Jari Lindström tuomioistuinvirastosta: ”Luovun oikeusministerin salkusta todennäköisesti ennen asian lopullista päätöstä. Olen kouvolalaisena kansanedustajana toki Kouvolan puolella”

Katja Juurikko

Jari Lindström sanoo olevansa kouvolalaisena kansanedustajana Kouvolan puolella. Hän ei usko olevansa enää oikeusministeri, kun tuomioistuinvirastosta tehdään päätös.
Jari Lindström sanoo olevansa kouvolalaisena kansanedustajana Kouvolan puolella. Hän ei usko olevansa enää oikeusministeri, kun tuomioistuinvirastosta tehdään päätös.

Tuomioistuinviraston perustamista valmisteleva toimikunta ehdottaa viraston perustamista Helsinkiin tai muualle pääkaupunkiseudulle.

Ainakin kuusi muuta kaupunkia on ilmoittanut halukkuudestaan päästä viraston sijoituspaikaksi. Joukossa on Kouvola, joka perusteli kannanottoaan muun muassa sillä, että kaupunki on menettänyt paljon oikeushallinnon työpaikkoja viime vuosina.

Pääkaupunkiseudulle sijoittamista perustellaan pätevän henkilökunnan saatavuudella sekä yhteistyötahojen, kuten eduskunnan ja ylimpien tuomioistuimien läheisyydellä.

— Ruotsissa ja Norjassa vastaava virasto on hajasijoitettu pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Kuulimme, että ratkaisusta on koettu olevan haittaa. Ruotsissa virasto sijaitsee Jönköpingissä, mutta tilat on jouduttu hankkimaan myös Tukholmasta, sanoo toimikunnan puheenjohtaja, Helsingin hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä.

Könkkölän mukaan toimikunta ei ottanut työssään huomioon aluepoliittisia näkökulmia kuten sitä, missä virastoja on lakkautettu tai perustettu. He keskittyivät siihen, missä toiminta olisi järkevintä järjestää.

Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin (ps.) mukaan viraston perustaminen ja sijaintipaikka ovat poliittisia kysymyksiä, joissa tulee huomioida myös alueiden kehittäminen.

— Luovun oikeusministerin salkusta todennäköisesti ennen asian lopullista päätöstä. Olen kouvolalaisena kansanedustajana toki Kouvolan puolella. Jos päädytään sellaiseen ratkaisuun, joka poikkeaa toimikunnan esityksestä, Kouvolalla on eittämättä omat vahvuutensa.

Lindströmin mukaan Kouvolan puolesta puhuvat sijainti ja valmius löytää virastolle sopivat tilat.

— Matkakeskuksen yhteydessä voisi olla yksi mahdollinen paikka. Kouvola nosti Matkakeskus-hankkeen esille, kun kaupunki ilmaisi asiassa kiinnostuksensa.

Toimikunnan ehdotuksen mukaan tuomioistuinvirasto huolehtisi tuomioistuinlaitoksen keskushallintoviranomaisen tehtävistä, kuten talousarviovalmistelusta, toimitilahallinnosta ja tietojärjestelmistä.

Tuomioistuinviraston arvioidaan tarvitsevan työvoimaa vähintään 45 henkilötyövuoden verran. Vuotuiset toimintamenot olisivat noin 3,4—4 miljoonaa euroa.

Toimikunta ehdottaa, että tuomioistuinviraston ylintä päätösvaltaa käyttäisi tuomarienemmistöinen johtokunta. Johtokunnassa olisi yhdeksän jäsentä: kuusi tuomaria ja kolme muuta jäsentä. Viraston päivittäisestä toiminnasta vastaisi johtokunnan nimittämä ylijohtaja.

Oikeusministeriö lähettää toimikunnan esityksen lausuntokierrokselle kevään aikana. Päätös asiassa etenemisestä tehdään lausuntokierroksen jälkeen.

Aapo Mentula

Aapo Mentula

Kimmo Puhakka

Luetuimmat