Kymenlaakson kaikki sote-palvelut siirtyivät vuodenvaihteessa Kymsoten vastuulle — Lue tästä, mikä Kymsote on ja mitä palveluista nyt tiedetään

Aluksi isoin muutos on uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotto. Palveluverkko ei muutu vielä vuonna 2019. Myöhemmin palvelupisteiden määrä tulee vähenemään.

Jussi Lopperi

Poksissa käytettiin uudenvuodenpäivänä apuna fläppitaulua, jonka avulla henkilökunta pysyy ajantasalla päivystyksen tilanteesta. Uuden potilastietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen tämä väliaikainen työkalu poistuu.
Poksissa käytettiin uudenvuodenpäivänä apuna fläppitaulua, jonka avulla henkilökunta pysyy ajantasalla päivystyksen tilanteesta. Uuden potilastietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen tämä väliaikainen työkalu poistuu.

Mikä Kymsote on?

Kymenlaakson uusi sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote aloitti toimintansa tiistaina 1. tammikuuta. Aiemmin maakunnan julkisia sote-palveluita tuottivat alueen kuusi kuntaa ja vuodenvaihteessa lakkautettu kuntayhtymä Carea. Kuntien järjestämisvastuulla olivat perusterveydenhuolto ja valtaosa sosiaalipalveluista. Nyt Kymsote vastaa kaikesta.

Kunnat päättivät perustaa kuntayhtymän, jotta Kymenlaaksossa oltaisiin valmiita valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen tuloon. Samalla haluttiin luoda maakunnallinen järjestelmä, joka toimii, vaikka valtakunnallinen uudistus kaatuisi.

Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja. Sen henkilöstömäärä on noin 5 500. Kouvolan kaupungin palveluksesta siirtyi vuodenvaihteessa Kymsoteen noin 2 150 henkilöä. Kaupungin palkkalistoille jäi 3 400 työntekijää.

Kouvolan kaupungin arvioitu maksuosuus Kymsoten palveluista on vuonna 2019 kaikkiaan 310,2 miljoonaa euroa eli noin puolet.

Aluksi voi olla ongelmia

Vuodenvaihteen jälkeen asiakas voi hakeutua hoitoon omalle terveysasemalle tai päivystykseen samoin kuin nykyisinkin. Terveysasemien sijainnit ja yhteystiedot säilyvät ennallaan, samoin päivystyspaikat.

Kymsote tiedotti etukäteen, että ensimmäisinä päivinä päivystyksissä voi olla ruuhkaa. Myös vastaanottokäynnit voivat kestää tavallista pidempään. Kymsote aloitti uudenvuodenyönä uuden potilastietojärjestelmän Lifecaren käyttöönoton. Tiedot on tarkoitus siirtää kuntien ja Carean rekistereistä uuteen järjestelmään keskiviikkoon mennessä. Siirtymäaikana potilastapahtumia kirjataan paperille ja toiminnanohjausjärjestelmään.

Reseptien uusinnassa on meneillään suunniteltu katkos. Se alkoi 21. joulukuuta ja jatkuu 4. tammikuuta saakka.

Ajankohtaista tietoa löytyy tiistaina avatulta Kymsoten verkkosivulta osoitteesta www.kymsote.fi. Kuntien sivuilta sote-palveluita etsivät kävijät ohjataan jatkossa Kymsoten sivulle.

Miten palvelut muuttuvat?

Palveluverkko ei muutu vuonna 2019. Kymsote alkaa kuitenkin suunnitella muutoksia heti. Tavoitteena on, että yhtymävaltuusto päättää palveluverkkoon tehtävistä muutoksista kesäkuussa.

Palvelupisteiden määrä tulee vähenemään. Kymsote pyrkii estämään maakunnan sote-kustannusten nousua, lisäämään sähköisten palveluiden käyttöä ja vähentämään monella luukulla asiointia.

Samalla Kymsote harkitsee terveysasemien aukioloaikojen pidentämistä illalla Kotkan tapaan. Kouvolassa asemat suljetaan arkisin kello 16, paitsi perjantaisin kello 15.

Ratamokeskuksen valmistuessa Kotiharjuun — alustavan arvion mukaan vuonna 2021 — Marjoniemen ja Korian perusterveydenhuollon vastaanotot siirtyvät uuteen keskukseen. Neuvolatoimintaa aiotaan puolestaan keskittää entistä enemmän perhekeskuksiin.

Kymsoten toiminta alkaa sillä, että aiemmin eri toimijoiden tarjoamat palvelut yhtenäistetään samanlaisiksi. Tavoitteena on ottaa käyttöön parhaiten toimineet palvelut. Aluksi siirtymä voi aiheuttaa myös sitä, että palvelu heikkenee. Esimerkiksi Kouvolassa käytetty hammaslääkärien verkkopalvelu lakkaa. Uusi maakunnallinen palvelu on suunnitelmissa.