Kouvolan valtuuston äänestyksessä ja vaalikonevastauksessa osalla ristiriita — Lue listaus, miten kukin valtuutettu äänesti palkkioiden korotuksista ja kannattiko hän ennen kuntavaaleja palkkioiden alentamista

Kouvolan Sanomien kuntavaalikoneessa keväällä 2017 esitettiin väite, että valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa. Katso, mitä valtuutetut vastasivat.

Lumikki Haaja

Vihreiden Juha Huhtala ja hänen vieressään istuva Sari Melkko (sd.) kannattivat viime keväänä kuntavaalikoneessa väitettä valtuutettujen palkkioiden alentamisesta maakuntauudistuksen jälkeen. Valtuustosalissa maanantaina he äänestivät palkkioiden korotusten puolesta.
Vihreiden Juha Huhtala ja hänen vieressään istuva Sari Melkko (sd.) kannattivat viime keväänä kuntavaalikoneessa väitettä valtuutettujen palkkioiden alentamisesta maakuntauudistuksen jälkeen. Valtuustosalissa maanantaina he äänestivät palkkioiden korotusten puolesta.

Kouvolan kaupunginvaltuusto äänesti maanantaina luottamushenkilöiden palkkioiden korotukset voimaan lähes yhtenäisinä ryhminä. Ainoastaan vihreiden ja perussuomalaisten linjat repesivät.

Korotusten puolesta äänesti 31 ja vastaan 28.

Jakolinja ei ollut lainkaan yhtä selkeä Kouvolan Sanomien kuntavaalikoneen 2017 vastauksissa. Jokaisen yli yhden hengen ryhmän vastauksissa oli hajontaa.

Vaalikoneessa ei kysytty palkkioiden korottamisesta, vaan valmiudesta alentaa palkkioita, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa. Kysymyksenasettelua ei voi siis suoraan verrata äänestyskäyttäytymiseen valtuustosalissa.

Valtuustossa SDP:n ja keskustan ryhmät kannattivat palkkioiden korotuksia, samoin sinisten ainoa valtuutettu Jari Lindström.

Vaalikoneen väitteestä ”palkkioita voidaan alentaa”, olivat jokseenkin samaa mieltä SDP:n Jukka Nyberg ja ensimmäisen kauden valtuutetut Henna Hovi, Sanna Tähtinen, Sari Melkko sekä varavaltuutetut Joonas Honkimaa ja Lauri Frosti. Nybergin vaalikoneperustelun mukaan palkkioita voidaan alentaa, jos johtosäännöt edellyttävät vähemmän ajankäyttöä.

Raimo Laine (sd.) totesi vaalikoneessa, että ”palkkiot ovat siihen vinoilun kuunteluun nähden kohdallaan”. Hän olikin palkkioiden alentamisväitteestä jokseenkin eri mieltä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) ei kannattanut palkkioiden alentamista. Hän myös äänesti korotusten puolesta.

Korotusten puolesta äänestäneet keskustan Kimmo Jokiranta, Topi Seppälä, Kirsi Seppälä ja varavaltuutettu Kalle Ylimäki olivat täysin samaa mieltä vaalikoneen väittämän kanssa, että palkkioita voidaan alentaa maakuntauudistuksen toteuduttua. Jokseenkin samaa mieltä oli Janne Wall.

Lukas Pearsall

Keskustan ryhmäpuheenjohtaja Topi Seppälä äänesti maanantaina luottamushenkilöiden palkkiokorotusten puolesta. Viime keväänä Kouvolan Sanomien kuntavaalikoneessa hän oli täysin samaa mieltä väitteestä, että valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa maakuntauudistuksen jälkeen. Arkistokuva syksyltä 2017.
Keskustan ryhmäpuheenjohtaja Topi Seppälä äänesti maanantaina luottamushenkilöiden palkkiokorotusten puolesta. Viime keväänä Kouvolan Sanomien kuntavaalikoneessa hän oli täysin samaa mieltä väitteestä, että valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa maakuntauudistuksen jälkeen. Arkistokuva syksyltä 2017.

Vihreiden Juha Huhtala äänesti korotusten puolesta. Vaalikoneessa hän puolsi palkkioiden alentamista. Samoin toimi Antti Eskelinen (ps.).

Valtuustossa korotuksia vastaan olivat kokoomuksen, kristillisdemokraattien, sitoutumattomien ja vasemmistoliiton ryhmät sekä Suur-Kouvolan sitoutumattomien Jouni Suninen.

