Kuusankosken seiskapylväs aiheuttaa närää: Kouvola haluaa romuttaa pylvään – "Olisi suuri moka, jos nyt painetaan paniikkinappulaa ja pylväs kaadetaan"

Kulttuurihistoria: Eero Sandell teki kaupungin pylvään purkusuunnitelmista valituksen hallinto-oikeuteen.

Lumikki Haaja

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Kouvolan kaupungilta vastinetta valitukseen päätöksestä purkaa Kuusankosken voimajohtolinjan pylväs numero 7.
Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Kouvolan kaupungilta vastinetta valitukseen päätöksestä purkaa Kuusankosken voimajohtolinjan pylväs numero 7.

Kuusankoskella asuvan Eero Sandellin mukaan Kuusankosken keskustassa Kymijoen ylittävän sillan tuntumassa oleva entinen voimajohtopylväs on historiallinen monumentti. Sitä ei saa hänen mielestään tuhota.

Siksi hän on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeuteen Kouvolan kaupungin suunnitelmasta kaataa pylväs nurin.

– Se on jäljellä olevista pylväistä näkyvimmällä paikalla ja edustaa parhaiten paikallista teollista kulttuurihistoriaa.

Siksi pylväs pitäisi Sandellin mukaan kunnostaa ja jättää muistomerkiksi.

– Olisi suuri moka, jos nyt painetaan paniikkinappulaa ja pylväät kaadetaan. Niiden poistaminen muuttaisi Kuusankosken julkisivua peruuttamattomasti.

Sandellin mukaan tilanne pitäisi nyt rauhoittaa ja tutkia pylväiden kuntoa. Hän myös epäilee, että hankkeen taustalla on pyrkimys kaavoittaa tonttimaata Kymijoen rantaan.

Kaupunki haluaa turvallisuusriskistä eroon

Kouvolan kaupunginsinööri Anne Ahtiainen kertoo, että kaupungin suunnitelmien mukaan pylvään paikalle on ajateltu jätettävän lyhyt torso muistoksi. Ahtiainen myös sanoo, että seiskapylvään edustalla oleva puistoalue pysyy puistoalueena.

Sen sijaan vieressä olevalle pallokentän alueelle on kaavoitettu tonttimaata asuntojen rakentamista varten.

Kaupungin teettämien tutkimusten mukaan voimalinjapylväs on huonossa kunnossa ja se pitää purkaa.

– Pylvään korjaustoimet ruiskubetonilla muuttaisivat sen ulkoasua niin paljon, että se ei edusta enää aikakautensa pylväsmallia.

Kaupunki on Ahtiaisen mukaan linjannut, että pylväästä pyritään pääsemään eroon.

– Pylvään nykyinen kunto muodostaa turvallisuusriskin alueella liikkuville.

Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta käsittelee valitusta ja pylvään kohtaloa ensi viikolla. Lautakunnan esityslistan mukaan korjaustoimenpiteillä ei voida saavuttaa suojelumerkinnän tavoitetta.

Jotta voimalinjapylväs voitaisiin saattaa siihen kuntoon, ettei se aiheuta vaaraa, tulisi pylvään vahvuutta kasvattaa useilla ruiskubetonikerroksilla, asian esittelyssä todetaan.

Teknisen lautakunnan käsittelyyn tulevan ehdotuksen mukaan purkamisluvan myöntäminen ja voimalinjapylvään numero 7 purkaminen ei merkitse perinne- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa.