Kymsoten kiinteistöomaisuus yhdelle yhtiölle

Omistuksia on tällä hetkellä emoyhtymän lisäksi neljässä tytäryhtiössä.

Jussi Lopperi

Kymsoten kiinteistöomaisuus on nykyisin viiden eri tahon hallussa.
Kymsoten kiinteistöomaisuus on nykyisin viiden eri tahon hallussa.

Kymsote keskittää kiinteistöomaisuutensa yhteen yhtiöön. Tällä hetkellä omaisuutta on emoyhtymä Kymsoten lisäksi neljässä tytäryhtiössä, jotka ovat Carea-Sairaalat, Kastek, Hoiku ja Sairaalanmäen Vuokratalot. Kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 89 miljoonaa euroa.

Omaisuus on haluttu saada yhden yhtiön haltuun, koska vuokraustoiminnan ylläpitäminen monessa yhtiössä ei ole taloudellisesti perusteltua.

Kymsoten hallitus päätti perjantaina perustaa Kymsote Kiinteistöt -nimisen yhtiön, johon nykyiset tytäryhtiöt sulautetaan. Niiden kiinteistöt siirretään uudelle yhtiölle apporttiluovutuksena. Apportilla tarkoitetaan osakkeiden merkintähinnan maksamista osittain tai kokonaan muulla omaisuudella rahan sijasta.

Lisäksi hallitus päätti tehdä 100 000 euron sijoituksen uuden yhtiön sijoitetun vapaa oman pääoman rahastoon.

Nykyisten yhtiöiden sulautuminen toteutuu ensi vuoden alussa. Niiden työntekijät jatkavat uudessa yhtiössä vanhoina työntekijöinä.

Uusimmat uutiset