Kouvolalaiset uskovat kaupungin säästävän yhä lisää ja ajautuvan silti kriisikunnaksi — Verkkokyselyyn vastanneita hiertävät eniten perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen säästöt

Peräti 95 prosenttia Kouvolan Sanomien kyselyyn vastanneista odottaa lisää palveluverkkojen leikkauksia valtuustokauden aikana.

Jussi Lopperi

Kouvolan kauopungintalon edessä osoitettiin mieltä koulujen ja lukioiden puolesta ennen säästöpaketeista päättänyttä valtuuston kokousta.
Kouvolan kauopungintalon edessä osoitettiin mieltä koulujen ja lukioiden puolesta ennen säästöpaketeista päättänyttä valtuuston kokousta.

Kouvolan Sanomien säästökyselyyn vastanneet eivät suhtaudu kovin luottavaisesti kaupungin tulevaisuuteen. Lehden verkkosivulla julkaistuun kyselyyn vastasi 828 lukijaa.

Kouvola on kehnon taloustilanteensa vuoksi ankaralla säästökuurilla, johon kuuluu muun muassa koulujen lakkautuksia ja liikuntapaikkojen varausmaksujen korotuksia.

Vastaajilta kysyttiin, kärsiikö jokin kaupunginosa heidän mielestään valtuuston säästöpäätöksistä muita enemmän. Noin 23 prosenttia oli sitä mieltä, että suurin häviäjä on Elimäki. Toisella sijalla oli entisen Anjalankosken alue 22 prosentilla ja kolmannella Kuusankoski 14 prosentilla. Valkealan nimesi 12 prosenttia, vanhan Kouvolan 7 prosenttia ja Jaalan 3 prosenttia. 20 prosenttia vastaajista ajattelee säästöpäätösten kohtelevan Kouvolan alueita tasapuolisesti.

Kaupunginhallitus ja -valtuusto päättivät säästää palveluverkoista vähemmän kuin kaupunginjohtaja Marita Toikka esitti. Niukka enemmistö vastaajista, 51 prosenttia, piti tätä hyvänä asiana. 49 prosentin mielestä olisi pitänyt pitäytyä alkuperäisessä esityksessä ja säästää enemmän.

Harva luottaa siihen, että päätetyt säästötoimet riittävät. Peräti 95 prosenttia vastaajista odottaa lisää palveluverkkojen leikkauksia kuluvan valtuustokauden aikana. 80 prosenttia uskoo Kouvolan ajautuvan säästöistä huolimatta kriisikunnaksi ja päätyvän valtion holhoukseen.

Erityisesti suunnitellut uimahallien lakkautukset herättivät etukäteen paljon arvostelua. Vastanneista 59 prosenttia katsoo, että uimahallin pitää olla lähipalvelu. Valtuusto päätyi säilyttämään kaupungin omat uimahallit toistaiseksi ja päätti ainoastaan Korian uimahallin vuokrasopimuksen irtisanomisesta.

Vastaajilta kysyttiin myös, mistä palveluista säästäminen harmittaa heitä eniten. 49 prosenttia nimesi perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ja 26 prosenttia liikuntapalvelut. Sen jälkeen tulivat lukiot (11 %), yksityistieavustukset (6 %), kulttuuripalvelut (5 %) ja nuorisopalvelut (4 %).

Kouvolan valtuustoryhmistä parhaan arvosanan saivat perussuomalaiset. 37 prosenttia vastaajista katsoi heidän esiintyneen säästökeskusteluissa ja -äänestyksissä parhaiten. Perussuomalaisten jälkeen tulevat kokoomus (21 %), SDP (11 %), vihreät (8 %), keskusta (8 %), vasemmistoliitto (5 %), kristillisdemokraatit (3 %), sitoutumattomat (3 %), Suur-Kouvolan sitoutumattomat (2 %) ja siniset (1 %).