Kouvolan kaupunki esittää 30:n rantarakennuspaikan siirtoa Vekaranjärven–Pahkajärven ampumamelualueella

Paikat siirrettäisiin meluttomille ranta-alueille.

Jussi Lopperi

Ampumamelu nousee Vekaranjärven ja Pesäntäjärven rannoilla yli valtioneuvoston asettaman ohjearvon. Arkistokuva.
Ampumamelu nousee Vekaranjärven ja Pesäntäjärven rannoilla yli valtioneuvoston asettaman ohjearvon. Arkistokuva.

Vekaranjärven–Pahkajärven ampumamelualueelle sijoittuvia rakentamattomia rantarakennuspaikkoja ehdotetaan siirrettäviksi. Paikkoja on 30. Rakennuspaikat siirtyisivät valtion omistamille meluttomille ranta-alueille.

Kouvolan kaupungin yleiskaavapäällikön Marko Luukkosen mukaan valtio omistaa rantapaikkoja esimerkiksi Jaalan kirkonkylän pohjoispuolella, jonne maanomistajien paikat voitaisiin vaihtaa.

Jotta kaavaratkaisu toteutuisi, tulisi maanomistajien solmia maanvaihtokauppoja valtion kanssa. Jo rakennetut 17 rakennuspaikkaa jäisivät paikoilleen.

Suunnittelualueeseen kuuluvat Vekaranjärven pohjoisosat ja Pesäntäjärven länsiosat. Alueen ampumamelu ylittää valtioneuvoston melua koskevan 45 desibelin ohjearvon. Uusien loma-asuntojen rakentaminen alueelle ei näyttäisi olevan mahdollista nykyisillä melutasoilla.

Ehdotus Vekaranjärven rantaosayleiskaavan luonnoksen hyväksymisestä päätyy teknisen lautakunnan päätettäväksi tiistaina. Jos tekninen lautakunta hyväksyy kaavaluonnoksen, asetetaan luonnos julkisesti nähtäville 30:n päivän ajaksi. Kaikilla kaavan osallisilla, kuten maanomistajilla ja asukkailla, on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.

Kaavoittaja laatii luonnoksesta saatujen mielipiteiden ja viranomaislausuntojen pohjalta vastineet. Kaavaluonnoksen nähtävilläolo ja lausuntokierros ajoittuvat alkusyksylle.

Luukkosen mukaan kaupunki ei ole aikeissa viedä mahdollisesti riitaista ratkaisua eteenpäin. Hänen mukaansa ehdotus rakentamattomien alueiden siirrosta ei kuitenkaan saanut suurta vastustusta osakseen, kun asiaa käsiteltiin viime vuonna.

Ratkaisun tavoitteena on ottaa huomioon Puolustusvoimien harjoitustoiminta ja sen kehittäminen ja turvata maanomistajien oikeudet. Lopulliseen ratkaisuun pyritään pääsemään neuvottelun avulla.

Rakennuspaikan siirto Jaalaan ei herätä vastustusta

Rakennuspaikkoja omistava Leo Pyöriä vertaa kaavoitussuunnitelmiin liittyvää keskustelua Iisakin kirkkoon. Asia on ollut vireillä hänen mukaansa melkein 20 vuotta.

Pyöriä suhtautuu ajatukseen rakennuspaikkojen siirrosta pääosin myönteisesti.

– Se on periaatteessa ihan okei. Yksityiskohdat ratkaisevat.

Pyöriälle tärkeää on siirrettävien rakennuspaikkojen läheinen sijainti. Hän ei suhtaudu kielteisesti rakennuspaikkojen mahdolliseen sijoituspaikkaan Jaalaan.

– Jaala ei ole paha asia. Jos paikat olisivat jossakin Inarissa, olisi se paha juttu.

Pyöriää huolestuttaa se, miten maanomistajien tasapuolinen kohtelu toteutuu: monilla on alueella jo loma-asuntoja ja rakennusoikeudet voidaan viedä korvauksetta.

Maanomistaja arvostelee kaavaluonnosta koskevaa tiedottamista. Hänen mukaansa vuosina 2018–2019 pidettyjen keskustelutilaisuuksien jälkeen asiasta ei ole tiedotettu, vaikka lautakunta päättää luonnoksen hyväksymisestä tiistaina.

Puolustusvoimat on aikaisemmin saanut pakkolunastusluvan kahteen mökkiin Vekaranjärven ampumaradan lähistöltä, sillä yli kahden miljoonan euron panostukset melutasojen laskemiseen eivät tuottaneet tulosta. Tällöin tavoitteena oli melutason laskeminen ympäristöluvan maksimimelun 65 desibelin raja-arvon alle.

Uusimmat uutiset