Kokoomuksesta Tapio Karvonen, Birgit Koskela ja Jari Larikka olivat vaalikoneessa jokseenkin eri mieltä väitteestä, että valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa.

— Palkkio on nyt kohtuullinen ja oikealla tasolla, Karvonen totesi ennen kuntavaaleja.

Koskelan mielestä palkkiot voi pitää nykyisellä eli viime kevään tasolla. Larikan mukaan ”valtuutetun työ on edelleen tärkeää, vaikka vastuita siirtyy pois”.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen (kok.) oli vaalikoneessa täysin palkkioiden alentamisen kannalla.

Seuraavaksi jutussa on listattuna nimi nimeltä, kuinka valtuutettu tai varavaltuutettu äänesti maanantaina valtuustosalissa luottamushenkilöiden palkkioiden korotuksista. Jokaisen nimen vieressä on hänen vastauksensa Kouvolan Sanomien kuntavaalikoneessa keväällä 2017.

Ensimmäisenä on listattu palkkioiden korotuksia kannattaneet 31 valtuutettua puolueittain. Tänä jälkeen tulee listaus 28 valtuutetusta, jotka vastustivat palkkioiden korotuksia.

SDP:stä palkkioiden korotuksia valtuuston äänestyksessä kannattivat:

Kuntavaalikoneen väite oli: ”Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.”

1. Lauri Frosti. Vaalikone: Jokseenkin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu vaalikoneessa: No joo, mutta jos puhutaan kokouspalkkioista, niin eihän jäljelle jäävien lautakuntien ja vastaavien työmäärä pienene. Todennäköisesti kasvaa, ainakin sotehärdellin alkukaaosvaiheessa.)

2. Harri Helminen. Vaalikone: Jokseenkin eri mieltä palkkioiden alentamisesta.

3. Joonas Honkimaa. Vaalikone: Jokseenkin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu: Mikäli hoidettavia asioita on vähemmän, niin ehkä asiaa olisi ainakin syytä tarkastella.)

4. Henna Hovi. Vaalikone: Jokseenkin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu: Tämä tulee arvioitavaksi sitten, kun tilanne kokonaisuudessaan selkiytyy ja vastuut on jaettu.)

Jussi Lopperi

SDP:n Henna Hovi kannatti valtuustossa Kouvolan luottamushenkilöiden palkkioiden korotuksia. Kuntavaalikoneessa viime keväänä hän oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa maakuntauudistuksen jälkeen. Arkistokuva helmikuulta 2017.
SDP:n Henna Hovi kannatti valtuustossa Kouvolan luottamushenkilöiden palkkioiden korotuksia. Kuntavaalikoneessa viime keväänä hän oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa maakuntauudistuksen jälkeen. Arkistokuva helmikuulta 2017.

5. Manu Huuhilo. Varavaltuutettu ei vastannut vaalikoneeseen. Kokouksessa Maria Elorannan tilalla.

6. Outi Kasurinen. Ei vastannut vaalikoneeseen.

7. Antti Koivisto. Vaalikone: Täysin eri mieltä palkkioiden alentamisesta.

8. Päivi Kossila. Vaalikone: Jokseenkin eri mieltä palkkioiden alentamisesta.

9. Risto Kuisma. Vaalikone: Jokseenkin eri mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu: Tehtävien siirtyminen on vain suunnitelma, josta ei ole päätöstä, eikä ole järkevää perustaa uutta byrokratiaporrasta, joka nostaa veroja ja aiheuttaa tehottomuutta.)

10. Raimo Laine. Vaalikone: Jokseenkin eri mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu: Palkkiot ovat siihen vinoilun kuunteluun nähden kohdallaan.)

11. Sari Melkko. Vaalikone: Jokseenkin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta. (Tässä on vielä mielestäni olemassa iso jos — eli mikäli maakuntauudistuskin toteutuu, mitä en henkilökohtaisesti kannata lainkaan etenkään sellaisena kuin hallitus sitä nyt ajaa kuin käärmettä pyssyyn keskustan äärimmäisen omaetuisen tahtotilan mukaisesti.)

12. Jukka Nyberg. Vaalikone: Jokseenkin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta. (Palkkiot ovat olleet nyt kahdeksan vuotta saman suuruiset. Jos johtosäännöt edellyttävät vähemmän ajankäyttöä niin kyllä voidaan alentaa. Se koskee tietysti myös virkahenkilöitä, jos työmäärä vähenee.)

13. Niina Ristolainen. Ei vastannut vaalikoneeseen.

14. Verna Sydänmaanlakka. Ohitti vaalikoneessa kysymyksen.

15. Sanna Tähtinen. Vaalikoneessa jokseenkin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu: Kunnalle jää kuitenkin paljon tehtäviä ja palveluja, joista sen on huolehdittava eli kyllä valtuutetuilla riittää tekemistä jatkossakin. Tätä asiaa on näin etukäteen melko vaikea hahmottaa, mutta en pidä mahdottomana ajatuksena palkkioiden alentamista.)

16. Marja-Leena Vainio. Ei vastannut vaalikoneeseen.

Keskustasta palkkioiden korotuksia valtuuston äänestyksessä kannattivat:

Kuntavaalikoneen väite oli: ”Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.”

17. Jenny Hasu. Vaalikone: Jokseenkin eri mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu vaalikoneessa: Valtuutettujen palkkioita voidaan tarkistaa ja yhtenäistää koko maan käytäntöä. En kuitenkaan jaksa uskoa, että kukaan pyrkii valtuustoon palkkion toivossa.)

18. Kimmo Jokiranta. Vaalikone: Täysin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta.

Lukas Pearsall

Keskustan Kimmo Jokiranta kannatti vaalikoneessa väitettä, että valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa maakuntauudistuksen jälkeen. Maanantaina hän äänesti valtuustossa palkkioiden korotusten puolesta.
Keskustan Kimmo Jokiranta kannatti vaalikoneessa väitettä, että valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa maakuntauudistuksen jälkeen. Maanantaina hän äänesti valtuustossa palkkioiden korotusten puolesta.

19. Mirja Lonka. Vaalikone: Jokseenkin eri mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu: Päätettäväksi jää edelleen paljon tärkeitä asioita, eivät nämä ole sen vähempipätöisiä kuin soteen siirtyvät tehtävät)

20. Markku Pakkanen. Vaalikone: Jokseenkin eri mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu: Valtuutetulla on edelleenkin riittävästi työtehtäviä ja Kouvolan palkkiot ovat varsin kohtuulliset.)

21. Kirsi Seppälä. Vaalikone: Täysin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu: Myös virkamiesten.)

22. Topi Seppälä. Vaalikone: Täysin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta.

23. Liisa Varjola. Vaalikone: Jokseenkin eri mieltä palkkioiden alentamisesta.

24. Janne Wall. Vaalikone: Jokseenkin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu: Voidaan toki alentaa, mutta eivät ne palkkiot edelleenkään ole kovin houkuttelevia kun ne suhteutetaan työmäärään jonka valtuutettu keskimäärin tekee, kokous josta palkkio maksetaan on vain osa totuutta. Perehtyminen ja valmisteleva työ kuuluu siihen samaan palkkioon.)

25. Kalle Ylimäki. Varavaltuutetun vaalikonevastaus: Täysin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta.

Vihreistä palkkioiden korotuksia valtuuston äänestyksessä kannattivat:

Kuntavaalikoneen väite oli: ”Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.”

26. Juha Huhtala. Vaalikone: Jokseenkin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu vaalikoneessa: Alennus on perusteltu, mikäli valtuutettujen työmäärä aidosti vähenee. Toivoisin, että valtuutettujen sote-asioista vapautuva työaika käytettäisiin koulutuksen, hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiseen)

27. Kaisa Spies. Vaalikone: Jokseenkin eri mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu: Valtuutettujen saamat palkkiot ovat muutamia kymmeniä euroa tilille per kokous. Raha on siksi merkityksellinen, että se mahdollistaa myös vähävaraisten osallistumisen yhteisten asioiden hoitoon. Kuntapolitiikka ei saa jäädä vain varakkaiden temmellyskentäksi. Valtuutettujen palkkioita ei viime kaudella korotettu, on varsin kohtuullista, että palkkio säilyy entisellään.)

Perussuomalaisista palkkioiden korotuksia valtuuston äänestyksessä kannattivat:

Kuntavaalikoneen väite oli: ”Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.”

28. Antti Eskelinen. Vaalikone: Täysin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu vaalikoneessa: Siirtymävaiheen jälkeen kyllä. Maakuntauudistuksen jälkeen koko kaupungin budjetti on lähempänä Lasten ja Nuorten lautakunnan huom lautakunnan budjettia. Vertailun vuoksi kokouspalkkio on nyt valtuustossa 120€ ja lautakunnissa 80€.)

29. Jari Käki. Jokseenkin eri mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu: Eipä nuo ongelmat ja asiat palkkioita alentamalla ratkea.)

