Mäntyharjun säiliöturman ensimmäiset ympäristönäytteet julki: Kärmelammessa korkeat haitta-ainepitoisuudet

Suurin osa ympäristöön päässeestä metyyli-tert-butyylieetteeristä on vielä onnettomuuspaikan läheisyydessä. Lähialueen kaivojen pitäisi olla turvassa.

Jaakko Avikainen

Vakava vaarallisen aineen onnettomuus tapahtui lauantaina Mäntyharjun ja Kouvolan välisellä rataosuudella, kun säiliövaunu lähti valumaan, törmäsi päätepuskimeen, suistui pois radalta ja repeytyi.
Vakava vaarallisen aineen onnettomuus tapahtui lauantaina Mäntyharjun ja Kouvolan välisellä rataosuudella, kun säiliövaunu lähti valumaan, törmäsi päätepuskimeen, suistui pois radalta ja repeytyi.

Mäntyharjussa lauantaina Kinnin liikennepaikalla tapahtuneen vaarallisen aineen onnettomuudella on ollut vaikutuksia lähialueen vesiin. Ely-keskuksen tilaamat ensimmäiset vesinäytteet ovat valmistuneet, ja niiden mukaan metyyli-tert-butyylieetteeriä on päässyt lähilampiin ja niistä on löydetty haitta-ainepitoisuuksia

Näytteitä otettiin sunnuntaina ja maanantaina Kinnin onnettomuuspaikan lähivesistä: Käärmelammesta, Ojantauksenlammesta, Pajulammesta ja Sarkavedestä.

Kärmelammesta voimakasta hajua

Kärmelammesta, joka sijaitsee näytevesistä lähimpänä 700 metrin päässä onnettomuuspaikasta, otetusta näytteessä näkyy korkea haitta-ainepitoisuus. Korkea pitoisuus näkyy niin tulevassa kuin lammesta lähtevässäkin ojavedessä. Kohonnut pitoisuus ilmenee muun muassa voimakkaana hajuna.

kartta.jpg

Ojantauksenlammessa otetussa näytteessä havaittiin kohonnut haitta-ainepitoisuus. Pajulammessa ja siitä alapuoliseen vesistöön laskevassa purossa havaittiin pieniä pitoisuuksia haitta-aineesta. Myös Sarkavedestä otetuissa näytteissä oli merkkejä haitta-aineista.

Ely-keskuksen mukaan Sarkaveden pitoisuudet ovat niin pieniä, että niillä ei ole vaikutusta veden käytettävyyteen eikä haittaa ympäristölle tai terveydelle. Sarkavesi on Kinnin onnettomuuspaikan läheisyydessä olevista vesialueista isoin.

Kaivot todennäköisesti turvassa

Ely-keskuksen tämänhetkisen arvion mukaan suurin osa ympäristöön päässeestä haitta-aineesta on vielä onnettomuuspaikan läheisyydessä. Liikennevirasto vastaa aineen leviämisen torjunnasta ja suunnitelmat aineen leviämisen estämiseksi ovat käynnistyneet.

Kinnin alue ei ole pohjavesialue, joten onnettomuus ei vaikuta juomaveden laatuun. Ely-keskuksen mukaan on epätodennäköistä, että kemikaalia olisi päässyt lähialueen kaivoihin. Lähialueiden kiinteistöjen kaivojen vedet kuitenkin sisällytetään onnettomuuden seurantaohjelmaan.

Metyyli-tert-butyylieetteeriä on edelleen onnettomuuspaikalla paljon. Venäläisessä säiliövaunussa oli yhteensä 61 tuhatta litraa haitta-ainetta ja siitä ympäristöön pääsi 35 tuhatta litraa. Pelastuslaitos sai ensitorjuntatöissä talteen 26 tuhatta litraa ainetta.

Vaunut olivat kolme viikkoa Kinnissä

Vakava vaarallisen aineen onnettomuus tapahtui lauantaina Mäntyharjun ja Kouvolan välisellä rataosuudella, kun säiliövaunu lähti valumaan, törmäsi päätepuskimeen, suistui pois radalta ja repeytyi.

Säiliövaunuletka pysäköitiin Kinnin liikennepaikalle lähes kolme viikkoa sitten. Vaunut olivat tulossa Venäjältä ja ne odottivat Kinnin liikennepaikalla jatkokuljetusta Mussalon satamaan Kotkaan, VR:n kemikaaliasiakkaan terminaaliin. Sieltä kemikaali oli tarkoitus laivata edelleen kolmanteen maahan.

Päivitetty 10.4. klo 16.04: Lisätty kartta.

Luetuimmat