Sakaristonmäen ideakilpailun voittaja uudistaisi aluetta perusteellisesti: puiden reunustama portti kaupunkiin, palstaviljelyä, Vaakuna siirtyisi muualle — Katso kärkikolmikon havainnekuvat

Ideakilpailu oli lähtölaukaus alueen suunnittelulle. Kaupunki haluaa kuntalaiset mukaan ja alkaa koota 15-henkistä asukasraatia.

Kouvolan kaupunki

Kilpailun tuomariston mukaan Marjonportti-ehdotus huomioi parhaiten Sakaristonmäen ympäristön. Havainnekuvassa etualalla on Kasarminkadun, Marjoniementien ja Kaikukadun risteysalue.
Kilpailun tuomariston mukaan Marjonportti-ehdotus huomioi parhaiten Sakaristonmäen ympäristön. Havainnekuvassa etualalla on Kasarminkadun, Marjoniementien ja Kaikukadun risteysalue.

Marjonportti-niminen ehdotus voitti perjantaina ideakilpailun, jossa Kouvolan kaupunki etsi parasta suunnitelmaa Sakaristonmäen kaupunginosan kehittämiseksi.

Voittajatyön laati helsinkiläinen arkkitehti Lasse Olaste. Toiseksi kilpailussa sijoittui ehdotus Cittá Verde, jonka tekijät ovat Esa Kangas ja Johanna Vuorinen Kangas & Vuorinen Arkkitehdeiltä. Kolmannelle sijalle ylsi arkkitehti Timo Veijonsuon laatima ehdotus Apila.

Kaupunki sai kilpailuun kaikkiaan 22 ehdotusta. Kaikissa töissä keskeisenä lähtökohtana oli Kymenlaaksontien jatke, jonka on suunniteltu kulkevan nykyisen Sokos Hotel Vaakunan ja asuinkerrostalojen välistä Kasarminkadulle.

Kouvolan kaupunki

Marjonportissa kortteleiden sisälle on visioitu kävely- ja viheralueita.
Marjonportissa kortteleiden sisälle on visioitu kävely- ja viheralueita.

Marjonportti visioi Sakaristonmäelle asuinkortteleita ja viheralueita

Kilpailun voittanut Marjonportti uudistaisi aluetta merkittävästi. Suunnitelmassa on hahmoteltu Kymenlaaksontien jatkeen ja Kasarminkadun risteyksen kohdalle korttelia, joka muodostaisi kaupunkiin johtavan portin. Kymenlaaksontien jatketta reunustaisivat puuistutukset ja maisemateos.

Suunnitelmassa Sokos Hotel Vaakunalle ehdotetaan uutta paikkaa esimerkiksi Matkakeskuksen alueelta. Hotellin paikalle tehtäisiin hybridikortteli, jossa on asuintaloja ja palveluja. Marjoniemen terveysaseman kohdalle ehdotetaan asuintaloja ja kaupunkiviljelyaluetta. Kokonaisuudessaan ehdotuksessa Sakaristonmäelle on visioitu kaupunkimaisia asuinkortteleita, kävelyalueita ja toisiinsa kytkeytyviä viheralueita.

Voittaja valittiin yksimielisesti

Kouvolan kaupungin viranhaltijoista ja Suomen arkkitehtiliiton edustajista koostuva seitsenhenkinen tuomaristo valitsi voittajan yksimielisesti. Tuomaristo arvosti voittajan suunnitelman luontevaa suhdetta kaupunkirakenteeseen, maastonmuotoihin ja kulttuuriympäristöön. Kehuja tuli myös maltillisista liikenneratkaisuista sekä rakentamisen kohtuullisesta mittakaavasta ja määrästä.

Kolmen palkitun ehdotuksen lisäksi kaupunki lunasti myös kaksi muuta ehdotusta jatkosuunnittelun tueksi. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämän mukaan töistä saaduilla ideoilla kehitetään aluetta entistä monipuolisemmaksi asuin- ja palvelualueeksi.

Kouvolan kaupunki

Ehdotus Cittá Verde. Havainnekuvassa etualalla on Kasarminkadun, Marjoniementien ja Kaikukadun risteysalue.
Ehdotus Cittá Verde. Havainnekuvassa etualalla on Kasarminkadun, Marjoniementien ja Kaikukadun risteysalue.

Asukasraatiin voi ilmoittautua maaliskuun aikana

Alueen jatkosuunnittelua varten kootaan aiheesta kiinnostuneista asukkaista 15 hengen asukasraati. Raatilaiset pääsevät osallistumaan alueen seuraaviin suunnitteluvaiheisiin, kuten asemakaavojen sekä katu- ja yleisten alueiden suunnitelmien laadintaan.

Kaupungin mukaan raatiin voi ilmoittautua maaliskuun aikana. Ohjeet löytyvät internet-sivuilta: www.kouvola.fi/sakaristonmaki.

Sakaristonmäen alueen asemakaavahanke on alkuvaiheessa, ja se sisältyy kaupungin tämän vuoden kaavoitusohjelmaan.

Kaupunki on suunnitellut alueen uudistamista kauan. Uudistamistarvetta on perusteltu muun muassa sillä, että Sakaristonmäki on lähellä ydinkeskustaa mutta tuntuu silti kaukaiselta.

Kouvolan kaupunki

Ehdotus Apila. Havainnekuvassa etualalla on Kasarminkadun, Marjoniementien ja Kaikukadun risteysalue.
Ehdotus Apila. Havainnekuvassa etualalla on Kasarminkadun, Marjoniementien ja Kaikukadun risteysalue.