30. Aimo Rautiainen. Ei vastannut vaalikoneeseen.

Lukas Pearsall

Vuosi sitten Kouvolan Sanomien vaalikoneessa Jari Lindström (sin.) oli täysin samaa mieltä väiteestä, että valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa maakuntauudistuksen jälkeen. Maanantaina valtuustosalissa Lindström äänesti palkkioiden korotusten puolesta. Arkistokuva viime syksyltä.
Vuosi sitten Kouvolan Sanomien vaalikoneessa Jari Lindström (sin.) oli täysin samaa mieltä väiteestä, että valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa maakuntauudistuksen jälkeen. Maanantaina valtuustosalissa Lindström äänesti palkkioiden korotusten puolesta. Arkistokuva viime syksyltä.

Sinisistä palkkioiden korotuksia valtuuston äänestyksessä kannattivat:

31. Jari Lindström. Vaalikone: Täysin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu vaalikoneessa: Asiasta voidaan keskustella kun tehtävänkuvat selkiintyvät.)

Kokoomuksesta palkkioiden korotuksia valtuuston äänestyksessä vastustivat:

Kuntavaalikoneen väite oli: ”Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.”

1. Jani Heikari. Vaalikone: Täysin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta.

2. Tapio Karvonen. Vaalikone: Jokseenkin eri mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu vaalikoneessa: Palkkio on nyt kohtuullinen ja oikealla tasolla. Valtuuston kokouspalkkioonhan kuuluu valmistelutyö, esitysten ennakkoarviointi ja selvittely, ryhmäkokoukset ja varsinainen valtuuston kokous aivan viimeisenä.)

3. Ville Kaunisto. Ohitti kysymyksen vaalikoneessa. (Perustelu: En ole tutustunut valtuutettujen palkkioihin.)

4. Pekka Korpivaara. Vaalikone: Täysin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perusteltu: Luottamushenkilöpalkkiot tulee olla sidottu tehtävämäärään. Kun tehtävistä noin 60 % siirtyy pois niin olisi kohtuutonta jos palkkiot pysyisi samoina.)

5. Birgit Koskela.Vaalikone: Jokseenkin eri mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu: Palkkiot voi pitää nykyisellä tasolla. Kuntiin jää vielä paljon tehtäviä hoidettavaksi.)

6. Jari Larikka. Vaalikone: Jokseenkin eri mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu: Valtuutetun työ on edelleen tärkeätä, vaikka vastuita siirtyy pois.)

Lukas Pearsall

Kokoomuksen Jari Larikka äänesti maanantaina luottamushenkilöiden palkkioden korotuksia vastaan. Viime keväänä vaalikoneessa hän ei kannattanut valtuutettujen silloisen palkkiotason alentamista. Arkistokuva marraskuulta 2014.
Kokoomuksen Jari Larikka äänesti maanantaina luottamushenkilöiden palkkioden korotuksia vastaan. Viime keväänä vaalikoneessa hän ei kannattanut valtuutettujen silloisen palkkiotason alentamista. Arkistokuva marraskuulta 2014.

7. Jouko Leppänen. Vaalikone: Täysin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta.

8. Matti Lindholm. Vaalikone: Täysin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu: Raha ei ylipäätään saisi olla motivaattori yhteisten asioiden hoitamiseen.)

9. Marjatta Nykänen. Vaalikone: Jokseenkin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta.

10. Milla Raunio. Vaalikone: Jokseenkin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu: Kokouspalkkioiden tason on vastattava vastuiden ja työmäärän tasoa.)

11. Sinikka Rouvari. Ohitti kysymyksen vaalikoneessa.

12. Jukka Silén. Vaalikone: Täysin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta.

13. Miia Witting. Vaalikone: Täysin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta.

Vihreistä palkkioiden korotuksia valtuuston äänestyksessä vastustivat:

Kuntavaalikoneen väite oli: ”Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.”

14. Jenni Aikio. Vaalikone: Jokseenkin eri mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu vaalikoneessa: Kouvolan valtuutettujen palkkiot vastaavat valtakunnallista tasoa. Tehtävien siirtyminen maakunnille tulee keskittämään kunnallisen päätöksenteon eri teemoihin, ei vähentämään valtuuston tehtäviä.)

