THL määritti turvallisen raja-arvon Mäntyharjun kemikaalivuodon alueen vesille — Raja ylittyy Vuohijärven syvänteissä

Vuohijärvellä näytteenotto viivästyi kovan tuulen takia eivätkä tutkimustulokset ole tämän viikon osalta valmistuneet.

Mari Koukkula

Sarkaveden mökkiläinen Harry Jussila tarkasti koiransa Sallyn kanssa rantakaivonsa tilannetta huhtikuussa. THL:n arviota kaivovesien turvallisesta MTBE-pitoisuusrajasta voidaan pitää ohjearvona myös muille vesille.
Sarkaveden mökkiläinen Harry Jussila tarkasti koiransa Sallyn kanssa rantakaivonsa tilannetta huhtikuussa. THL:n arviota kaivovesien turvallisesta MTBE-pitoisuusrajasta voidaan pitää ohjearvona myös muille vesille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on antanut raja-arvon Mäntyharjun kemikaalivuodosta kärsineen alueen vesille.

Jos kaivoveden MTBE-pitoisuus on 0,0075 milligrammaa litrassa tai pienempi, on vesi talousvedeksi kelpaavaa eikä siitä aiheudu terveysriskiä, ely-keskus tiedottaa.

THL:n arviota kaivovesien turvallisesta MTBE-pitoisuusrajasta voidaan pitää ohjearvona myös muille vesille.

Vesinäytteitä on otettu tällä viikolla Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista, kaivoista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä.

Kaikki Sarkaveden tulokset ovat hyvin alhaisia, selvästi alle 0,0075 milligrammaa litrassa.

Vuohijärveltä ei saatu uusia näytteitä kovan tuulen takia

Vuohijärven näytteenotto viivästyi kovan tuulen takia eivätkä tutkimustulokset ole tämän viikon osalta valmistuneet.

Viime viikolla järven pintakerroksen MTBE-pitoisuudet olivat alle 0,0075 milligrammaa litrassa. Vuohijärven pohjoisosan syvänteissä Torviselällä ja Hillosenselällä alusveden pitoisuudet olivat tasolla 0,01 – 0,02 milligrammaa litrassa. MTBE:n nousu syvänteistä järven lämpimiin pintakerroksiin on epätodennäköistä.

Vaikka onnettomuuspaikan lähellä olevassa patoaltaassa ja sen läheisessä Kärmelammessa pitoisuudet ovat alentuneet usean viikon ajan, ne ovat silti selvästi yli raja-arvon.

Ojantauksenlammessa pitoisuudet ovat nousseet ja Pajulammessa pysyneet samalla tasolla. Ne ylittävät raja-arvon.

Seuraavan kerran näytteitä otetaan maanantaina 11. kesäkuuta ja tuloksista tiedotetaan loppuviikosta. Näytteenottopisteiden sijainnit ja valmistuneet tutkimustulokset on esitetty VR Groupin verkkosivuilla.

Vedenkäyttösuositukset pysyivät samoina

Vedenkäyttöä talous-, pesu- tai löylyvetenä ei suositella Pajulammella, Sarkaveden itärannalla ja Vuohijärvellä Voikosken ja Kinansaaren välisellä alueella eikä Kinansaaren itäpuolella Penttiniemeen asti yli kymmenen metrin syvyydestä.

Vuohijärven pintavettä voi käyttää pesu- ja löylyvetenä, mutta käyttöä talousvetenä ei suositella.

Sarkaveden ja Vuohijärven MTBE-pitoisuudet ovat niin pieniä, että vedessä voi uida ja sitä voi käyttää kasvien kasteluun, jos vesi ei haise. Pajulammessa ja sen yläpuolisissa lammissa uimista ei suositella.

Myös talousveden jakelua jatketaan entiseen malliin.

Mäntyharjun Kinnillä välivarastoinnissa ollut 50 junavaunun letka lähti huhtikuun alussa tuntemattomasta syystä liikkeelle ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui.

Säiliössä oli 61 tonnia kemikaalia, josta 35 tonnia valui mahan ja kulkeutuu edelleen ojia pitkin läheisiin vesistöihin.

Luetuimmat