Kuusankosken pallokentän korttelin tontinluovutuskilpailun voittajaksi esitetään FH Invest oy:ta — Voittaja osallistuu tänä vuonna alkavaan alueen asemakaavan laadintaan

Asuinrakennusten sijoittelussa on huomioitu korttelista avautuvat jokinäkymät ja kulkuyhteydet Rantapuistoon.

Lumikki Haaja

Kuusankosken pallokentän alueelle tulevien asuinrakennusten sijoittelussa on huomioitu korttelista avautuvat jokinäkymät ja kulkuyhteydet Rantapuistoon.
Kuusankosken pallokentän alueelle tulevien asuinrakennusten sijoittelussa on huomioitu korttelista avautuvat jokinäkymät ja kulkuyhteydet Rantapuistoon.

Kuusankosken pallokentän korttelin tontinluovutuskilpailu on ratkaistu. Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajaksi esitetään FH Investin työtä Koskelo.

Lopullinen päätös asiasta tehdään teknisen lautakunnan kokouksessa tiistaina. Samalla lautakunta tekee suunnitteluvarauksen korttelin rakentamisesta.

Voittaja osallistuu alueen asemakaavan laadintaan. Se alkaa tänä vuonna.

Kaupunki tekee tarvittaessa voittajan kanssa kiinteistökaupan esisopimuksen asema-kaavan ehdotusvaiheessa. Kun asemakaavamuutos on tullut voimaan, kaupunki myy tai vuokraa tontit voittajalle.

Kilpailu järjestettiin viime talvena. Tavoitteena oli rakentaa omaleimainen, arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen ja pääosin asuinkerrostaloista koostuva kortteli. Asuinrakennusten sijoittelussa on huomioitu korttelista avautuvat jokinäkymät ja kulkuyhteydet Rantapuistoon.

Kaikille avoin kilpailu oli kaksivaiheinen. Kilpailuehdotuksilta toivottiin mielenkiintoisia, toteutuskelpoisia ideoita kaupunkitilaan. Ensimmäisessä vaiheessa kerrottiin kilpailijoille reunaehdot. Tämän jälkeen kilpailijat suunnittelivat rakennukset kilpailuohjelman mukaisesti.