15. Sari Hyytiäinen. Vaalikone: Täysin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta.

16. Minna-Kristiina Mattila. Vaalikone: Jokseenkin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu: Seuraavan kauden aikana valtuusto ja maakuntahallinto tekevät yhteistyötä luodessaan uudet toimintamallit kuntaan. Jatkossa työnkuvien selkiinnyttyä palkkioiden suuruutta tai ehkä paremminkin kunnanvaltuutettujen määrää voidaan tarkistaa. Palkkioiden suuruus tulee suhteuttaa työmäärään.)

17. Anna Tikka. Vaalikone: Jokseenkin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu: Kyllä, jos valtuutetun tehtävät ja niihin käytettävä aika vähenee.)

Perussuomalaisista palkkioiden korotuksia valtuuston äänestyksessä vastustivat:

18. Sheikki Laakso. Vaalikone: Täysin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu vaalikoneessa: Palkkioita voidaan alentaa muutenkin. Ei kunnanvaltuustoon voi mennä rahan ansaitsemisen takia. Kunnanvaltuutetun pesti ei ole niin paljon aikaa vievää, että sitä voisi rinnastaa työhön. Sen voi työmäärältään rinnastaa harrastamiseksi.)

19. Juha Ripattila. Vaalikone: Täysin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta.

Kristillisdemokraateista palkkioiden korotuksia valtuuston äänestyksessä vastustivat:

Kuntavaalikoneen väite oli: ”Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.”

20. Johanna Pyötsiä. Vaalikone: Jokseenkin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta.

21. Arto Sahamies. Vaalikone: Täysin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu: Hyvä ajatus!)

Lumikki Haaja

Pekka Koprivaara (kok.) ja Arto Sahamies (kd.) olivat valtuuston palkkioäänestyksessä ja kuntavaalikoneen vastauksissa johdonmukaisia: ei palkkioiden korotuksille ja kyllä, palkkioita voidaan alentaa maakuntauudistuksen jälkeen. Keskellä oleva Ville Kaunisto (kok.) äänesti maanantaina valtuustossa palkkioiden korotuksia vastaan, mutta jätti vaalikoneessa vastaamatta.
Pekka Koprivaara (kok.) ja Arto Sahamies (kd.) olivat valtuuston palkkioäänestyksessä ja kuntavaalikoneen vastauksissa johdonmukaisia: ei palkkioiden korotuksille ja kyllä, palkkioita voidaan alentaa maakuntauudistuksen jälkeen. Keskellä oleva Ville Kaunisto (kok.) äänesti maanantaina valtuustossa palkkioiden korotuksia vastaan, mutta jätti vaalikoneessa vastaamatta.

22. Sakari Smeds. Vaalikone: Jokseenkin eri mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu: Palkkioiden johdosta luottamustehtäviin ei kenenkään kannata ryhtyä. Ongelma ei ole palkkioissa, vaan luottamushenkilöiden ajankäytöllisissä haasteissa, kun esim. vaativat puheenjohtajuudet pitäisi hoitaa oman työn ja kodin velvoitteiden lisäksi iltahommina. Ehkä joltain osin olisi syytä harkita ns. pormestarimallia, jossa tähän haasteeseen saattaisi löytyä vastauksia.)

23. Vesa Vainio. Vaalikone: Täysin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta.

Sitoutumattomista palkkioiden korotuksia valtuuston äänestyksessä vastustivat:

Kuntavaalikoneen väite oli: ”Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.”

24. Marja-Terttu Nuorivuori. Vaalikone: Jokseenkin eri mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu vaalikoneessa: Ne tehtävät, jotka jäävät kuntaan ovat yhtä tärkeitä kuin ne mitkä siirtyvät maakunnalle.)

25. Pulla Peltola. Vaalikone: Täysin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta.

Vasemmistoliitosta palkkioiden korotuksia valtuuston äänestyksessä vastustivat:

26. Mika Byman. Vaalikone: Täysin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu vaalikoneessa: Kokouspalkkiot ovat muutenkin aika toisarvoinen asia kun ajetaan kuntalaisten asioita.)

27. Jorma Liukkonen. Vaalikone: Jokseenkin eri mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu: Palkkiot eivät ole suuria, eikä työmäärä siitä vähene)

Suur-Kouvolan sitoutumattomista palkkioiden korotuksia valtuuston äänestyksessä vastustivat:

28. Jouni Suninen. Vaalikone: Jokseenkin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu vaalikoneessa: Tosin eivät työt välttämättä siitä vähene että tiettyjä tehtäviä siirtyy maakunnalle. Valtuutettu voi panostaa vastaavasti enemmän muille sektoreille, ja tuleekin panostaa.)