Hovioikeus alensi ympäristön turmelemisesta tuomitun kouvolalaisen yhtiön maksuja huomattavasti

Yhtiö sai toukokuussa tuomion läjitettyään betonijätettä ja hiekkapuhallushiekkaa ilman asianmukaista ympäristölupaa.

Moises Garibay

Hovioikeus alensi ympäristön turmelemisesta tuomitun kouvolalaisen yhtiön maksuja huomattavasti

Itä-Suomen hovioikeus on keventänyt kouvolalaisen maanrakennusyhtiön ympäristön turmelemisesta saamaa tuomiota valtiolle menetettäväksi tuomitun taloudellisen hyödyn osalta.

Yhtiöllä oli ympäristölupa puhtaan maa-aineksen tuomiselle täytemaaksi sen vuonna 2012 ostaman kiinteistön alueelle.

II luokan pohjavesialueella läjitettiin 2 869 tonnia betonijätettä ja 399 tonnia hiekkapuhallushiekkaa. Maa-ainesta kipattiin kahdelle eri tilalle, joista kummallekaan ei ympäristöluvan mukaan saanut tuoda betoni- tai hiekkapuhallusjätettä.

Kymenlaakson käräjäoikeus katsoi toukokuussa yhtiön kahden omistajan toimineen tahallisesti. Heidän todettiin olleen tietoisia siitä, että betonin ja hiekkapuhallushiekan tuominen aiheuttaa haittaa pohjaveden laatuun ja määrään. Molemmille omistajille määrättiin 60 päiväsakkoa.

Käräjäoikeus katsoi yhtiön saaneen 80 161 euroa taloudellista hyötyä siitä, ettei jätteitä ollut kuljetettu asianmukaiseen käsittelyyn, ja tuomitsi summan menetetyksi valtiolle.

Yhtiö vaati hovioikeudessa summan alentamista 10 937 euroon sillä perusteella, että maa-aineksen vastaanottokustannukset ja betonin kuljetuskustannukset olivat yhteensä 69 225 euroa. Maa-aineksen kuljettamista ei ollut ehditty tehdä ennen käräjäoikeuden tuomiota.

Syyttäjä myönsi muutosvaatimuksen oikeaksi. Yhtiö on hakenut uutta maa-aines- ja ympäristölupaa, ja hakemus sisältää suunnitelmat tontin ennallistamisesta ja betonijätteiden kuljettamisesta luvallisiin paikkoihin.

Hovioikeus alensi valtiolle menetettäväksi tuomitun summan 10 937 euroon, kuten valituksessa oli vaadittu.