Kouvolan lasku erikoissairaanhoidosta kasvaa — ensi vuonna Kouvola maksaa Carealle 13,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2016

Leikkaus- ja päivystystoiminta siirtyy Kouvolasta Kotkaan. Kouvola maksaa Carean jäsenkunnista suurimman laskun erikoissairaahoidosta.

Raimo Eerola

Leikkaustoiminta Kymenlaakson keskussairaalassa lisääntyy, kun Pohjois-Kymen sairaalan leikkaukset siirtyvät Kotkaan joulukuussa.
Leikkaustoiminta Kymenlaakson keskussairaalassa lisääntyy, kun Pohjois-Kymen sairaalan leikkaukset siirtyvät Kotkaan joulukuussa.

Carean talous on hyvässä kunnossa. Tänä vuonna Carea tekee ennusteen mukaan 10 miljoonaa euroa voittoa.

Kattamattomat alijäämät aiotaan kuitata tänä vuonna. Vuoden 2016 lopussa Carealla oli 7,4 miljoonaa euroa kumulatiivista alijäämää. Kumulatiivinen alijäämä on syntynyt 2000-luvun aikana epätasapainossa olleesta taloudesta, talousjohtaja Helena Kinnunen sanoo.

— Kuntayhtymän taloudellinen tilanne on vakaa. Alijäämää on pahimmillaan ollut 26,8 miljoonaa euroa, toimitusjohtaja Annikki Niiranen kertoo.

Vuosia 2006–2010 koskeva jäsenkuntien alijäämien jakautumista koskeva kiista on edelleen Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.

Carea tuotot.jpg

Hinnat pysyneet samana vuodesta 2012

Carea ei ole korottanut palvelujensa hintoja vuoden 2012 jälkeen, Niiranen sanoo. Hintoja ei nosteta tulevanakaan vuonna. Asia päätettiin kuntayhtymän hallituksen kokouksessa viime perjantaina.

Carean investointimenot nousevat 20 prosenttia 8,42 miljoonaan euroon tänä vuonna. Kasvaneet kulut johtuvat muun muassa Kymenlaakson keskussairaalan väistötiloista ja muutostöistä, joita on tehty leikkaustoiminnan ja päiväkirurgian lisääntymisen vuoksi.

Alijäämää on pahimmillaan ollut 26,8 miljoonaa euroa.

Ensi vuonna kuntayhtymän investoinnit nousevat huomattavasti valmisteilla olevan sote-kuntayhtymän edellyttämien valmistelujen vuoksi. Lisäksi Carea valmistautuu keskussairaalan laajennusosan vaatimiin tutkimus- ja hoitolaitteiden hankintoihin. Ensi vuoden talousarviossa investointeihin on varattu 11 miljoonaa euroa.

Carea toimintakulut.jpg

Myös erikoissairaanhoidon ja leikkaustoiminnan keskittäminen keskussairaalaan lisää Carean toimintakuluja. Vuoden 2018 talousarviossa toimintakulut nousevat 10,2 miljoonaa euroa vuoden 2017 ennusteesta.

Kouvola ostaa Carealta palveluja entistä enemmän

Carea laskee, että palvelujen myynti jäsenkunnille kasvaa ensi vuonna 9 miljoonaa euroa eli 4,7 prosenttia vuoden 2017 ennusteesta. Myyntitulojen kasvu johtuu siitä, että leikkaus- ja päivystystoiminta siirtyy Kouvolasta Kotkaan.

Ennusteen mukaan Kouvola maksaa Carealle erikoissairaanhoidosta 13,4 miljoonaa euroa enemmän ensi vuonna kuin vuonna 2016.

Yhteensä jäsenkunnat ostavat Carealta palveluja 201,1 miljoonalla eurolla vuonna 2018.

Valmisteilla olevan sote-kuntayhtymän vuoksi Carean hallitus ei esitä taloussuunnitelmaa vuodelle 2019.

Carea maksuosuudet.jpg