Kuutostien reunapuuston maisemointiraivaukset Keltin ja Tykkimäen välillä ovat jälkisiivousta vaille valmiit

Jälkisiivoustyöt saadaan valmiiksi toukokuun loppuun mennessä.

Lumikki Haaja

Maastossa on vielä jonkin verran kantoja. Jälkihoitotyöt tehdään, kun maasto kuivahtaa, sanoo KouMetin  työnjohtaja Henri Vauhkonen.
Maastossa on vielä jonkin verran kantoja. Jälkihoitotyöt tehdään, kun maasto kuivahtaa, sanoo KouMetin  työnjohtaja Henri Vauhkonen.

Kuutostien reuna-alueiden maisemointityöt Keltin ja Tykkimäen välillä ovat toukokuuhun kestäviä jälkisiivoustöitä vailla. 

Maisemoinnilla on tarkoitus parantaa tiealueen liikenneturvallisuutta ja siistiä umpeen kasvanutta maisemaa. Vastaisuudessa Kuutostielle saadaan lisää valoa ja pääteiden ramppien kohdista tulee turvallisempia, Kaakkois-Suomen Ely-keskus tiedottaa. 

Raivaustöiden seurauksena Kuutostien kuivatus toimii paremmin ja kuivatusrakenteet ovat helpommin ylläpidettävissä. Myös liito-oravien ylityspaikat on huomioitu.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen Ely-keskus ja Kouvolan kaupunki.

Tien vierestä on raivattu ja harvennettu teiden reunametsien puustoa noin 5 — 30 metriä leveältä kaistalta. Tämän yhteydessä on hoidettu kaupungin omistamia tiealueeseen rajoittuvia alueita. Maisemanahoitotyöt on aloitettu viime vuoden lopulla.

Reunametsän hoitamisella halutaan vaihtelevuutta ja avaruutta valtatien etureunaan. Samalla halutaan avata erilaisia näkymiä muun muassa pellolle ja Käyrälammelle. 

Metsän antama suoja asukkaille on pyritty säilyttämään. 

Lumikki Haaja

Hankkeesta on tekemättä joitain yksittäisiä kohtia sekä jälkisiivoustyöt. 
Hankkeesta on tekemättä joitain yksittäisiä kohtia sekä jälkisiivoustyöt.