Kopteri ripottelee tuhkaa Kouvolan metsiin – Lennot kestävät noin viikon

Jussi Lopperi

Metsien lannoitukseen käytetään muutoin kaatopaikoille päätyvää tuhkaa.
Metsien lannoitukseen käytetään muutoin kaatopaikoille päätyvää tuhkaa.

Metsien hoitoon käytettävä tuhkalannoitus näkyy ja kuuluu Kouvolassa ja lähitienoilla viikon ajan. Ecolan oy on tehnyt viime lauantaista lähtien lannoitelevityksiä helikopterilla Kaakkois-Suomen metsänhoitoyhdistyksen alueella.

Tuhkalannoitusta käytetään erityisesti turvemailla. Tuhkan käyttö vähentää tarvetta ojien kunnostukseen ja parantaa turvemaiden vesitasapainoa lisäämällä puuston kasvua ja haihdutuskykyä.

Tuhkalannoituksen kasvua lisäävä vaikutus voi näkyä suometsissä useiden vuosikymmenten ajan. Kaatopaikoille vietävän tuhka-aineksen määrä vähenee, kun metsän lannoitukseen kelpaava tuhka saadaan hyötykäyttöön.

Tuhkalannoituksen edistäminen on osa laajaa maa- ja metsätalousministeriön johdolla valmisteltavaa ilmastotoimien kokonaisuutta. Sillä pyritään vähentämään päästöjä sekä ylläpitämään ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja.