Kymsoten alueella korvattiin viime vuonna 77 potilasvahinkoa – Poksissa yli puolet potilasvahinkoepäilyistä liittyi päivystyksen toimintaan

Kymsoten perustaminen ei ole juuri lisännyt yhteydenottoja potilasasiamiehiin.

Katja Juurikko

Pohjois-Kymen sairaalassa yli puolet tilastoiduista potilasvahinkoepäilyistä liittyi päivystyksen toimintaan.
Pohjois-Kymen sairaalassa yli puolet tilastoiduista potilasvahinkoepäilyistä liittyi päivystyksen toimintaan.

Potilasvahinko tai sen epäily oli yleisin syy ottaa yhteyttä Kymsoten potilasasiamieheen kuntayhtymän sairaaloita koskevissa asioissa viime vuonna. Koko Kymsoten alueella korvattiin viime vuonna 77 potilasvahinkoa.

Potilasasiamiehet hoitivat vuoden 2019 aikana 976 sairaalapalveluihin liittyvää asiaa. Näistä 638 oli Kymenlaakson keskussairaalassa, 244 Pohjois-Kymen sairaalassa ja 50 Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa.

Tiedot selviävät Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisemasta sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan selvityksestä.

Keskussairaalassa vahinkoepäilyjä kirurgiasta

Potilasvahinko tai sen epäily oli aiheena 43 prosentissa Pohjois-Kymen sairaalaa koskevista yhteydenotoista.

Poksissa yli puolet tilastoiduista potilasvahinkoepäilyistä liittyi päivystyksen toimintaan. Päivystyksen tapahtumien tyypillisimmät potilasvahinkoepäilyjen seuraamukset liittyvät muun muassa luunmurtumien toteamiseen ja hoitoon, aivoinfarktien todentamiseen ja sydänoireiden tulkitsemiseen.

Keskussairaalassa potilasvahinko tai -epäily liittyi 41 prosenttiin yhteydenotoista. Siellä suurin osa epäilyistä kohdistui kirurgian alaan, tyypillisesti tekonivelkomponenttien sopivuuteen tai leikkausteknisiin ongelmiin.

Potilasvahinkojen jälkeen yleisimmät yhteydenoton syyt sekä Poksissa että keskussairaalassa olivat hoidon toteuttaminen ja hoitoon pääsy. Monet ovat tyytymättömiä rajoitettujen hoitomenetelmien eli niin sanotun konservatiivisen hoidon käyttöön leikkaushoidon sijasta.

Kymenlaakson psykiatriseen sairaalaan liittyvistä yhteydenotoista 50 prosenttia koski potilaan itsemääräämisoikeutta. Potilasvahinkoihin tai niiden epäilyihin liittyi vain 6 prosenttia.

Terveysasemilla tyytymättömyyttä hoidon toteutumiseen

Avoterveydenhuoltoon liittyviä yhteydenottoja oli Kymsotessa 400. Niistä 254 liittyi Kouvolaan ja 128 Kouvolan terveysasemiin. Eniten yhteydenottoja tuli Kouvolan ja Katajaharjun terveysasemien toiminnasta.

Terveysasemia koskevista asiakokonaisuuksista 45 prosenttia liittyi hoidon toteuttamiseen ja 24 prosenttia potilasvahinkoihin tai -epäilyihin.

Selvityksessä arvioidaan, että kokemukset hoidon toteutumatta jäämisestä liittyvät kiinteästi lääkärin kielitaitoon.

Kun Kymsote aloitti vuoden 2019 alussa, potilasasiamiestoiminnan tilastointi muuttui. Tämä vaikeuttaa suoraa vertailua aiempiin vuosiin. Selvityksen mukaan Kymsoten perustaminen ei yleisellä tasolla ole juuri lisännyt yhteydenottoja potilasasiamiehiin.

Perheet työllistävät sosiaaliasiamiestä

Sosiaaliasiamiesten hoidettaviksi tuli vuoden aikana 261 asiakokonaisuutta, joista 88 Kouvolassa. Eniten yhteydenottoja Kouvolassa tuli lasten, nuorten ja perheiden palveluista, yhteensä 33. Yleisimmin yhteydenotot koskivat lastensuojelun työntekijöiden vaihtuvuutta ja huonoa tavoitettavuutta.

Toiseksi yleisin yhteydenottojen aihe olivat Kouvolassa vammaispalvelut, joista hoidettiin 21 asiakokonaisuutta. Monet yhteydenotoista koskivat henkilökohtaisen avun saamista. Avustajien työtunteja on palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä vähennetty.