavan on määrä valmistua tämän vuoden lopussa.

Kouvolan kaupungin viime vuoden tulos painui 26 miljoonaa euroa miinukselle. Kaupunki käynnisti säästöohjelman, mutta kärkihankkeitaan kaupunki on jatkanut suunnitellusti.

Syynä alijäämään oli verotulojen odottamaton notkahdus. Niitä kertyi Kouvolalle viime vuonna 331,1 miljoonaa euroa. Verotuloja kertyi 7,4 miljoonaa euroa ennakoitua vähemmän.

Toinen merkittävä syy alijäämiin oli ostopalvelumenojen kasvu. Erityisen paljon, 5-6 prosenttia, kasvoivat sosiaali- ja terveyspalveluiden ostot. Kouvola osti palveluja viime vuonna kaikkiaan 366,6 miljoonalla eurolla.

Tiukka taloudellinen tilanne näkyy myös vuosikatteessa. Se oli poikkeuksellisesti miinuksella 5,7 miljoonaa euroa. Kaupungin nettoinvestoinnit olivat 29,6 miljoonaa euroa ja lainakanta kasvoi 33,0 miljoonaa euroa. Kaupungin lainakanta asukasta kohden, 2 796 euroa, on kuntien keskimääräistä lainakantaa alhaisemmalla tasolla.

Henkilöstömenot olivat vuonna 2018 yhteensä 239,5 miljoonaa euroa. Kaupungin palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa 5 456 henkilöä, joista vakinaisessa palvelussuhteessa oli 4 355.

Henkilöstömäärä laski edellisvuodesta 390:llä, mikä johtui Pohjois-Kymen sairaalan tuottaman erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminnan siirtymisestä liikkeenluovutuksella Carealle vuoden 2018 alussa.

Kouvolan kaupunki laati marraskuussa vuoteen 2021 ulottuvan talouden sopeuttamisohjelman. Lisäsäästöjä etsitään kevään 2019 kuluessa niin henkilöstöstä, palveluista kuin omaisuudestakin.

Tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta Kouvola vei viime vuonna eteenpäin kärkihankkeitaan: valtakunnallisia asuntomessuja, ydinkeskustan kehittämistä, Kimolan kanavaa ja rautatie- ja maantieterminaalia (RRT).

Rautatie- ja maantieterminaalia rakennetaan parhaillaan Kullasvaarassa. Terminaalialueen toteuttamista koskeva EU-rahoitushakemuksen Kouvola pani valtion kanssa vireille lokakuussa.

Kimolan kanavahankkeesta on tehty noin 30 prosenttia. Töiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2019 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että kanava avataan veneilykaudelle 2020.

Kouvolan kaupunki julkistaa tilinpäätöksensä tänään kello 13.