Kaupunki haluaa jakaa Kouvolan viiteen alueeseen — Asukkaat pääsemässä päättämään miljoonan euron kehittämisrahasta

Tänä vuonna on tarkoitus perustaa Anjalankosken ja Valkealan aluekeskukset. Kaupunginhallitus käsittelee esitystä maanantaina.

Lukas Pearsall

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee aluekeskuksia esittelevää Palvelumalli 2030 -raporttia ensi maanantaina. Arkistokuva on elokuulta 2017.
Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee aluekeskuksia esittelevää Palvelumalli 2030 -raporttia ensi maanantaina. Arkistokuva on elokuulta 2017.

Kouvolaan aiotaan perustaa vuodesta 2019 alkaen viisi aluekeskusta. Keskuksia on suunniteltu entisen Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan ja Valkealan kuntien alueille. Lisäksi Kuusankosken ja Jaalan alueella toimisi Kuusankosken aluekeskus.

Kaupunginhallitus käsittelee keskuksia esittelevää Palvelumalli 2030 -raporttia ensi maanantaina. Päätöksen keskusten perustamisesta tekee kaupunginvaltuusto. Se kokoontuu seuraavan kerran 12. maaliskuuta.

Kaupungin esittämässä mallissa jokaisella alueella toimii paikallisista asukkaista koostuva 7—11 jäsenen toimikunta, joka päättää pienten kehityshankkeiden rahoituksesta ja anoo suurempiin rahaa kaupunginhallitukselta.

Kouvolan keskustalle eniten kehittämisrahaa

Alueille varataan vuosittain yhteensä miljoonan euron kehittämisraha, joka jyvitetään keskuksille asukasluvun mukaisessa suhteessa.

Elimäelle tämä toisi yhteensä 93 000 euroa vuodessa ja Kouvolan keskustaan 352 000 euroa. Kuusankosken aluekeskus saisi 243 000 euroa, Anjalankosken aluekeskus 178 000 euroa ja Valkealan alue 134 000 euroa.

Aluetoimikuntien itsenäisessä päätösvallassa olevaa kehittämisrahaa on kaikkiaan 170 000 euroa, eli kaksi euroa asukasta kohden. Loput rahoista anotaan erikseen kaupunginhallitukselta kehittämishankkeisiin.

Tänä vuonna rahaa käytössä 600 000 euroa

Toiminta on tarkoitus aloittaa jo tänä vuonna, mutta aluksi aluekeskukset perustetaan vain Anjalankosken ja Valkealan alueille. Talousarviossa rahaa on varattu tälle vuodelle kaikkiaan 600 000 euroa.

Kouvolan strategia- ja kehittämisjohtajan Jyrki Harjulan mukaan todellinen rahan käyttötarve hahmottuu, kun toiminta alkaa.

— Jos asia etenee suunnitellusti, aluetoimikunnat voivat itse miettiä, mitä kaikkea tarvitaan. Rahaa annetaan vasta sitten, kun sille on käyttöä. Tavoitteena on se, että kaikkien Kouvolan alueiden asukkaat kokevat mielipiteensä tärkeäksi ja heidät saadaan mukaan kaupungin kehittämiseen.

Harjulan mukaan alkuvaiheessa mukaan lähtevät vain Anjalankoski ja Valkeala, jotta toiminta voidaan aloittaa hallitusti. Kyseiset alueet valikoitiin, koska niillä toimi jo viime vuonna palvelumallia valmistelevat kokeiluparlamentit.

"Jos joku alue tekee itsestään mielenkiintoisen, se hyödyttää kaikkia"

Aluetoimikuntia on arvosteltu siitä, että ne voivat pönkittää nurkkakuntaisuutta ja vanhoja kuntarajoja. Harjula näkee asian päinvastoin.

— Ennen uutta Kouvolaa kunnat kilpailivat keskenään. Silloin yhden menestys oli toiselta pois. Nyt tilanne on toinen. Jos joku alue onnistuu tekemään itsestään mielenkiintoisen, se hyödyttää kaikkia. Veroeurot kertyvät yhteiseen kassaan.

Palvelumallin valmistelun aikana on noussut huolta myös siitä, miten aluetoimikuntiin löydetään aktiivisia ihmisiä. Tavoitteena on ollut, että jäseniä ei valittaisi puoluepoliittisin perustein.

— Uskon, että löydämme esimerkiksi järjestöistä, yrittäjäyhteisöistä ja muista ryhmistä hyvää ja toisiaan täydentävää porukkaa. Tähän asti ei ole ollut sellaista alueellista äänitorvea, joka yhdistäisi erilaisia toimijoita.

Kaupunginhallituksen jaosto valvoo aluetoimikuntia

Aluetoimikuntia alkaa valvoa kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettava tulevaisuusjaosto. Jaosto myös esittää toimikuntien kokoonpanoja kaupunginvaltuustolle.

Tulevaisuusjaosto valitaan sen jälkeen, kun parhaillaan valmisteltava uusi hallintosääntö on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Kaupungin tavoitteena on, että sääntö astuu voimaan huhtikuun alussa.

FAKTA

5 aluekeskusta

Kaupunki pyrkii säilyttämään ja kehittämään kouvolalaisten tarvitsemia palveluita viidellä alueella.

8 monipalvelupistettä

Kaupungin hallinnoimia toimitiloja aluekeskusten taajamissa.

Tiloihin sijoitetaan kaupungin palveluita ja houkutellaan yhdistyksiä sekä yritystoimintaa.

Tiloja kehitetään asukkaiden tarpeiden ja ideoiden pohjalta.

Aluetoimikunta edustaa aluekeskusta

Aluetoimikunta päättää kehittämisrahan käytöstä, osallistuu kaupunkisuunnitteluun ja edistää alueen osallistumista päätöksentekoon.

Toimikuntaan valitaan 7—11 jäsentä. Jäsenen tulee asua edustamallaan alueella.

Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaosto asettaa nimitysryhmän. Ryhmä kerää jäsenehdotuksia ja tekee esityksen kaupunginvaltuustolle.

Jäseniä voivat ehdottaa kaikki alueen asukkaat, yhdistykset ja muut toimijat. Tavoitteena on välttää puoluepoliittisin perustein tapahtuvia valintoja.

Vuonna 2018 toiminta alkaa Anjalankosken ja Valkealan aluekeskuksissa

Toimintaan on varattu talousarviossa 600 000 euroa:

100 000 euroa kalustoon ja laitteisiin.

100 000 euroa tilojen sisäisiin vuokriin ja ylläpitoon.

200 000 euroa aluekohtaisiin avustuksiin ja mahdollisiin muihin kuluihin.

200 000 euroa innovaatiorahaa, joka täytyy anoa tapauskohtaisesti kaupunginhallitukselta.

Vuonna 2019 toiminta laajenee kaikkiin viiteen alueeseen:

Aluekeskusten vuosittaisiksi määrärahoiksi on hahmoteltu:

250 000 euroa monipalvelupisteiden sisäisiin vuokriin, henkilöstökuluihin ja muihin menoihin.

Miljoona varsinaista aluekehittämisrahaa.

Kehittämisraha määräytyy asukasmäärän mukaan.