Uudenmaan liikkumisrajoituksia valvotaan ensimmäisinä päivinä näkyvästi – Valvonta voi sitoa jopa 700 poliisia

Uudellemaalle johtaville pääväylille ja isommille teille tulee ympärivuorokautisia tarkastuspisteitä.

Petra Husu

Uudenmaan liikkumisrajoituksia valvotaan ensimmäisinä päivinä näkyvästi – Valvonta voi sitoa jopa 700 poliisia

Uudenmaan ja muun Suomen välisen liikkumisrajoituksen on määrä astua voimaan perjantaina 27.3.

Sulut asetetaan Uudellemaalle johtaville teille. Pääväylille ja isommille teille tulee ympärivuorokautisia tarkastuspisteitä.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan poliisi tulee valvomaan liikkumisrajoitusta ensimmäisinä päivinä näkyvästi, jotta asiasta saadaan levitettyä tietoa ja jotta ihmiset pystyvät noudattamaan annettuja rajoituksia.

– Valvontaa jatketaan tietysti myös sen jälkeen, mutta päävastuu toimia oikein tässä tilanteessa on jokaisella meillä, riippumatta näkyvästä valvonnasta ja sen määrästä tai siitä, paljonko rajoituksen rikkomisesta voi seurata sakkoja, Kolehmainen sanoo tiedotteessa.

Rajoitusten valvonnassa sovelletaan poliisin lievempiä toimivaltuuksia, joita ovat neuvot, kehotukset ja käskyt. Poliisi selvittää matkustamisen edellytyksen perusteet ja tarvittaessa neuvoo rajoituksia rikkovaa palaamaan kotiinsa tai käskee poistumaan rajoituksen alueelta.

Sakkorangaistusta käytetään vakavammissa ja piittamattomuutta osoittavissa tapauksissa.

Liikkumisrajoituksesta voidaan poiketa, jos se on välttämätöntä viranomaistoiminnassa, työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittamiseksi, lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi, lähiomaisen kuoleman vuoksi, lapsen tapaamisoikeuden toteuttamiseksi tai muun painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi. Lisäksi jokaisella on oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen.

Kolehmaisen mukaan liikkumisrajoitusten valvonta voi sitoa jopa 700 poliisia. Kiireelliset hälytystehtävät menevät kuitenkin valvonnan edelle.

Uudenmaan alueen poliisilaitokset muodostavat tilanneorganisaation, joka huolehtii rajoitusten valvonnasta.

Kaakkois-Suomen poliisista ei torstaina kommentoitu, millainen rooli sillä tulee olemaan rajoitusten valvonnassa. Ylikomisario Jukka Lankisen mukaan tiedotusvastuu on poliisihallituksella.